Prawo08 listopada, 2019

Personel Plus 11/2019

Większość z nas rozpoznaje dyskryminację na rynku pracy i rynku usług, ale niewielu wie, że jest zakazana prawem: Konstytucją, Kodeksem pracy, tzw. ustawą równościową, Kodeksem cywilnym czy Kodeksem wykroczeń. Według badania przeprowadzonego na zlecenie Rzecznika Praw Obywatelskich w listopadzie 2016 r. co trzeci respondent był przekonany o częstej dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami (36 proc.)1. A wspominam o tym, gdyż w bieżącym numerze więcej miejsca poświęcamy tematowi wyzwań związanych z zatrudnianiem osób z niepełnosprawnościami.

„Obawy i lęki”, „Oswajać niepełnosprawność”, „Wyjść z HR-owej strefy komfortu” – to tylko niektóre hasła, które raczej wzbudzą niepokój niż pozytywne nastawienie. Ale na szczęście zaraz dalej pojawiają się takie jak: „Nie ma rzeczy niemożliwych”, „Jesteśmy tacy sami” czy „Polityka otwartości”. To pokazuje, że tematowi zatrudniania osób z niepełnosprawnościami wciąż towarzyszy wiele emocji. Kwestia włączenia takich osób do grona pracowników oraz zapewnienia im godziwych warunków pracy stanowi jedno z najpoważniejszych wyzwań związanych z zarządzaniem różnorodnością w miejscu pracy. Dyskryminacja ze względu na niepełnosprawność według badań jest jedną z najczęściej występujących w naszym kraju sytuacji nierównego traktowania (37 proc. wskazań w badaniu „Dyskryminacja w UE w 2012 r.” Eurobarometru). Kryterium niepełnosprawności jest dla 29 proc. respondentów z Polski główną przyczyną odrzucenia kandydata bądź kandydatki do pracy2. Choć nie są to najświeższe wyniki, to obawiam się, że gdyby badania przeprowadzono teraz, niewiele by się one różniły.

Dnia 1 marca przypada Dzień „Zero dla Dyskryminacji” i choć mamy listopad, a do marca 2020 r. jeszcze daleko, warto zastanowić się nad tym tematem już dziś i pomyśleć, jak dołożyć naszą osobistą, HR-ową cegiełkę do budowania odpowiedzialnego biznesu, jak nadać działalności organizacji większy sens. Mam nadzieję, że sporo inspiracji w tym obszarze znajdą Państwo w bieżącym numerze „Personelu Plus”, a kiedy kolejny raz przyjrzymy się tematowi zatrudniania osób z niepełnosprawnościami bliżej, takich dobrych praktyk będziemy mogli przedstawić jeszcze więcej.

1 Patrz: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/jaka-jest-swiadomosc-polakow-w-zakresie-rownego-traktowania-rzecznik-przedstawia-dane (dostęp: 21.10.2019 r.).

2 Patrz: http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/analiza-tematyczna-nieobecni-na-rynku-pracy-zatrudnienie-osob-z-niepelnosprawnosciami-wyzwaniem-dla-biznesu/ (dostęp: 21.10.2019 r. ).

Spis treści 11.2019:

  temat numeru

8 Pełnosprawni, edukujcie się!

Pracodawcy w dalszym ciągu boją się zatrudniać osoby z niepełnosprawnościami? Niestety tak. I największym problemem wcale nie wydają się tu kwestie formalne (chociaż trudno je bagatelizować), ale mentalny opór przed nieznanym.

12 Nie będzie żadnej rewolucji?

Rekordowo niska stopa bezrobocia, wydłużające się procesy rekrutacji, rotacja pracowników – jak nigdy dotąd potrzebujemy świeżego spojrzenia na problem brakujących rąk do pracy. Sięgnijmy po zasoby, których nie dostrzegaliśmy.

16 Wyjść z HR-owej strefy komfortu

Na rynku odczuwa się deficyt specjalistów o odpowiednich kwalifikacjach. Pracodawcy coraz częściej zlecają usługi rekrutacyjne zewnętrznym podmiotom, które dwoją się w poszukiwaniu kandydatów spełniających stawiane im wymagania. Może po prostu nie szukamy tam, gdzie trzeba?

20 Polityka otwartości

Uniwersytet Warszawski jest praco­dawcą, który od kilkunastu lat dąży do stworzenia warunków pracy przyjaznych osobom z niepełnosprawnościami. Przyszedł więc czas na próbę podsumowania doświadczeń i nakreślenia podstawowych wyzwań.

23 (Nie)zwykła rozmowa kwalifikacyjna

Dobrze przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna to nie tylko wybór odpowiedniego kandydata o najlepszych kompetencjach i największej motywacji do pracy. To bardzo często rzucenie się w nieznaną przestrzeń specyficznych interakcji personalnych.

26 Zarządzanie i adaptacja w miejscu pracy

Czy zarządzanie zespołem, w którym znajdują się osoby z niepełnosprawnościami, jest proste? Czy każdy umie to robić? I czy różno­rodny zespół wymaga jakichś nadzwyczajnych kompetencji menedżerskich? Na pewno zarządzanie jest procesem trudnym i wymagającym. O wysokim poziomie trudności nie decydują jednak inne cechy pracowników czy ich stan zdrowia, ale specyfika zarządzania ludźmi w ogóle.

30 Job crafting w aktywizacji zawodowej

Firma przyjazna osobom z niepełno­sprawnościami to firma przyjazna wszystkim pracownikom. W przyjaznym środowisku ludzie łatwo angażują się w pracę, są bardziej kreatywni, pracują efektywniej. Jak wykorzystać model job craftingu z korzyścią dla pracowników i praco­dawców na obecnym rynku pracy?

34 Czy to wstyd płacić kary na PFRON?

Wiele osób mówi, że firma oddaje składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Brzmi to bardzo elegancko i nosi prawie znamiona akcji charytatywnej. Słowo „składka” kojarzy się z fakultatywną zbiórką pieniędzy.

40 Nie ma rzeczy niemożliwych

Od czasów, w których żyli nasi dziadkowie, wiele się zmieniło w sposobie postrzegania osób z niepełnosprawnościami. Kiedyś były one niewidoczne dla społeczeństwa. Obecnie dzięki rozwojowi medycyny i techniki mogą aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym i zawodowym. Nowe urządzenia ułatwiają im pokonywanie barier architektonicznych, a praca zawodowa daje szansę na osobisty rozwój.

 ludzie i wydarzenia

44 Biuro idealne

O najnowszych i nieco starszych trendach w projektowaniu i aranżacji przestrzeni biurowych oraz o tym, co najbardziej cenią sobie pracownicy i jaki mają wpływ na kształtowanie swojego miejsca pracy, opowiada Sylwia Piechnik, head of office leasing w spółce EPP.

50 Jak uszczęśliwić siebie i innych

W dniach 26–27.09.2019 r. w przestrzeni konferencyjnej Brain Embassy w Warszawie odbył się międzynarodowy szczyt poświęcony koncepcji zarządzania szczęściem w pracy – „International Happiness at Work Summit”. Wzięło w nim udział prawie 150 osób z 12 krajów, w tym 25 znakomitych prelegentów.

51 Wellbeing w branży IT

Jak budować firmę, z której pracownicy nie chcą odejść? Jak pozyskać najlepszych specjalistów w branży? Jak realnie wpłynąć na ich lojalność? Odpowiedzi na te pytania padły podczas konferencji „IT Well­being Brunch”, która odbyła się 27.09.2019 r. we Wrocławiu.

52 Odwaga współ­czesnego lidera

Jaką odwagą powinien wykazywać się lider w dzisiejszych czasach? W jakich sytuacjach odwagę myli się z głupotą, arogancją, ucieczką, niepotrzebnym ryzykanctwem? Temat odwagi w przywództwie dominował podczas wydarzenia „IV Mentoring Weekend”.

54 Jak wspierać cykl życia pracownika

Czym jest i jak budować kapitał społeczny w organizacjach? Czy HR może wpłynąć na gotowość ludzi do współpracy? Jakie są dobre i złe praktyki blended learningu? Na te m.in. pytania można było uzyskać odpowiedzi w trakcie konferencji „Rozwiązania HR”.

 raport

60 Jak odciążyć działy personalne?

Badania pokazują, że czas osób zatrudnionych w działach HR nie zawsze wykorzystuje się w sposób, który przynosi firmie korzyści biznesowe. Taki stan rzeczy może być frustrujący dla pracodawcy, osób przez niego zatrudnionych, a także dla samych pracowników działów personalnych.

66 Szczęście w pracy przestaje być mrzonką

Badanie „Radość w pracy 2019” potwierdza, że poczucie szczęścia w pracy przekłada się na większą efektywność, wyższy poziom energii, kreatywność czy jakość relacji ze współpracownikami.

 hrm

70 Uprzedzone maszyny

Łącząc polubienia na Face­booku z ograniczonymi informacjami ankietowymi, w 88 proc. przypadków udaje się określić orientację seksualną mężczyzn, w 95 proc. – pochodzenie etniczne użytkownika, a w 82 proc. – jego wyznanie chrześcijańskie bądź muzułmańskie. Profilowanie staje się praktyką coraz bardziej powszechną i skuteczną. Na dobre i na złe.

74 Od outsidera do insidera

Menedżerowie mają przed sobą trudne wyzwanie. Zatrudniają lub planują zatrudniać utalentowanych pracowników bez względu na kraj pochodzenia. Jak stworzyć warunki pozwalające utrzymać obcokrajowców i skorzystać na wielokulturowości zespołowej?

82 Czy ludzi zastąpią roboty?

Niewątpliwie to pytanie często zadają sobie pracownicy – świadkowie ogromnej zmiany, która w mniejszym lub większym stopniu dokonuje się we wszystkich przedsiębiorstwach. Transformacja cyfrowa pozwala jednak uwolnić prawdziwy potencjał ludzi.

 edukacja i rozwój

88 O Assessment/Development Center słów kilka

Nie wszystko, co zwykliśmy nazywać AC/DC… w rzeczywistości tym jest. Przedstawiamy kilka gorzkich przemyśleń, które – mamy nadzieję – wzbudzą refleksję, zachęcą do wniosków, a może wywołają opór. Każda z tych reakcji świadczy o zainteresowaniu tematem.

93 Sposób na silosy

Kiedy interesy danego działu zaczynają przeważać nad interesem całej organizacji, w dłuższej perspektywie może to zagrozić efektywnemu funkcjonowaniu firmy. Takie silosy stanowią poważne wyzwanie, gdyż zakłócają efektywną komunikację wewnętrzną.

96 Job crafting – (r)ewolucja w myśleniu o pracy

Instytut Gallupa wśród właściwości pracy najbardziej pożądanych przez pracowników wymienia potrzebę poczucia sensu pracy. Podobnie Instytut Badań Pracy w Wielkiej Brytanii wymienił konieczność dbania o sens i znaczenie pracy dla pracowników.

 prawo

108 Nowe obowiązki prawne

Jakie zmiany czekają spółki giełdowe w obszarze polityki wynagrodzeń członków zarządów i rad nadzorczych?

113 Powrót do pracy przed prawomocnym zakończeniem sporu

Pracownik zwolniony z naruszeniem przepisów prawa pracy może starać się o powrót na stanowisko. Zmiany w przepisach postępowania cywilnego wprowadzają możliwość przyspieszenia tego skutku, zanim sprawa zostanie rozstrzygnięta.

117 Serwis LEX Kadry – poradnik prawny w pytaniach i odpowiedziach

 po godzinach

118 Nowości wydawnicze – warto przeczytać!

opinie/komentarze

 • Monika Jankowska--Rangelov / 6
 • Agata Spała / 7
 • Beata Łanik / 33
 • Radosław Krasowski / 38
 • Przemysław Sobieszczuk / 42
 • Anna Kobylańska, prof. dr hab. Tomasz Rostkowski / 63
 • Piotr Cwalina / 79
 • Maciej W. Iwankiewicz / 86
 • Iwona Wieczorek / 100
 • Anna Pierzchała / 102
 • dr hab. Małgorzata Sidor-Rządkowska / 103
 • Marek Parzydło / 104
 • Anna Wąsowska / 106
 • Sara Oziemska / 116
Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top