LEX Aplikant
Prawo06 grudnia, 2023

Idź w zielone - jak dostać się na aplikację adwokacką i jak wygląda w praktyce?

Chociaż droga do zostania adwokatem jest wymagająca, to dla chcącego nic trudnego. Wystarczy zacząć krok po kroku, czyli podejść do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką, zostać wpisanym na listę aplikantów, zdać egzamin zawodowy i... już! Tylko jak to zrobić?

Egzamin magisterski często jest dopiero początkiem dla osób chcących zawodowo zajmować się prawem. Uzyskanie tytułu zawodowego i prawa wykonywania zawodu wymaga jednak dalszego zaangażowania i dodatkowych lat kształcenia.

Jak dostać się na aplikację?

Pierwszym i koniecznym krokiem jest podejście do egzaminu wstępnego. Poza przygotowaniem z wiedzy materialnej (zakres wskazuje Minister Sprawiedliwości), trzeba złożyć odpowiednie dokumenty. Chociaż sam egzamin odbywa się zwykle pod koniec września, to termin składania wniosków kończy się zazwyczaj już w sierpniu.

Pełny komplet dokumentów składa się z prawidłowo wypełnionego wniosku o dopuszczenie do egzaminu wstępnego, kwestionariusza osobowego, życiorysu kandydata, kopii potwierdzającej ukończenie wyższych studiów prawniczych (w tym uzyskanie tytułu magistra) oraz 3 zdjęć. Należy także dołączyć oryginał dowodu uiszczenia opłaty za przystąpienie do egzaminu.

Egzamin wstępny na aplikację adwokacką

Każda aplikacja prawnicza posiada własny egzamin wstępny. Wyjątkowo kandydaci na aplikację adwokacką i radcowską wypełniają ten sam test (oparty na tym samym wykazie aktów prawnych). Sam egzamin ma 150 pytań zamkniętych, a każde z nich posiada trzy warianty odpowiedzi. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna. Czas przeznaczony na rozwiązanie testu to 150 minut.

Po otrzymaniu oceny pozytywnej, każdy kandydat może ubiegać się o wpis na listę aplikantów adwokackich w przeciągu dwóch lat od dnia doręczenia uchwały o wyniku zaliczającym.

Przebieg aplikacji i adwokacki egzamin zawodowy

Aplikacja adwokacka rozpoczyna się 1 stycznia i trwa trzy lata. Już po pół roku aplikant może występować (w charakterze zastępstwa adwokata) przed sądami, organami ścigania, organami państwowymi, samorządowymi i innymi instytucjami.

Przeprowadzane podczas trwania całej aplikacji zajęcia mają wymiar zarówno teoretyczny, jak i praktyczny. W trakcie nauki pojawiają się również oczywiście formy sprawdzające, np. w formie kolokwiów. Całość aplikacji odbywa się pod kierunkiem patrona, którego zadaniem jest przygotowanie aplikanta adwokackiego do wykonywania zawodu.

Ostatnim krokiem jest prawniczy egzamin zawodowy. Cztery dni intensywnego testowania praktycznej wiedzy przyszłych adwokatów obejmują zakres tematyczny z prawa karnego, prawa cywilnego, prawa gospodarczego oraz zasad wykonywania zawodu i etyki.

Koszt aplikacji adwokackiej

Zarówno egzamin wstępny, jak i aplikacja adwokacka są odpłatne. Za przystąpienie do egzaminu wstępnego uiszcza się jednorazową opłatę w wysokości 1125zł. Z kolei roczny koszt aplikacji to 5850zł.

Wysokość opłaty ustalana jest przez Ministra Sprawiedliwości. Ze względu na liczne postulaty, zrezygnowano z rozwiązania, w którym koszt ustalany był na podstawie minimalnego wynagrodzenia.

Małgorzata Milewicz-Stobińska
product manager LEX Aplikant

Czy znasz LEX Aplikant?
Baza wiedzy i nowoczesne narzędzia, które przygotują Cię do egzaminu zawodowego.
Przeglądaj powiązane tematy
Czy znasz LEX Aplikant?
Baza wiedzy i nowoczesne narzędzia, które przygotują Cię do egzaminu zawodowego.
Back To Top