De wereldwijde pandemie was een katalysator voor verandering. Een tijdmachine die de transformatie van de juridische sector versnelde. Welke impact had de crisis  op juridische professionals? Wat hebben we geleerd en waar richten we ons op in toekomst? En , misschien wel de hamvraag, hoe kunnen we als juridische professional groeien?

De Wolters Kluwer Future Ready Lawyer Survey 2021: Voorbij aan de pandemie is samengesteld nadat 700 juridische professionals in heel Europa en de VS diens mening gaven.

Het laat meer dan ooit tevoren zien dat de juridische sector de digitale transformatie en bijbehorende technologie als cruciaal beschouwt voor het bereiken van betere dienstverlening, hogere productiviteit, efficiëntie en prestaties.

Het rapport geeft inzicht in:

  • Trends en volwassenheid in de hele advocatuur
  • Het versterken van klant-bedrijfsrelaties
  • De veranderende juridische afdeling
  • Het veranderende advocatenkantoor
  • Technologische vooruitgang en voordelen
  • Impact van de pandemie

Lees meer over onderzoeksresultaten en download het rapport.

Future Ready Lawyer Report 2021

De pandemie versnelde de digitale transformatie van de juridische sector: 80% van de juridische professionals geeft aan dat diens behoefte aan technologische oplossingen toenam.

Terwijl de pandemie wereldwijd onzekerheid bracht en de juridische sector onder druk zette, bleken wendbare organisaties die nieuwe manieren omarmden van werken tijdens de crisis sterker uit de strijd te komen.

Lees meer over het rapport.

Belangrijkste bevindingen

De Wolters Kluwer Future Ready Lawyer Survey 2021: Voorbij aan de pandemie onderzoekt de trends die van invloed zijn op juridische professionals die zich herstellen van het afgelopen jaar en zich gereedmaken om te acceleren in toekomst.

Het onderzoek toont een aantal prestatiekloven  – hiaten in begrip en wensen –  tussen advocatenkantoren en de juridische afdelingen. Waar wilt de juridische afdeling naar toe en wat verwachten zij van de advocatenkantoren?

De digitale transformatie van de industrie heeft een ongekende impuls gekregen, die vandaag de dag nog steeds doorgaat. In het afgelopen jaar was technologie een levensader voor de advocatuur bij het bedienen van klanten, het verbinden met collega's en het stimuleren van efficiëntie en productiviteit. Als de juridische industrie blijft herstellen en een “nieuw normaal” ontstaat, zal technologie een drijvende kracht zijn. De vraag blijft, wie speelt hier het best op in? Wie is er klaar voor de toekomst?


Trends

Na een uitzonderlijk jaar verwachten advocaten dat de trends waarmee ze al te maken hebben, zullen versnellen naarmate ze voorbij gaan aan de pandemie, maar slechts weinigen zijn goed voorbereid.

Advocatenkantoren en bedrijfsjuridische afdelingen worden op meerdere fronten geconfronteerd met toenemende druk, aangezien de impact van elke trend die is onderzocht, is toegenomen. Juridische professionals die aangeven dat diens organisatie zeer goed voorbereid is om deze trends aan te pakken, blijft bijzonder laag. Er is nog een hele boel te winnen.


De grootste trends & veranderingsbereidheidDe relatie tussen cliënt en advocaat

Meer dan ooit tevoren verwachten bedrijfsjuridische afdelingen dat diens advocatenkantoren technologie inzetten om de efficiëntie en productiviteit te verhogen.

Juridische afdelingen worden steeds meer onder druk gezet om meer te doen met beperkte middelen. Software als middel wordt steeds belangrijker om dit te bereiken, zowel binnen afdelingen zelf als bij de kantoren waarmee ze samenwerken. Juridische afdelingen gebruiken meerdere criteria om advocatenkantoren te beoordelen, en technologie wordt steeds belangrijker.

Binnen 3 jaar zal 91% van de juridische afdelingen advocatenkantoren vragen naar de software die ze gebruiken.

Vandaag de dag zegt slechts 32% van de advocatenkantoren dat ze zeer voorbereid zijn om software te gebruiken om productiever te zijn.


Veranderingen binnen de juridische afdeling

De pandemie verhoogde de druk op juridische afdelingen, thuiswerken, weinig zichtbaarheid, getekende contracten, leveranciersproblemen. BedrijfsJuridische afdelingen gaven aan dat hun grootste uitdagingen zijn:

  • Routinetaken automatiseren en software in werkprocessen benutten
  • Externe juridische kosten verminderen/beheersen
  • Managen van de groeiende eisen van het bedrijf aan de juridische afdelin

Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, zijn juridische afdelingen van plan hun investeringen in technologie te verhogen, waarbij 84% zegt dat ze in de toekomst meer gebruik zullen maken van technologie om de productiviteit te verbeteren.

Andere veranderingen zijn onder meer een betere samenwerking met bedrijven, meer innovatie en meer gebruik van alternatieve vergoedingsregelingen.


Veranderingen binnen advocatenkantoren

De meerderheid van de advocatenkantoren verwacht in de toekomst veranderingen aan te brengen in de manier waarop zij diensten leveren. Kantoren anticiperen op veranderingen binnen rechtsgebieden, technologie, klantrelaties en personeelsbezetting.

De belangrijkste veranderingen die advocatenkantoren verwachten te maken, zijn onder meer:

 

Hoewel veel kantoren als gevolg van de pandemie te maken kregen met toenemende financiële druk, blijven ze software beschouwen als een belangrijke investering in hun toekomstige vermogen om te groeien. Advocatenkantoren realiseren zich steeds meer de impact van Big Data en Predictive Analytics, Machine Learning en Artificial Intelligence.


Technologieleiders, de meest veerkrachtige tijdens de pandemie

Het toenemende belang van juridische software is een van de trends die volgens advocaten van invloed is op hun organisaties. Hoewel de meeste organisaties dit erkennen, maken niet alle organisaties volledig gebruik van technologie om bedrijfsprestaties en continuïteit te ondersteunen, evenals het behalen van concurrentievoordeel voor hun organisatie en klanten.

Uit de enquête bleek dat degenen die al volledig gebruik maakten van technologie, het best voorbereid waren om klanten op afstand te ondersteunen toen de pandemie begon. Belangrijk is dat ze ook een hogere winstgevendheid rapporteerden dan andere kantoren.

Technologieleiders blijven beter presteren dan andere organisaties. In de nagolven van de pandemie laten Technology Leaders duidelijk zien waarom investeren in de juiste technologie de sleutel is tot betere prestaties.

Ondanks de pandemie zagen aanzienlijk meer Technology Leading-advocatenkantoren de winstgevendheid toenemen dan zogenaamde Transitioning- of Trailing-kantoren

The 2021 Wolters Kluwer Future Ready Lawyer Survey

Luminaries' insights

Het Future Ready Lawyer Survey Report bevat verhalen en inzichten van vooraanstaande juristen uit Europa en de VS over de impact van de pandemie op de juridische sector.
 
Jeroen Zweers
Afgelopen jaar was de meest omvangrijke digitale workshop ooit. Het heeft de digitalisering van de maatschappij zeven jaar versneld.
Jeroen Zweers
Sally Guyer
Gezien de aanhoudende onzekerheden en dat de toegenomen beweegelijkheid als 'normaal' wordt gezien, moeten organisaties er dringend voor zorgen dat hun contracten en contractprocessen geschikt zijn voor het beoogde doel.
Sally Guyer
Dean Sonderegger
… toekomstgerichte organisaties denken na over opkomende trends en maken plannen om zich waar nodig aan te passen en zijn als zodanig veerkrachtiger wanneer veranderingen versnellen.
Dean Sonderegger
Robert Ambrogi
De tandpasta is uit de tube, en niemand zou zelfs de moeite moeten nemen om het er weer in te krijgen. Wat betreft technologie-adoptie,  er is geen weg terug.
Robert Ambrogi
Dean Sonderegger
Technologie zal een steeds belangrijkere rol gaan spelen bij het herontwerpen van de klantervaring. Dit omvat de introductie van meer selfservice- en samenwerkingstools, evenals verbeterde online tools die klanten realtime rapportage en inzichten bieden.
Katie DeBord
alt
Advocatenkantoren staan veel meer open voor cloudbeveiliging - dit zal op zijn beurt leiden tot meer innovatie omdat advocatenkantoren gemakkelijker kunnen overstappen op nieuwe software.
Jean O’Grady
Alt
… terwijl CFO's aandringen op meer controle over de legal spend, hebben juridische afdelingen een enorme kans om een schoon schip te maken met het verleden en beter gebruik te maken van proces analyses en gespecialiseerd juridisch talent.
Richard Tromans
The 2021 Wolters Kluwer Future Ready Lawyer Survey

Over de Survey en Wolters Kluwer Legal & Regulatory

De 2021 Wolters Kluwer Future Ready Lawyer survey: Voorbij aan de pandemie van Wolters Kluwer Legal & Regulatory omvat kwantitatieve interviews met 700 juridische professionalsadvocaten van advocatenkantoren, juridische afdelingen en zakelijke dienstverleners in de VS en negen Europese landen: het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Nederland, Italië, Frankrijk, Spanje, Polen, België en Hongarije. Het doel iswas om na te gaan hoe de verwachtingen van cliënten, technologie en andere factoren de toekomst van het beroeprecht beïnvloeden op kerngebieden en in hoeverre juridische organisaties voorbereid zijn om hierop in te spelen. De Survey is online uitgevoerd voor Wolters Kluwer door een toonaangevende internationale onderzoeksorganisatie in de periode van 4 tot 18 maart 2021.

Wolters Kluwer Legal & Regulatory is een divisie van Wolters Kluwer, een wereldwijd toonaangevende leverancier van juridische en compliancy nalevingsoplossingen waarmee professionals hun productiviteit en prestaties kunnen verbeteren, risico's kunnen beperken en betere resultaten kunnen behalen.

Wolters Kluwer (WKL) is een wereldwijde leider op het gebied van professionele informatie, softwareoplossingen en diensten voor de gezondheidszorg, taxbelastingen en accountingadministratieve verslaglegging, governance, risico en compliancynaleving, en wet- en regelgeving. Wij helpen onze klanten elke dag bij het nemen van kritische beslissingen door deskundige oplossingen te bieden die diepgaande domeinkennis combineren met technologie en diensten. De groep bedient klanten in meer dan 180 landen, heeft vestigingen in meer dan 40 landen en heeft wereldwijd ongeveer 19.200 mensen in dienst.

The 2021 Wolters Kluwer Future Ready Lawyer Survey
Back To Top