Prawo10 maja, 2022

Optymalne motywowanie pracowników - Dariusz Pomianowski

Jak motywować ludzi w tak zmiennych i niepewnych czasach, gdy pandemia przewraca edukację do góry nogami, zaś poziom wynagrodzeń nauczycieli pozostawia wiele do życzenia, przez co szkoły cierpią na braki kadrowe? A może zamiast motywować, należy stworzyć środowisko, w którym motywacja pracowników osiągnie poziom optymalny?

Fragment artykułu z miesięcznika „Dyrektor Szkoły” 2022/4

Aby jakość pracy szkoły była jak najwyższa, potrzebni są zmotywowani pracownicy. Nie da się tego osiągnąć bez refleksji nad jakością motywacji, zrozumienia jej przyczyn i charakteru.

Zacznijmy od określenia, czym jest motywacja i od czego zależy. Najogólniej mówiąc, chodzi o czynnik, który powoduje podjęcie jakichś działań lub decyzji (https://sjp.pwn.pl/slowniki/motywacja.html). Badacze tego zjawiska zwracają uwagę na zewnętrzne i wewnętrzne źródła motywacji. Wymieniają też różne potrzeby psychologiczne, które pełnią rolę ważnych motywatorów, m.in. potrzeba osiągania sukcesów i unikania niepowodzeń, dążenie do rozwoju sprawności i kompetencji, chęć podwyższenia poczucia własnej wartości, ustalenia swojej tożsamości, podtrzymania kontaktu i więzi z innymi, aprobaty, kooperacji oraz wzajemnej pomocy, ale również władzy, rywalizacji, sprawowania kontroli.

Prekursorem badań nad rolą potrzeb psychologicznych w procesie motywowania był Abraham Harold Maslow, a stworzona przez niego hierarchia potrzeb (zwana też piramidą potrzeb) przyniosła mu międzynarodową sławę i stała się punktem wyjścia do wielu innych badań oraz rozważań na temat motywacji.


Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top