Prawo01 marca, 2019

Personel Plus 3/2019

Podczas warsztatowej sesji styczniowej konferencji „HR Directors Summit” dyrektorzy HR wskazywali na wzrastające znaczenie m.in. takich tematów, jak: spójność działań organizacji z wartościami, w tym coraz częstsze rozliczanie firm z tego obszaru przez kandydatów do pracy i pracowników; potrzeba doświadczania i poczucia sensu w miejscu pracy, rozwarstwienie potrzeb różnych pokoleń pracowników; walka o uwagę pracowników, rosnąca świadomość pracowników; zmiana motywacji do pracy i podejścia na nowe: nie muszę, tylko chcę pracować, i to nie gdziekolwiek, ale tam, gdzie jest mi dobrze. Stąd potrzeba, by wspólnie z pracownikami tworzyć organizacje o wyraźnej tożsamości, o kulturze nastawionej na relacje, partnerstwo, dające poczucie równowagi, sensu i grające fair.

W tak zdefiniowane wyzwania współczesnych organizacji niewątpliwie wpisuje się trend budowania well-beingu w miejscu pracy. Temat dbałości o szczęście pracowników wybrzmiewa coraz głośniej, a nawet doczekał się konferencji, które poświęcone są tylko i wyłącznie tej kwestii. Pytanie, czy to w ogóle możliwe. Myślę, że wątpliwości nie mają eksperci ani praktycy HR, którzy w niniejszym numerze dzielą się doświadczeniami w tym obszarze. Jak w ich organizacjach rozumiane jest budowanie szczęścia w miejscu pracy? Dlaczego ten temat został podjęty? Jakie czynniki wpływają na poziom dobrostanu pracowników? I wreszcie – jak budować kulturę organizacyjną opartą o well-being, skoro poczucie szczęścia i spełnienia przekłada się na zaangażowanie pracowników i wyniki firmy? Od czego zacząć? Jestem przekonana, że wiele inspiracji znajdą Państwo w marcowym wydaniu „Personelu Plus”. A temat jest tym ważniejszy, że coraz więcej osób zgłasza, iż są przeciążone i mają poczucie, że nie dają rady sprostać stawianym przed nimi wyzwaniom. Oczywiście o tym nie mówi się głośno, jest to temat tabu. Przecież trudno – szczególnie piastując wysokie stanowisko i czując się zobowiązanym do inspirowania innych do działania – stanąć i powiedzieć, że ma się problem. Natomiast psycholodzy i psychoterapeuci mogliby wnieść tu sporo informacji… Dlatego warto tematowi budowania well-beingu poświęcić więcej miejsca, szczególnie w tym miesiącu, bowiem 20 marca przypada Międzynarodowy Dzień Szczęścia. 
Spis treści 3.2019:


temat numeru

s. 8 Pasja i poczucie sensu w pracy

Zapewnienie pracownikom dobrego samopoczucia staje się obecnie jednym z największych wyzwań, z jakimi mierzą się organizacje. Zaczynamy rozumieć, że dobrostan jest największą wartością, a człowiek może w pełni realizować swój potencjał, kiedy jest zdrowy, odczuwa satysfakcję i zadowolenie z życia.

s. 13 Strategia budującej atmosfery

Kiedy na rynku pracy rządzą kandydaci, przyciągnięcie nowych pracowników, a przede wszystkim zatrzymanie najlepszych wymaga przemyślanej, długofalowej strategii, która zapewni im dobre samopoczucie określane w biznesie słowem „well-being”.

s. 16 Gdzie bije źródło szczęścia pracownika?

Well-being został uznany przez pracodawców za jeden z najważniejszych w Polsce trendów HR-owych 2018 r., a programy wspierające dobrostan pracowników – za najlepszą inwestycję. Skąd to zainteresowanie programami well-beingowymi? Co daje pracodawcom zatrudnianie szczęśliwych pracowników?

s. 20 Pieniądze szczęścia nie dają

Poczucie szczęścia ma ogromny wpływ na jakość naszego życia. Bez wątpienia warto dbać o poziom szczęścia w relacjach osobistych czy szeroko pojętym życiu prywatnym, ale żeby całkowity bilans był korzystny, niezbędne jest także szczęście – a przynajmniej satysfakcja – w życiu zawodowym.

s. 24 Lovebrand, czyli jak być firmą,
którą pokochają pracownicy

Kiedyś firmy prześcigały się w pomysłach, żeby przyciągnąć klientów. Dziś, żeby pozyskać i utrzymać lojalność klientów, muszą najpierw pozyskać i utrzymać lojalność pracowników, bo tylko oni na dłuższą metę są w stanie zapewnić przewagę konkurencyjną swojej organizacji.

s. 28 Programy szyte na miarę

Od jakiegoś czasu wśród pracodawców obserwuje się tendencję do wprowadzania programów promujących zdrowie psychiczne, dobrą kondycję fizyczną, zdrowe odżywianie, uważność, jakość snu czy zarządzanie stresem. Czy jest to kolejny HR-owy trend?

s. 31 Szczęście i dobrostan w pracy – czy to możliwe?

Provident Polska to nie tylko lider rynku pożyczkowego, ale przede wszystkim dobry i stabilny pracodawca. Dbamy o wyjątkową atmosferę i sprzyjające środowisko pracy, stwarzamy konkurencyjne warunki, dynamicznie dopasowujemy działania do tego, o czym różnymi kanałami mówią nam pracownicy.


ludzie i wydarzenia

s. 46 Pod znakiem zmian

Po sześciu miesiącach zmagań w konkursie TOP HR Manager in Action, 24.01.2019 r. wyłoniono zwyciężczynię – Annę Jaworską, menedżera ds. rozwoju i szkoleń w Securitas Polska.

s. 54 HR-owiec działający z sercem

Biorąc udział w konkursie, zależało mi na tym, aby uzyskać informację zwrotną odnośnie do mojej pracy jako HR-owca i projektu „ONE TEAM ONE SECURITAS” od cenionych ekspertów i praktyków. Ponadto postanowiłam, że w tym roku podejmę nowe inicjatywy – co jakiś czas lubię próbować rzeczy, których do tej pory nie robiłam, a jeszcze nigdy nie brałam udziału w konkursie – dzieli się Anna Jaworska, TOP HR Manager in Action 2019.

s. 59 Marzyć i mierzyć wysoko

Jakie wyzwania dla świata HR-u z obszaru prawa pracy są kluczowe? Jakie zjawiska w życiu organizacji są obecnie postrzegane przez HR-owców jako ważne i w najbliższych latach będą wpływać na zadania działów HR? O tych m.in. tematach rozmawiano 24.01.2019 r. podczas 10. już, jubileuszowej edycji konferencji „HR Directors Summit”.

raport

s. 62 Kto rozdaje karty na polskim rynku pracy?

Połowa Polaków angażuje się w pracę – to wniosek płynący z corocznego badania „Aon Best Employers”. Czujemy się bezpieczniej i stabilniej. To odwrócenie trendu z 2017 r., kiedy lojalność, poczucie wpływu czy chęć pozytywnego mówienia o firmie znacząco spadły. Polski pracownik zaczyna dostrzegać starania swoich pracodawców, co ma bezpośrednie przełożenie na korzyści wizerunkowe dla firm.

s. 66 Pracodawcy i pracownicy. Zbieżne poglądy – zbieżne interesy?

To jak jest z tą pracą? Stereotypy i fakty. Zaskakujące wyniki badania prowadzonego przez Business Centre Club
oraz Akademię Ekonomiczno-Humanistyczną.

70 Innowacje pracownicze motorem rozwoju przedsiębiorstw

W XXI w. innowacje odgrywają jedną z kluczowych ról w rozwoju nowych dziedzin gospodarki oraz modernizacji tradycyjnego przemysłu, zarówno na rynku polskim, jak i zagranicznym. Stanowią swoisty napęd współczesnej gospodarki.

hrm

s. 74 Fair play w firmie

Wszyscy doskonale wiemy, że etyka i zaufanie są ważne zarówno w biznesie, jak i w życiu prywatnym. Na zaufanie pracujemy całe życie. Nie możemy go kupić, nie możemy tylko mówić, że jesteśmy godni zaufania, nie możemy oczekiwać zaufania od innych, gdy nie dajemy do tego silnych podstaw.

s. 78 Jak budować lepszy świat, pracując w „korpo”?

Istnieją formy filantropii pośredniej, przynoszącej nie tak szybkie, doraźne i widoczne efekty, ale skutecznej i łatwo dostępnej dla wielu pracowników, którzy chcieliby przyczyniać się do poprawy sytuacji na świecie. Warto się nimi zainteresować.

s. 84 Łączenie kropek

W firmie toczyły się dwa spotkania: zespołu zajmującego się zarządzaniem różnorodnością i zespołu ds. programów well-beingowych. Na pytanie: „Jak tam?” padła odpowiedź: „Jest OK”. Czy naprawdę takie zespoły mają sobie tak mało do powiedzenia?

edukacja i rozwój

s. 90 Nowe kierunki w technologiach szkoleniowych

E-learning to dzisiaj digital learning – strategiczne podejście do uczenia się. Pracownicy coraz bardziej świadomie korzystają ze zdobyczy technologicznych, co wymusza ciągły rozwój odpowiednich nośników i instrumentów szkoleniowych.

s. 94 Jak przygotować skuteczny video learning?

Umiejętnie przygotowany film wideo jest niezwykle efektywną formą edukacyjną. Kondensuje treść, działa obrazem, pobudza emocje i angażuje dużo skuteczniej niż zwykły przekaz tekstowy.

s. 96 Moc opowieści

Od lat mówi się o roli storytellingu w zarządzaniu i marketingu. Wszyscy zatem stoimy przed wyzwaniem: musimy nauczyć się przywoływać historie, które pozwolą słuchaczom zobaczyć te cechy, wartości, cele, które chcielibyśmy im pokazać.

s. 99 Ocena roczna – czy ma jeszcze sens?

Tradycyjna, przeprowadzana raz na rok ocena coraz częściej kojarzy się pracownikom z biurokracją i czasochłonnością. Wydaje się też mało skuteczna i motywująca. Młode pokolenie potrzebuje częstszych ocen i ciągłych komunikatów zwrotnych.

s. 102 Mniej tradycyjnie, bardziej innowacyjnie

Śledząc tematy na fortach dyskusyjnych poświęconych zarządzaniu zasobami ludzkimi, łatwo zauważyć, że krążą one raczej wokół rekrutacji niż selekcji. Z drugiej strony pojawia się zdecydowanie więcej wątków dotyczących adaptacji.

prawo

s. 106 Urlop wypoczynkowy w przypadku przywrócenia do pracy

Konsekwencją sporu sądowego z pracownikiem może być konieczność przywrócenia go do pracy. Pracownik taki ma szereg przywilejów zagwarantowanych ustawowo. Jak wygląda kwestia urlopu wypoczynkowego za czas pozostawania bez pracy?

s. 110 PPK a zobowiązania publicznoprawne po stronie pracodawców i pracowników

W lipcu 2019 r. pierwsi pracodawcy zostaną objęci obowiązkiem utworzenia pracowniczych planów kapitałowych (PPK). Dla firm wiąże się to z całym szeregiem obciążeń finansowych oraz organizacyjnych. Dla pracowników – z mniejszym wynagrodzeniem.

s. 116 Serwis LEX Kadry – poradnik prawny w pytaniach i odpowiedziach

 po godzinach

s. 118 Nowości wydawnicze – warto przeczytać!

opinie/komentarze

Monika Trzebowska / s. 6

Małgorzata Bieniaszewska / s. 7

Beata Łanik / s. 19

Wioletta Mikusek / s. 23

Marta Bartolik / s. 34

Katarzyna Tyszko / s. 36

Katarzyna Szydłowska / s. 38

Paweł Skrzeliński / s. 40

Emilia Ilków / s. 42

Marceli Nowakowski / s. 44

dr Małgorzata Sidor-Rządkowska / s. 81

Dariusz Użycki / s. 82

Grzegorz Kaliński / s. 83

Sebastian Kryczka / s. 114

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top