Prawo01 kwietnia, 2019

Personel Plus 4/2019

W bieżącym numerze sporo miejsca poświęcamy budowaniu zdrowej organizacji, czyli takiej, w której brak dyskryminacji. Ja bym natomiast wyszła od kwestii, czym jest tolerancja.

„Słownik wyrazów obcych” tolerancję definiuje jako „wyrozumiałość, pobłażanie dla cudzych poglądów, upodobań, wierzeń, dla cudzego postępowania”1. I tu warto zadać sobie pytanie, na ile ja jestem tolerancyjny, jakie przekonania od najmłodszych lat mam wbudowywane w swój światopogląd, na ile zdaję sobie z nich sprawę. Nie zapomnę, jak usłyszałam od znajomej, że jeden z kolegów mojej córki, w wieku chyba dziewięciu lat, powiedział, iż danego kolegi nie odwiedzi, bo ten mieszka w „starych blokach”… Był to dla mnie szok, ale też uświadomienie sobie, że przecież dziecko musiało taki pogląd zaczerpnąć od kogoś innego, najpewniej od rodziców…

Dlatego zanim przeniesiemy się na obszar organizacyjny, warto przyjrzeć się sobie, swojemu otoczeniu, temu, w co wierzymy i co przekazujemy dzieciom. Ewa Mukoid, coach, mentor, filozof i przedsiębiorca, napisała: „Ileż zdarzeń i ludzi nas irytuje. Ile razy złościmy się, że nie jest tak jak miało być, ale głównie denerwuje nas to, że ludzie nie spełniają naszych oczekiwań, nie są tacy, jakimi chcielibyśmy by byli, nie zachowują się tak, jak uważamy, że powinni. Kto na tym traci? My sami. Odpowiedzią jest praktyka tolerancji”2.

Co nam daje tolerancja? Czy łatwo przychodzi nam tolerowanie odmienności? Zwykle bez trudu krytykujemy brak tolerancji u innych, natomiast zanim zobaczymy przysłowiowe źdźbło w oku drugiej osoby, warto najpierw dostrzec belkę w swoim. A tolerancja to również szacunek dla drugiego człowieka, ciekawość odmiennego spojrzenia na świat, wreszcie wartość, dzięki której poszerzamy nasz własny świato­pogląd. Nie znaczy to, że musimy się z nim utożsamiać, ale już samo zauważenie dzielących nas różnic pozwala budować lepszy świat. Warto tu przyjąć postawę bliską uważności – zwyczajną obserwację, bez oceny, bez natychmiastowego działania. Tym bardziej że kwestie, które nas dzielą, budzą sporo silnych emocji. A o ile łatwiej by nam się żyło, gdybyśmy umieli z większą tolerancją spojrzeć na drugiego człowieka i spróbować zrozumieć jego punkt widzenia! Za przykład wystarczy podać kwestię polityki – wyraźnie widać naszą nieumiejętność dyskutowania o tym, co nas różni. Oczywiście łatwiej powiedzieć, niż zrobić, ale warto próbować i praktykować inne niż dotychczas postępowanie, czego sobie i Państwu życzę.

1 J. Tokarski (red. nauk.), Słownik wyrazów obcych, Warszawa 1979.

2 Patrz: https://tastywayoflife.com/co-nam-daje-tolerancja-i-jak-sie-w-niej-doskonalic/ (dostęp: 14.03.2019 r.).

Spis treści 4.2019:

temat numeru

s. 8 Naprawdę warto

W ciągu ostatnich 25 lat w sferze pracy i zatrudnienia nastąpiły istotne zmiany. W naszym kraju zaczęto mówić o dyskryminacji, mobbingu, molestowaniu. Początkowo nie były to pojęcia dobrze znane. Co więcej, wielu pracodawców i menedżerów nie traktowało tych zjawisk poważnie. Dzisiaj wszyscy słyszą o mobbingu i molestowaniu. Zajmują się nimi media – często w aurze sensacji.

s. 14 Nierówne traktowanie w ujęciu prawnym

Czy molestowanie to dyskryminacja? Obecnie każda organizacja stoi przed pytaniem, jak przeciwdziałać dyskryminacji swoich pracowników i w jaki sposób kształtować kulturę, która będzie sprzyjać klimatowi równości.

s. 18 Zdrowe zasady organizacyjne

Mobbing i dyskryminacja to pojęcia, które każdy z nas
zdaje się znać i potrafi poprawnie zdefiniować. W pracy mówi się o nich
coraz częściej. Bywa, że po przeanalizowaniu sytuacji zjawisko, które nazywaliśmy mobbingiem lub dyskryminacją, wcale nim nie jest.

s. 22 Starszy kandydat na rynku pracy

Emile Ratelband, holenderski mówca motywacyjny, wystąpił jesienią 2018 r. do sądu o zgodę na korektę daty urodzenia. „Skoro można zmienić płeć, to powinna być też możliwość zmiany swojego wieku” – uważa Ratelband, twierdząc, że jako 69-latek jest dyskryminowany między innymi przy szukaniu pracy.

s. 27 Kobieto, przestań narzekać

W ciągu ostatnich 100 lat sytuacja kobiet w Polsce i na świecie znacznie się poprawiła. Za dwa lata będziemy obchodzić rocznicę wprowadzenie ustawy, która gwarantowała kobietom m.in. podejmowanie działań prawnych niezależnie od woli męża czy rozporządzanie własnym majątkiem.

s. 34 Otwartość i tolerancja

Zakaz dyskryminacji pracowników to nie tylko dobra praktyka pracodawców, ale przede wszystkim wymóg prawny. Problemy dotyczące dyskryminacji na polskim rynku pracy nie są tak nagłaśniane medialnie, jak te zza oceanu, niemniej istnieją i są poważne.

s. 38 Równe szanse i zdrowa organizacja. Perspektywa innych kultur

Jako HR-owi profesjonaliści uważamy za oczywistość, że ocena pracownika i jego szanse na awans powinny zależeć od umiejętności merytorycznych bez względu na płeć, narodowość, orientację seksualną czy religię.

s. 48 Człowiek niemile widziany

Jakiś czas temu sieć obiegły zdjęcia pokazujące, jak zawód architekta wyglądał przed powstaniem programu AutoCAD. Cała sala wypełniona stołami kreślarskimi, na których leżały ogromnych rozmiarów arkusze papieru, a nad nimi pochylali się ludzie.

 ludzie i wydarzenia

s. 52 Wiedza punktem wyjścia do rozwoju

Badania pokazują, że z wiedzą menedżerów i specjalistów HR z zakresu zarządzania nie jest najlepiej. Tymczasem dobry menedżer cały czas się rozwija. Jeśli nie czuje takiej potrzeby, to ważny znak ostrzegawczy – mówi dr Piotr Prokopowicz, socjolog organizacji.

s. 58 Ważny jest wizerunek

O wyzwaniach, przed jakimi stoi osoba odpowiedzialna za HR w firmie z branży budowlanej w obecnym otoczeniu rynkowym, oraz o dużych niedoborach pracowników w tym sektorze rozmawiamy z Ingą Chodorowską-Korpak z Lafarge w Polsce.

 raport

s. 62 Motywują wielcy i mali

W Polsce wciąż panuje przeświadczenie, że motywowanie pracowników to przede wszystkim domena korporacji i dużych przedsiębiorstw – organizacji z rozbudowanymi działami HR i, w powszechnym mniemaniu, nieograniczonymi wręcz budżetami na realizację tego typu działań. Tymczasem rzeczywistość wygląda inaczej.

s. 67 Pracownicy zadowoleni z minionego roku

Ponad połowa polskich pracowników jest zadowolona z minionego roku na rynku pracy. Dobrze swoją sytuację zawodową i rodzimy rynek pracy oceniło 63 proc. ankietowanych.

 hrm

s. 70 Digital employee experience

Jeszcze kilka lat temu rozmowy na temat nowinek technologicznych zarezerwowane były dla wąskiej grupy osób. Dziś o polecanych aplikacjach rozmawiamy prawie z każdym i wszędzie. Jak to się stało, że w dziedzinie technologii każdy z nas na swój sposób stał się ekspertem i jak to się ma do korzystania z technologii w pracy?

s. 74 Dobra jakość nie jest kwestią przypadku

Celem nadrzędnym wszystkich rekruterów, niezależnie od tego, gdzie i dla kogo pracują, jest skuteczne zamykanie procesów rekrutacyjnych. Skuteczne, czyli zwieńczone zatrudnieniem. Nie jest to jednak takie proste, ponieważ w pracy rekruterów nie wszystko do końca zależy od nich.

s. 80 Czy czas działa na niekorzyść kobiet?

Czas stał się współcześnie towarem znacznie bardziej deficytowym niż pieniądze. Warto jednak zauważyć, że sformułowanie „nie mam czasu” jest wyrazem naszych priorytetów.

 edukacja i rozwój

s. 88 Weryfikacja szkolenia e-learningowego

Tworząc e-szkolenia dla klientów, jako dostawcy dużą uwagę zwracamy na proces weryfikacji kolejnych etapów prac nad projektem. Świadoma i przemyślana akceptacja to bufor bezpieczeństwa, który pozwala obu stronom uniknąć większych wpadek i sytuacji, w której klient otrzymuje finalnie produkt daleki od oczekiwań.

s. 92 Jedno dla wszystkich?
Dlaczego integrated learning to przyszłość szkoleń

Rynek szkoleniowy w Polsce kwitnie. Pytanie, czy szkolić, coraz częściej zastępowane jest pytaniem, jakich metod używać, aby proces przekazywania wiedzy był efektywny zarówno z punktu widzenia pracownika lub zespołu, jak i celów strategicznych organizacji.

s. 96 Przyjazna firma

W firmie NUTRICIA tworzymy przyjazne, sprzyjające rozwojowi środowisko pracy, w którym pracownicy dobrze się czują i czerpią satysfakcję ze swoich codziennych obowiązków.

s. 99 Szczęśliwi pracownicy

Dla większości z nas dzieciństwo to czas radości, beztroski i zabawy. Jesteśmy chwaleni i doceniani przez rodziców. W dorosłym życiu również odczuwamy taką potrzebę, ponieważ pochwała daje nam poczucie satysfakcji, radości, a nawet bezpieczeństwa. Czy ma ona jednak znaczenie w miejscu pracy? Wydaje się, że jak najbardziej.

s. 102 Pełni radości w pracy?

O tym nie śniło się nawet filozofom – ludzkość zatacza koło i wraca do podstaw szczęśliwej egzystencji.

 prawo

s. 104 Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej – informowanie pracownika

Od 1.01.2019 r. ustawodawca nałożył na pracodawcę obowiązek wydania dodatkowej informacji do świadectwa pracy o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej, możliwości jej odbioru przez pracownika i konsekwencjach nieodebrania tej dokumentacji.

s. 110 Decyzje ZUS-u poddane formalnej kontroli

W procedurze cywilnej nie istnieją realne możliwości weryfikacji decyzji z zakresu ubezpieczeń społecznych wydawanych przez ZUS. Sądy cywilne rozpoznające odwołania od tych decyzji nie mogą ich uchylić, w konsekwencji czego rozpoznają decyzje wyłącznie merytorycznie.

s. 114 Zwolnienia lekarskie – nowe narzędzia kontroli

Od 1.01.2019 r. obowiązują nowe zasady kontroli zwolnień lekarskich. Z całą pewnością jest to duże ułatwienie dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dzięki e-zwolnieniom lekarskim natychmiast dowiaduje się o chorobie pracownika. Poza tym zyskuje nowe narzędzia do przeprowadzania kontroli.

s. 116 Serwis LEX Kadry – poradnik prawny w pytaniach i odpowiedziach

 po godzinach

s. 118 Nowości wydawnicze 
– warto przeczytać!

opinie/komentarze

Julita Dąbrowska / s. 6

Katarzyna Razik / s. 7

Ewa Słaboń / s. 13

Beata Łanik / s. 21

Magdalena Wołkowicz / s. 32

Małgorzata Korsakowska-Słowik / s. 42

Piotr Kapral / s. 44

Maciej W. Iwankiewicz / s. 46

Dariusz Użycki / s. 86

dr Małgorzata Sidor-Rządkowska / s. 87

dr Grzegorz Łyjak / s. 113

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top