Prawo02 grudnia, 2019

Personel Plus 12/2019

Transformacja cyfrowa organizacji, pracownicze plany kapitałowe, transparentność w obszarze budowania polityki wynagrodzeń, wellbeing i szczęście w miejscu pracy, etyka i odpowiedzialność społeczna biznesu, szukanie sensu – roli, pracy, działalności firmy, rozwoju, ale też w wymiarze indywidualnym. Włączanie różnych mniejszości do życia społecznego i gospodarczego oraz budowanie otwartości i tolerancji wobec różnorodności. Tym tematom w 2019 r. poświęcaliśmy więcej miejsca na łamach „Personelu Plus” i w wielu organizacjach były to obszary ważne. Koniec roku – choć niby żaden wielki przełom – skłania jednak do refleksji, podsumowań oraz snucia planów. To wtedy też często czynimy różne postanowienia noworoczne (ciekawe – swoją drogą – komu z Państwa udało się któreś z nich spełnić…). Ale warto je czynić, wyznaczać sobie cele, marzyć, odpowiadać sobie na pytanie, co jest dla nas ważne, i uczyć się patrzeć realnie, uczyć się bycia wobec siebie bardziej wyrozumiałymi.

Z czym wchodzimy w 2020 r.? Od dawna już słyszy się o czerpaniu inspiracji z innych obszarów biznesowych – jak choćby coraz mocniej wybrzmiewający w HR-ze temat budowania doświadczeń kandydatów i pracowników. Co roku też mówi się o zwiększaniu efektywności – pracowników, procesów, biznesu. Zastanawiam się tylko, czy to jest możliwe. Wprawdzie nowe technologie, transformacja cyfrowa pozwalają usprawnić naszą pracę. Coraz więcej specjalistów bije jednak na alarm, że wielu pracowników doświadcza przeciążenia, wypalenia, depresji. Wprawdzie w niektórych firmach mówi się o budowaniu kultury dobrostanu, poczucia szczęścia, pojawia się nawet stanowisko dyrektora ds. szczęścia – ale czy nie jest to przykrywanie realnych problemów? By powiedzieć – przecież robimy tyle w tym obszarze. Jak jest jednak w rzeczywistości? Nie chodzi mi oczywiście o to, by nie podejmować takich działań, ale podstawą jest zbudowanie zdrowej organizacji, w której relacje i procesy opierają się na zaufaniu. Bo bez tego wszystkie działania mogą stanowić „piękne opakowanie”, a pod powierzchnią skrywać zupełnie coś innego. Sztuką jest według mnie postawienie na autentyczność, patrzenie na działania przez pryzmat człowieka i jego możliwości, potrzeb – czego Państwu, i sobie, na ten rok oraz kolejne lata życzę.

W imieniu redakcji „Personelu Plus” składam również wszystkim Czytelnikom najlepsze życzenia z okazji zbliżających się Świąt. Niech przyniosą one poczucie szczęścia, bliskości i autentycznych relacji.

Spis treści 12.2019:

temat numeru

8 Wielka polityka w lokalnym HR-ze

Jeśli obietnice polityków się ziszczą, ogromnym wyzwaniem w każdej firmie będzie podniesienie efektywności pracy. Będzie to wynik intensywnego wzrostu kosztów pracy, które wynikają ze zniesienia 30-krotności składek ZUS, podniesienia płacy mini­malnej, wdrożenia PPK, utrzymującej się presji na wzrost wynagrodzeń.

12 Coraz dalej na Wschód

W ostatnich latach przedsiębiorcy zapełniali luki kadrowe pracownikami z Ukrainy, ale potrzeby gospodarki stale rosną, a część Ukraińców wybiera inne niż polski rynki pracy. Dziś pracodawcy z nadzieją patrzą w kierunku Dalekiego Wschodu, licząc, że w najbliższych latach to Azjaci staną się remedium na ich problemy.

18 Biznesowe być albo nie być

Rok 2020 będzie jeszcze ciekawszy niż 2019, a dalsze zacieśnianie współpracy pomiędzy HR-em a biznesem oraz zrozumienie jego potrzeb będą dwoma z wielu czynników, które zadecydują o tym, czy firma odniesie długofalowy sukces.

21 Praca szczęście Ci da

Arbejdsglaede, czyli dosłownie „pracoszczęście” – to słowo pochodzenia duńskiego, które zapoczątkowało nowy trend na rynku pracy. Idea z powodzeniem przyjęła się na Zachodzie i znajduje coraz więcej zwolenników w Polsce.

28 Cyfrowe oblicze rekrutacji masowej

Rozwój technologii usprawnił wiele procesów, w tym rekrutacyjnych. Korzystanie z narzędzi cyfrowych oraz sztucznej inteligencji umożliwia optymalne dopasowanie pracownika do stanowiska pracy i zwiększa satysfakcję pracownika oraz finalnie pracodawcy.

32 Starsi szansą dla rynku pracy

Proces starzenia się społeczeństwa będzie odgrywał coraz większą rolę również w kształtowaniu się rynków pracy. Problem może być szczególnie trudny w Polsce, gdzie odsetek ludności w wieku produkcyjnym maleje i według prognoz będzie malał w tempie jednego procenta w skali roku, co czyni ów proces jednym z najszybszych na świecie.

38 Zaangażowanie, retencja, przywództwo

Na przestrzeni ostatnich lat HR przeszedł dużą zmianę, od funkcji realizującej zadania związane z dokumentacją kadrową i płacową po bycie partnerem dla biznesu. Ta transformacja trwa nadal, a rola działów Human Resources wciąż ulega zmianie.

 ludzie i wydarzenia

50 Wyjątkowy proces

O procesie mentoringowym, jego szczególnym charakterze, wielostronnych zaletach i korzyściach oraz stawianych wymaganiach rozmawiamy z Piotrem Ciackiem, coachem, mentorem i trenerem, jedynym w Polsce posiadaczem między­narodowej akredytacji EQA EMCC na auto­rskie programy mentoringowe.

55 Klucz do kształtowania profesjonalistów

Choć poglądy prelegentów „EDUMIXERA” na przyszłość zawodów czy nowe modele biznesowe firm nie są jednakowe, to większość zgodziła się, że kluczem do sukcesu jest uważna obserwacja rynku, chęć kreowania trendów oraz otwarta współpraca.

raport

60 Docenić nieocenioną wartość

Organizacja musi rozumieć dynamikę techno­logicznych czasów i na nią odpowiadać. Jednocześnie powinna uznać wartość każdego pracownika. W osiągnięciu tej równowagi pomocne będzie badanie Deloitte „Global Human Capital Trends 2019”.

64 Freelancing zmieni rynek pracy

Wolni strzelcy już w przyszłym roku stanowić mają ok. 40 proc. amerykańskiej siły roboczej, podczas gdy w Europie – 25 proc.
Natomiast już w 2027 r. aż 50 proc. osób czynnych zawodowo będzie zatrudnionych na własny rachunek.

70 Zdrowy kapitał buduje się w ruchu

Badania pokazują, że 70 proc. Polaków oczekuje zaangażowania pracodawców w sferze zdrowia i samopoczucia pracowników. Co trzeci pracownik chciałby, aby pracodawca zaczął wspierać lub wzmocnił działania związane z aktywnością fizyczną załogi.

 hrm

74 Sytuacje psychologicznie trudne

Statystyki są nieubłagane. Sumując wszelkie możliwe problemy psychologiczne, od depresji przez zaburzenia osobowości po takie kryzysy życiowe, jak: rozwody, choroby w rodzinie, problemy w związkach, problemy wychowawcze z dziećmi, uzależnienia, można szacować, że co piąty pracownik boryka się obecnie z jakimś problemem psychicznym.

80 Strategie szachowych mistrzów w biznesie

Szachy w biznesie? Ale jak to? Co mają z nim wspólnego? Otóż więcej, niż mogłoby się wydawać. Roszady w zespole? Taktyczne operacje w dziale personalnym? Strategia działu HR? Od dawna język szachowy przenika do biznesowej nomenklatury.

edukacja i rozwój

84 Na nic mindfulness, jeśli nie wiesz, kim jesteś

Aleksander Manu, strateg przyszłości, twierdzi, że jedyną stałą w biznesie jest pragnienie ludzi, by ich życie było lepsze. Ciągłe dążenie do tego, aby ulepszać otaczającą nas rzeczywistość i nas samych, czyni nas uczestnikami biegu, którego bliżej nieokreślona meta ma nam dać… no właśnie – co? Lepsze życie, lepszą wersję siebie… Szczęście? Dwie rzeczywistości, zewnętrzna i wewnętrzna, nieustannie splatają się ze sobą w specyficznym tańcu kreowania potrzeb i produktowo-usługowej odpowiedzi rynku.

88 Terra incognita w HRM-ie

Dla efektywnej pracy ważne jest jej dopasowanie do ludzi i kontekstu. By określić stopień dopasowania, trzeba mieć dane o charakterze pracy, których naturalnym nośnikiem jest opis stanowiska. I tu trafiamy na białą plamę na mapie ZZL.

prawo

104 Niełatwy rok dla pracodawców

Rok 2019 był czasem dynamicznych zmian, którym musieli sprostać praco­dawcy: od dokumentacji pracowniczej i przyznania uprawnień zrzeszania się w związkach wszystkim osobom wykonującym pracę zarobkową, przez pracownicze plany kapitałowe i wdrożenie RODO, aż po nowe definicje dyskryminacji i możliwość przywrócenia pracownika do pracy jeszcze przed prawomocnym zakończeniem postępowania. To już za nami, a czego możemy się spodziewać w nowym roku?

110 Pracodawcy obawiają się wyższej płacy minimalnej

Wizja podwyższenia płacy mini­malnej do poziomu 4 tys. w 2020 r. nie wzbudza entuzjazmu ani w środowisku praco­dawców, ani ekspertów zajmujących się rynkiem pracy. Ankieta przeprowadzona przez Pracodawców RP pokazuje, że 82 proc. przedsiębiorców ocenia, iż wyższa płaca mini­malna negatywnie wpłynie na ich sytuację finansową.

113 Czy w tym roku przyjdzie święty mikołaj?

Zbliżający się okres Świąt Bożego Narodzenia to czas, w którym wielu praco­dawców przyznaje pracownikom dodatkowe świadczenia, np. w formie paczek świątecznych. Świadczenia te nie zawsze są przeznaczone wprost dla pracowników. Zdarza się, że fundowane są paczki dla dzieci pracowników. Ten miły zwyczaj może okazać się jednak problematyczny dla praco­dawcy.

117 Serwis LEX Kadry – poradnik prawny w pytaniach i odpowiedziach

po godzinach

118 Nowości wydawnicze – warto przeczytać!

opinie/komentarze

 • Joanna Molga / 6
 • Sylwia Wódkowska-Pęksyk / 7
 • Izabela Brunner / 24
 • dr Agnieszka Wiśniak / 26
 • Jarosław Marciniak / 27
 • Maciej Iwankiewicz / 30
 • Małgorzata Nader, Magdalena Poradzka / 35
 • Małgorzata Nowotna / 36
 • Agnieszka Ciećwierz / 37
 • Andrzej Borczyk / 40
 • Katarzyna Szydłowska / 42
 • Ewa Kornafel / 43
 • Krzysztof Wiśniak / 44
 • Karina Trafna / 46
 • Anna Jaworska / 47
 • Wioletta Skrzypczyńska / 48
 • Anita Kijanka / 78
 • Dariusz Użycki / 79
 • Piotr Cypel / 89
 • Marek Parzydło / 95
 • Liza Shybanova / 96
 • Iwona Wieczorek / 98
 • Dorota Wierzbicka-Kot, Renata Kałużna / 100
 • Ewa Stelmasiak / 102
 • Paula Koczara / 112
 • Sara Oziemska / 116
Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top