Prawo10 stycznia, 2024

Kultura szkoły typu TELL i ASK - Danuta Elsner

Kultura odnosi się do tego, co w szkole niematerialne, a mianowicie: wartości, norm, nie zawsze zapisanych zasad, tradycji, rytuałów, symboli, relacji, oczekiwań, które wpływają na to, jak placówka funkcjonuje oraz jak członkowie społeczności szkolnej zachowują się, mówią, a nawet ubierają. Dotyka więc istoty życia placówki.

Fragment artykułu z miesięcznika „Dyrektor Szkoły” 2024/1

W literaturze opisanych jest wiele typów kultury instytucji. Dwa podane w tytule – kultura typu TELL i typu ASK – pojawiły się niedawno. Pierwszy wywodzi się od angielskiego stwierdzenia I tell you (‘powiem ci’), drugi od I ask you (‘zapytam cię’). Niekiedy w literaturze nazywa się je „kulturą pytań” i „kulturą odpowiedzi” (Sasin, 2012), choć moim zdaniem nie oddaje to istoty rzeczy. Uważam, że powinno być: „kultura poleceń” i „kultura zapytań”.

Kulturę typu TELL i ASK różni dynamika relacji społecznych. „Tell” jest bardziej nakazowe i jednokierunkowe, ogranicza interakcje do monologu, w którym jedna strona przekazuje, a druga odbiera informacje. Zdradza ją sposób rozmawiania, wydawania poleceń, prowadzenia narad, posiedzeń rady pedagogicznej czy zebrań z rodzicami. Natomiast kultura „Ask” jest badawcza, wymaga odpowiedzi i zaangażowania, wspiera dialog i wymianę myśli (Rehman, 2023). Dzięki niej powstaje płaszczyzna do poszukiwania informacji, wnikania w istotę rzeczy, wspólnego dochodzenia do rozwiązań.

 Zamów prenumeratę: www.profinfo.pl/sklep/dyrektor-szkoly,7340.html


Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top