Pandemia COVID-19 stała się zarówno katalizatorem natychmiastowych zmian, jak i wehikułem czasu, który trwale przyspieszy transformację branży prawniczej. Jak koronakryzys wpłynął na prawników? Czego się nauczyli i na czym koncentrują się na przyszłość? I, może najważniejsze, co powinni zrobić, by rozwijać swoje kancelarie i działy prawne po pandemii?

Badanie Wolters Kluwer Future Ready Lawyer 2021: W cieniu pandemii przeprowadzono wśród 700 prawników z dziewięciu krajów europejskich i USA.

Raport z badania pokazuje, że sektor prawny postrzega transformację cyfrową i technologię jako kluczowe elementy do osiągnięcia lepszych wyników, w tym świadczenia wyższej jakości usług, efektywności i wydajności.

Skupia się na problemach oraz trendach wpływających na przyszłość prawa, patrząc, w jaki sposób organizacje starają się podnieść poprzeczkę po wyzwaniach minionego roku.

Obszary, które poruszono w badaniu:

 • Wiodące trendy w branży prawniczej
 • Wzmacnianie relacji na linii klient-kancelaria
 • Transformacja działów prawnych
 • Transformacja kancelarii prawnych
 • Inwestycje i korzyści technologiczne
 • Wpływ pandemii na sektor LEGAL

Dowiedz się więcej i bezpłatnie pobierz raport!

Dla wielu prawników rok 2020 szybko zmienił się z roku zwykłej działalności na rok przetrwania. Organizacje musiały działać w niespotykanych jak dotąd czasach i przejść od kryzysu do reakcji mającej doprowadzić do poprawy. Teraz, gdy odbudowa gospodarcza wciąż trwa, muszą również skupić się na zwiększeniu swojej gotowości do nowej „normalnej działalności”, cokolwiek by to miało znaczyć w tej wyjątkowej sytuacji.

Wyniki badania Future Ready Lawyer 2021 pokazują wyraźnie, że pandemia przyspieszyła dynamikę transformacji w zawodzie prawniczym. W przeważającej mierze obecne trendy i priorytety zyskały na popularności. Umiejętność wykorzystania technologii w celu zapewnienia wydajności stała się tym ważniejsza, że pandemia wysłała specjalistów z biur do domów, gdzie zdalnie wchodzili w interakcje z klientami, współpracownikami i sądami. Kryzys jasno pokazał, iż rozwiązania technologiczne są niezbędne dla odporności biznesu i obsługi klienta.

Poniższy formularz nie wyświetla się?

Aby wyświetlić formularz, będziesz musiał(a) zmienić ustawienia plików cookie. Kliknij przycisk poniżej, aby zaktualizować swoje preferencje i zaakceptować wszystkie pliki cookie. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z polityką prywatności i plików cookies.

Kryzys COVID-19 przyspieszył cyfrową transformację branży prawniczej

Kryzys COVID-19 przyspieszył cyfrową transformację branży prawniczej: 80% prawników uważa, iż w wyniku pandemii wzrosło ich zapotrzebowanie na rozwiązania technologiczne.

Podczas gdy pandemia wywierała presję na branżę prawniczą na całym świecie, zwinne organizacje, które zaadoptowały nowy sposób pracy w czasie kryzysu, zyskają na sile.

Dowiedz się więcej i bezpłatnie pobierz raport >>

Najważniejsze wnioski z badania

Raport Future Ready Lawyer: W cieniu pandemii analizuje problemy i trendy wpływające na prawników, którzy powoli zapominają o wyzwaniach minionego, pandemicznego roku i przygotowują się do osiągania lepszych wyników w nowej rzeczywistości.

Badanie ujawniło jednak szereg luk w wydajności – zarówno w kancelariach prawnych, jak i w korporacyjnych działach prawnych, które wymagają uwagi. W obliczu nowych wyzwań, które pojawiają się po pandemii, dla prawników nadszedł odpowiedni moment, aby przekształcić swoje organizacje i wdrożyć rozwiązania LegalTech.

Transformacja cyfrowa branży nabrała bezprecedensowego tempa. W ubiegłym roku technologia stanowiła ratunek dla zawodów prawniczych – czy to w obsłudze klientów, nawiązywaniu kontaktów ze współpracownikami czy w zwiększaniu efektywności. W miarę, jak sektor LEGAL będzie się odbudowywać i pojawi się „nowa normalność”, siłą napędową stanie się technologia. Pozostaje jednak pytanie, które kancelarie i działy prawne staną się future ready?

 

Wiodące trendy w branży prawniczej

Prawnicy oczekują, że po wyjątkowo trudnym, pandemicznym roku istniejące trendy zyskają na znaczeniu. Jednak według raportu niewielu z nich jest dobrze przygotowanych na te wyzwania.

Kancelarie i działy prawne stoją w obliczu rosnącej presji w wielu obszarach, ponieważ wzrosło znaczenie każdego badanego trendu. Prawnicy wskazują jednak, że gotowość ich organizacji do podążania za trendami jest na niskim poziomie.

Z tego powodu raport sugeruje, że kancelarie i działy prawne powinny wzmocnić swoje kompetencje (m.in. technologiczne, w relacjach z klientami, ale też w zarządzaniu personelem), aby sprostać nadchodzącym wyzwaniom.

Główne trendy i gotowość na zmiany


Relacje na linii klient - kancelaria

Bardziej niż kiedykolwiek działy prawne oczekują, że współpracujące z nimi kancelarie będą wykorzystywać technologię w celu zwiększenia wydajności i produktywności

Działy prawne są coraz częściej zmuszane, by wykonywać więcej zadań przy ograniczonych zasobach. Rozwiązania technologiczne stają się zatem coraz ważniejszym środkiem do osiągnięcia tego celu, zarówno w ich własnych organizacjach, jak i w kancelariach, z którymi współpracują.

Działy prawne wykorzystują wiele kryteriów do oceny kancelarii,
a technologia staje się coraz ważniejsza. W ciągu trzech lat 91% działów prawnych planuje zapytać kancelarie, z którymi zamierza współpracować, o wykorzystanie przez nie technologii – w celu osiągnięcia większej produktywności i wydajności.

Dzisiaj zaledwie 32% kancelarii twierdzi, że są dobrze przygotowane do zastosowania technologii w celu osiągnięcia większej produktywności.

 

Transformacja działów prawnych

Pandemia wzmogła presję na działy prawne, prowadząc do zwiększonych obciążeń przy zmniejszonych budżetach.

Działy prawne wskazują główne wyzwania, z którymi się mierzą:

 • automatyzacja rutynowych zadań i wykorzystanie technologii w procesach pracy
 • ograniczanie/kontrolowanie zewnętrznych kosztów prawnych
 • zarządzanie rosnącymi wymaganiami działu prawnego

Aby przezwyciężyć te wyzwania, działy prawne planują zwiększyć inwestycje w technologię, przy czym 84% twierdzi, że w przyszłości zwiększy wykorzystanie technologii w celu poprawy produktywności.

Inne zmiany obejmują: ściślejszą i bardziej transparentną współpracę z klientami, większy nacisk na innowacje oraz częstsze wykorzystanie alternatywnych sposobów rozliczeń.

 

Spodziewane zmiany w kancelariach prawnych

Większość kancelarii spodziewa się zmian w sposobie świadczenia swoich usług. Firmy przewidują również zmiany w obszarach, jak: codzienna praktyka, technologie, relacje z klientami i polityka kadrowa.

Najważniejsze zmiany, jakich oczekują kancelarie:

 

Wskutek pandemii wiele kancelarii stanęło w obliczu zwiększonej presji finansowej, mimo to nadal postrzegają technologię jako ważną inwestycję ułatwiającą rozwój biznesu. Kancelarie prawne w coraz większym stopniu zdają sobie sprawę z wpływu transformacyjnych, jak: big data, analiza predykcyjna, sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe oraz automatyzacja powtarzalnych procesów.

Liderzy technologii byli najbardziej odporni podczas pandemii

Rosnące znaczenie technologii prawniczej (LegalTech) to jeden z wiodących trendów, który według prawników wpływa na ich organizacje. Jednak nie wszystkie podmioty w pełni wykorzystują technologię, aby poprawić wydajność, zachować ciągłość działania czy zyskać przewagę konkurencyjną.

Badanie wykazało, że organizacje, które w pełni wdrożyły technologię, w momencie wybuchu pandemii były przygotowane do zdalnego wsparcia klientów. Co ważne, odnotowały również wyższy wzrost rentowności niż pozostałe kancelarie czy działy prawne.

Podmioty, które należą do grupy Liderów technologii, prześcigają swoich kolegów pod względem rentowności. W czasie pandemii wyłaniający się liderzy jasno pokazali, dlaczego inwestowanie w odpowiednią technologię jest kluczem do lepszych wyników.

Pomimo pandemii znacznie więcej Liderów technologii wśród kancelarii odnotowało wzrost rentowności niż Organizacje w fazie transformacji lub firmy Pozostające w tyle.

47% Liderzy technologii
28% Organizacje w fazie transformacji
13% Pozostający w tyle

Raport Wolters Kluwer Future Ready Lawyer 2021

Opinie ekspertów

Raport Future Ready Lawyer zawiera opinie cenionych ekspertów z Europy i USA, którzy dzielą się swoimi spostrzeżeniami na temat wpływu pandemii na branżę prawniczą.

 • Nie będzie powrotu do status quo. Branża prawnicza powinna śmielej wypłynąć na nieznane wody
Włodzimierz Albin

...Wdrażanie technologii to nie koniec wyzwań dla sektora LEGAL. Raport wskazuje, że nadal istnieje spory rozdźwięk między kompetencjami i usługami kancelarii a oczekiwaniami działów prawnych. Nastąpił skokowy wzrost liczby alternatywnych dostawców usług prawnych....

 

Włodzimierz Albin
 • Mam nadzieję, że nie wrócimy już do papieru
Gabriela Bar

...Pandemia pokazała, jak bardzo technologia jest nam potrzebna w zapewnieniu stałego wsparcia dla klienta. Mam nadzieję, że ten trend się utrzyma, tzn., że nie wrócimy już do papieru i spotkań offline (poza towarzyskimi)...

 

 

dr Gabriela Bar
 • Future ready lawyer to prawnik z otwartą głową
Kamila Kurkowska

...Należy edukować, edukować i jeszcze raz edukować. Niestety wydziały prawa na uniwersytetach w znakomitej większości pozostają jeszcze w minionych epokach. Nieco ratują sytuację niektóre samorządy prawnicze, nie jest to jednak wystarczające...

 

Kamila Kurkowska
 • Za świadomością prawników nie nadążają realne działania
Tomasz Zalewski

...Prawnicy już wiedzą, że technologia pozwala na sprawniejsze i często wyższej jakości doradztwo prawne, co przekłada się na zwiększoną satysfakcję klientów oraz wzmocnienie z nimi relacji. Z raportu jednak jasno wynika, że za świadomością prawników nie nadążają realne działania...

 

Tomasz Zalewski
 • Prawnicy widzą głównie wydatki, a nie zyski z wdrożenia technologii
Marcin Zręda

...Jedną z ważniejszych umiejętności jest zdolność do oceny rentowności nowych rozwiązań. W tym roku koszty jako jedno z ograniczeń zaliczyły wzrost wskazań z 50% do 60%. To dobitnie pokazuje, że prawnicy widzą głównie stronę wydatkową, a zysk z wdrożenia w postaci np. obniżenia kosztów często nie jest brany pod uwagę...

 

Marcin Zręda
 • Kancelarie staną się partnerami technologicznymi swoich klientów
Cezary Żelaźnicki

...Dostrzegam ogromny skok technologiczny w branży usług prawnych, którego katalizatorem była pandemia. Technologia przestała być czynnikiem usprawniającym pracę, a stała się koniecznością...

 

 

Cezary Żelaźnicki
Raport Wolters Kluwer Future Ready Lawyer 2021

O badaniu Future Ready Lawyer 2021 i Wolters Kluwer

Wyniki badania Future Ready Lawyer 2021: W cieniu pandemii powstały na podstawie wywiadów ilościowych online z 700 prawnikami pracującymi w kancelariach, działach prawnych i firmach doradczych w USA oraz dziewięciu krajach europejskich: Wielkiej Brytanii, Niemczech, Holandii, Włoszech, Francji, Hiszpanii, Polsce, Belgii i na Węgrzech. Badanie miało na celu zbadanie, w jaki sposób oczekiwania klientów, technologia i inne czynniki wpłyną na przyszłość prawa w kluczowych obszarach i w jakim stopniu organizacje prawne są przygotowane do tych zmian. Badanie przeprowadził wiodący międzynarodowy instytut badawczy w okresie od 4 do 18 marca 2021 r.

Wolters Kluwer Legal & Regulatory, dywizja Wolters Kluwer, jest wiodącym dostawcą rozwiązań prawnych i systemów zarządzania zgodnością, które umożliwiają profesjonalistom poprawę wydajności pracy, zmniejszenie ryzyka oraz osiągnięcie lepszych wyników.

Wolters Kluwer (WKL) jest globalnym liderem w dziedzinach profesjonalnej informacji, oprogramowania i usług dla opieki zdrowotnej, księgowości, zarządzania, ryzyka i compliance oraz w sektorach prawnych i regulacyjnych. Pomagamy klientom w podejmowaniu codziennych decyzji poprzez eksperckie rozwiązania łączące specjalistyczną wiedzę z zaawansowanymi technologiami i usługami. W 2020 r. roczne przychody firmy wyniosły 4,6 mld euro. Wolters Kluwer obsługuje klientów w ponad 180 krajach, a swoją działalność prowadzi w ponad 40 krajach, zatrudniając ok. 19.200 osób na całym świecie. Centrala firmy znajduje się w Alphen aan den Rijn w Holandii.

Raport Wolters Kluwer Future Ready Lawyer 2021
Back To Top