Prawo01 września, 2019

Personel Plus 9/2019

Rozwój można postrzegać wielowymiarowo. Całe nasze życie kręci się wokół niego, a postęp, który obserwujemy (m.in. technologiczny), również o nim świadczy. Wszystkie państwa dążą do coraz wyższego poziomu rozwoju, firmy i organizacje – tak samo. W wymiarze osobistym od urodzenia po kres życia ciągle się zmieniamy, udoskonalamy, pracujemy nad sobą.

Od jakiegoś czasu hasłem, które coraz mocniej wybrzmiewa, jest zrównoważony rozwój. Jego ideę streszcza pierwsze zdanie raportu Światowej Komisji ds. Środowiska i Rozwoju z 1987 r. – „Nasza wspólna przyszłość”: „Na obecnym poziomie cywilizacyjnym możliwy jest rozwój zrównoważony, to jest taki rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie”1. Czy tak się jednak dzieje? Naukowcy z australijskiego centrum naukowego Breakthrough National Centre for Climate Restoration po raz kolejny ostrzegają przed nadciągającymi zmianami klimatycznymi. Jeśli nie podejmiemy żadnych kroków, nasza cywilizacja skończy się w 2050 r.2 Niedawno obejrzałam serial „Czarnobyl” – muszę przyznać, że wbił mnie mocno w fotel. Uzmysłowił mi, jak niewiele brakowało do jeszcze większej światowej tragedii. Myślę, że warto, by każdy z nas zatrzymał się choć na chwilę i o tych różnych kontekstach szeroko pojetego postępu pomyślał.

Wrześniowy numer „Personelu Plus” skupia się na rozwoju w wymiarze zarówno indywidualnym, jak i organizacyjnym. Pytamy się, co jest sednem rozwoju, jak sprawić, by on miał sens. Jest to też dobra okazja, by zachęcić wszystkich menedżerów HR do podjęcia wyzwania i wzięcia udziału w konkursie TOP HR Manager in Action3, który również – jak pokazują doświadczenia finalistów wcześniejszych edycji – przekłada się na indywidualny wzrost. Warto spróbować, tym bardziej że zgłoszenia można dokonać do 15.10.2019 r. Czas jeszcze jest, ale lepiej nie zwlekać do ostatniej chwili.

Życzę Państwu inspirującej lektury i mam nadzieję, że zachęciłam do spojrzenia na ten obszar z różnych perspektyw.

1 Patrz: https://pl.wikipedia.org/wiki/Zrównoważony_rozwój (dostęp: 13.08.2019 r.).

2 Patrz: https://tech.wp.pl/koniec-swiata-w-2050-naukowcy-ostrzegaja-przed-koncem-naszej-cywilizacji-6389331165300353a (dostęp: 13.08.2019 r.).

3 Patrz: https://tophrmanager.pl/ (dostęp: 13.08.2019 r.).

Spis treści 9.2019:

temat numeru

8 Uczyć się a nauczyć – dlaczego tak trudno w codzienną pracę wdrożyć wiedzę wyniesioną ze szkoleń

Odwieczny temat i dylemat – jak uczyć ludzi dorosłych, aby ich nauczyć? Dlaczego pracownicy chodzą na szkolenia i niewiele z tego, czego się dowiedzą, wprowadzają w życie? Jak budować motywację pracownika do rozwoju kompetencji i zmiany zachowań? W końcu – jak rozmawiać z pracownikami o aspiracjach rozwojowych, karierowych?

14 Story o rozwoju z sensem – czyli fakty, potrzeby i marzenia pracowników

Zmiana, proces, rozwój, cele, efekty – to hasła towarzyszące codzienności przynajmniej części pracowników korporacji. Czy nie jest tak, że obecny świat zaprasza do myślenia skoncentrowanego
na uczeniu się, dążeniu do szeroko pojętego rozwoju?

18 Kwintesencja konstruktywnej edukacji

Postulaty dotyczące krytycznego znaczenia uczenia się były zgłaszane od początku wieku, wraz z upowszechnieniem się koncepcji uczenia się organizacyjnego. Różnica, która uwidacznia się obecnie, przejawia się w ilości, szybkości i głębokości zmian, jakich doświadczają organizacje. Jak sobie z tym radzić?

24 Nie ma rozwoju bez strategii

Rozwój pracowników często jest utożsamiany z jednorazowymi szkoleniami, a te wybiera się na chybił trafił. Jak zatem sprawić, by działania rozwojowe miały charakter planowy, adekwatny do potrzeb i ściśle związany ze strategią biznesową?

28 Facylitowanie rozwoju pracowników kluczową potrzebą organizacji

Umożliwianie rozwoju i jego indywidualizacja – w odróżnieniu od dostarczania standardowych rozwiązań – to obecnie najważniejsze elementy sensownego rozwoju pracowników. Zadaniem firm jest tworzenie środowiska wspierającego
learning agility, świadomości „po co rozwój i jak po niego sięgać” oraz zapewnienie wachlarza narzędzi odpowiadających różnorodnym potrzebom.

32 Oddelegowanie do pracy w innym kraju: możliwości i pułapki rozwoju

Jak spozycjonować zagraniczne oddelegowania wśród innych narzędzi rozwojowych? Na co zwrócić uwagę, wybierając i przygotowując ludzi do wyjazdu? No i w końcu – jak nie stracić naszej inwestycji w pracownika po jego powrocie do kraju?

ludzie i wydarzenia

42 Szukamy HR-owców z pozytywną energią

Zapraszamy do prezentacji, która ma na celu pokazanie, jak ulepszyliście swoje organizacje! Będzie to okazja do promocji najlepszych praktyk HR-owych w Polsce oraz sposobów na tworzenie jeszcze lepszych miejsc pracy – taka jest misja konkursu TOP HR Manager in Action, do którego rejestracja ruszyła 1.07.2019 r. i potrwa do 15.10.2019 r. Co o udziale w konkursie mówią członkowie kapituły oraz uczestnicy zeszłorocznej edycji?

48 Symboliczni właściciele

O szeroko zakrojonym programie partycypacyjnym „One Person, One Voice, One Share”, włączaniu pracowników w planowanie przyszłego kształtu firmy, zaangażowaniu społecznym i zrównoważonym rozwoju rozmawiamy z Magdą Dybską-Tabor, dyrektor HR dla grupy spółek DANONE w Polsce, krajach bałtyckich i nordyckich.

raport

54 Na co zwracać uwagę, tworząc programy well-beingowe? Spojrzenie z perspektywy wiekowej i pokoleniowej

Jakie potrzeby w zakresie działań well-beingowych mają pracownicy będący przedstawicielami grup wiekowych? Przyjrzyjmy się wynikom badania „Age Power”, które podpowiada, czego potrzebują pracownicy z różnych grup wiekowych w zakresie zarządzania swoją energią.

61 Bezpłatne nadgodziny: realny problem polskiego rynku pracy

Sytuacje, w których dopuszcza się pracę w godzinach nadliczbowych, są dokładnie regulowane przez Kodeks pracy. I choć w teorii pracodawca jest zobowiązany zapłacić za każdą nadmiarową godzinę pracy, praktyka często wygląda inaczej. Według badań ADP „Workforce View in Europe 2019” blisko połowa polskich pracowników i pracownic wypracowuje nadgodziny bez odpowiedniej zapłaty. W czasie, gdy na rynku brakuje pracowników, takie postępowanie może przynieść opłakane skutki.

64 Polski lider coraz rzadziej rządzi twardą ręką

Jak na tle globalnych badań wypadają polscy liderzy? Jak rozumieją przedsiębiorczość? Jak rozwijać postawy przedsiębiorcze w organizacji? Na wszystkie te pytania odpowiedzi znajdują autorzy badania „Przedsiębiorcze przywództwo”, zrealizowanego przez SHL Polska.

hrm

68 Strategia employer brandingu.
Pięć najczęstszych błędów przy jej tworzeniu i realizacji

Odkąd pozyskiwanie i utrzymywanie talentów stało się jednym z najważniejszych wyzwań organizacji, działy HR i zespoły EB znalazły się w centrum uwagi. Przedstawiciele najwyższej kadry zarządzającej oczekują od nich rozwiązywania długoterminowych problemów zatrudnieniowych. Taki wzrost zainteresowania i oczekiwań „z góry” zmusza z kolei do coraz bardziej profesjonalnych działań EB.

74 Niepełnosprawność – moc w niemocy

Rozmawiają dwie aktywne zawodowo kobiety,
liderki i działaczki społeczne, trenerki ds. różnorodności – obie z niepełnosprawnością ruchową. Monika jest dyrektorką w międzynarodowej firmie, a Agata prowadzi własną działalność gospodarczą.

80 Wyzwania organizacji pracy w Polsce według modelu zaangażowania w twórcze działania

Gospodarka oparta na wiedzy, era konceptualna, ekonomia kreatywności – to pojęcia eksponujące czołową rolę kreatywności w kształtowaniu gospodarki przyszłości.

edukacja i rozwój

86 Między sukcesem a porażką

Jak stworzyć program mentoringowy, który będzie ceniony w organizacji? W jaki sposób nim zarządzać, by dawał uczestnikom to, co najważniejsze, czyli rozwój na miarę ich potrzeb? Jak go rozwijać, by elastycznie dostosowywał się do potrzeb biznesowych?

90 Job shadowing w Grupie eSky

Co zrobić, gdy firma tworzy nowe kompetencje? Grupa eSky z Katowic testowała job shadowing i przekazywanie unikatowych, wypracowanych wewnętrznie standardów potencjalnym kandydatom poprzez obserwację pracowników w ich codziennej pracy.

96 Plusy i ryzyka grywalizacji

Skuteczna motywacja jest zawsze obiektem zainteresowań menedżerów. Szukają jej jak magicznego Graala, ponieważ zapewnia zaangażowanie pracowników, a przełożonemu – spokój wynikający ze zrealizowanych celów. Czasem źródła nowych pomysłów motywowania są dość zaskakujące. Tak właśnie było z grywalizacją.

prawo

104 Dokumentowanie praw do świadczeń z ZFŚS pracowników oraz członków rodziny

Zwrot „socjalny” w nazwie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wskazuje na funkcje, jakie powinien on pełnić w zakładzie pracy, czyli ochronę interesów socjalnych osób uprawnionych do korzystania z niego.

112 Tajemnice pracodawcy tajemnicami pracownika

Coraz powszechniejsze staje się dołączanie do umów o pracę postanowień zobowiązujących pracownika do zachowania różnego rodzaju tajemnic pracodawcy. Na czym tak naprawdę polegają te tajemnice?

116 Serwis LEX Kadry – poradnik prawny w pytaniach i odpowiedziach

po godzinach

118 Nowości wydawnicze – warto przeczytać!

opinie/komentarze

 • Beata Łanik / 6
 • Marzena Budziszewska-Pettyn / 7
 • Anna Jaworska / 13
 • dr n. med. Magda Skopińska / 22
 • dr hab. Małgorzata Sidor-Rządkowska / 27
 • Edyta Bąkowska-Szczurek, Katarzyna Janik / 30
 • Małgorzata Bieniaszewska / 35
 • Ewa Magier / 36
 • Katarzyna Szydłowska / 38
 • Anna Dunin-Brzezińska / 40
 • Dariusz Użycki / 73
 • Paweł Pełtak / 78
 • Marek Parzydło / 84
 • Maja Gojtowska / 85
 • Andrzej Kozłowski / 92
 • Michał Pięciorek / 94
 • Ewa Jochheim / 95
 • Maciej W. Iwankiewicz / 100
 • Iwona Wieczorek / 102
 • Maciej Ambroziewicz / 111
Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top