Prawo13 stycznia, 2023

Matura 2023 - Wioletta Kozak

W 2023 r. egzamin maturalny zostanie przeprowadzony w Formule 2015 oraz Formule 2023. W niniejszym opracowaniu omawiam różnice w zakresie wymagań, warunków dostosowania egzaminów, czasu ich trwania. Przedstawiam też harmonogram działań związanych z przygotowaniem do matury.

Fragment artykułu z miesięcznika „Dyrektor Szkoły” 2022/12

W terminie głównym egzamin maturalny ma się odbyć w dniach: 4–23 maja część pisemna oraz 10–23 maja część ustna. Formuła 2015 dotyczy absolwentów: trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum, branżowej szkoły II stopnia, klas dotychczasowego liceum plastycznego, liceów profilowanych, techników i liceów uzupełniających oraz ponadpodstawowych szkół średnich, którzy w latach 2018–2022 przystąpili do egzaminu, ale nie uzyskali świadectwa dojrzałości. Natomiast Formuła 2023 obejmuje absolwentów: czteroletniego liceum ogólnokształcącego, szkół artystycznych realizujących program czteroletniego liceum oraz ponadpodstawowych szkół średnich. (…)

W procesie dydaktycznym obowiązuje realizacja całej podstawy programowej. Wymagania egzaminacyjne określają tylko te treści, które będą sprawdzane na egzaminie. W szczególności dotyczy to przedmiotu język polski, z którego w wymaganiach egzaminacyjnych usunięto lub przeniesiono część lektur, ale na lekcjach języka polskiego powinny być omawiane wszystkie zgodnie z podstawą programową.


Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top