A világjárvány katalizátorként hatott a válságra adott azonnali változásokra, egyúttal fénysebességre kapcsolta a jogi ágazaton belüli átalakulást. Milyen hatása volt a jogi szakemberekre? Milyen tanulságokat vontak le, és mire fordítanak kiemelt figyelmet a jövőben? És ami talán a legfontosabb: mire van szükség az erősödéshez a világjárvány utáni időszakban?

A Wolters Kluwer „A jövő jogásza – Szakmánk a járvány után” című 2021. évi felméréséről készült jelentés 700 európai és egyesült államokbeli jogi szakember meglátásait ismerteti. 

Eszerint a jogi ágazat szereplői döntő jelentőségűnek tekintik a digitális átalakulást és technológiát a jobb eredmények eléréséhez, így a szolgáltatások fejlesztéséhez, valamint a produktivitás, a hatékonyság, és a teljesítmény növeléséhez.

A jelentés a következő témákkal foglalkozik:

  • Vezető trendek és a jogi szakma felkészültsége
  • Az ügyfelek és irodák közötti kapcsolatok erősítése
  • A változó jogi osztályok
  • A változó ügyvédi irodák
  • Technológiai fejlesztések és azok előnyei
  • A világjárvány hatása

Töltse le a jelentést, hogy megismerhesse a felmérés megállapításait!

a jogi szakma digitális transzformációja felgyorsult a járvány következtében

A világjárvány hatására felgyorsult a digitális átalakulás a jogi ágazatban: a jogászok 80%-a számolt be arról, hogy a pandémia következtében fokozódtak a technológiai megoldások iránti igényei.

A pandémia az egész világon nyomás alá helyezte a jogi ágazatot, azonban a gyorsan reagáló szervezetek, amelyek új munkamódszereket vezettek be, megerősödve kerülnek majd ki a válságból.

Ismerje meg a jelentést!

A legfontosabb megállapítások

A Wolters Kluwer „A jövő jogásza – Szakmánk a járvány után” című 2021. évi felmérésében azokat a kérdéseket és trendeket vizsgálta, amelyekkel a jogi szakemberek az elmúlt év kihívásainak leküzdése, a jövőre nézve pedig a jobb teljesítmény megalapozása során szembesülnek.

A felmérés több olyan teljesítménybeli hiányosságot és különbséget is feltárt az ismeretek és a képességek terén az ügyvédi irodákon és a vállalatok jogi osztályain belül, illetve azok között, amelyek odafigyelést és fejlesztést igényelnek. A világjárványból való kilábalás utáni újfajta nehézségekkel szembesülve eljött az ideje annak, hogy a jogi szakemberek átalakítsák szervezeteiket, és a technológiai megoldásokat, a technológia alkalmazását helyezzék az új jogi környezet középpontjába.

Az ágazat digitális átalakulása példátlan lendületet vett, amely a mai napig kitart. Az elmúlt évben a technológia létfontosságú volt a jogi szakmában az ügyfelek kiszolgálásához, a munkatársakkal való kapcsolattartáshoz, egyúttal pedig a hatékonyság és a produktivitás növeléséhez. A technológia a jogi ágazat további felépülésének és az új alaphelyzet kialakulásának mozgatórugójává válik. Változatlanul az a kérdés: ki készült fel a jövőre?


Vezető trendek

Egy rendkívül nehéz évet maguk mögött tudva a jogászok arra számítanak, hogy az általuk tapasztalt trendek a járványból való kilábalást követően is erősödnek, ugyanakkor kevesen állnak kifejezetten készen erre.

Az ügyvédi irodák és a jogi osztályokra több oldalról is egyre nagyobb nyomás nehezedik, mivel a felmérésben vizsgált minden egyes trend hatása fokozódott. Még mindig kevés jogász számolt be arról, hogy szervezete nagyon jól felkészülten néz e trendek elé. A szervezeteknek tehát van még mit fejleszteniük az előttük álló, egyre növekvő kihívások leküzdéséhez szükséges képességeken.

Vezető trendek és felkészültségÜgyfelek és irodák közötti kapcsolatok

A vállalati jogi osztályok még inkább elvárják, hogy a velük dolgozó ügyvédi irodák kihasználják a technológiát a hatékonyságuk és produktivitásuk növelésére.

A jogi osztályokra egyre nagyobb nyomás nehezedik a tekintetben, hogy korlátozott lehetőségeikből többet hozzanak ki.
Ebben egyre fontosabbá válnak a technológiai megoldások a jogi osztályokon és a velük dolgozó irodáknál egyaránt. A jogi osztályok több szempont alapján értékelik az ügyvédi irodákat, a technológia jelentősége pedig folyamatosan növekszik.

A jogi osztályok 91%-a három éven belül kérni fogja az ügyvédi irodáktól, hogy mutassák be a produktivitásuk és hatékonyságuk növelése érdekében alkalmazott technológiákat.

Jelenleg az ügyvédi irodák mindössze 32%-a tartja magát nagyon jól felkészültnek a technológia használatára a produktivitás növelése érdekében.


Változóban a jogi osztályok

A pandémia felerősítette a jogi osztályokra nehezedő nyomást: kisebb költségvetésből gazdálkodva nagyobb munkamennyiséggel kellett megbirkózniuk. A jogi osztályok szerint a legnagyobb kihívások:

  • a rutinfeladatok automatizálása és a technológia kihasználása a munkafolyamatok javítására
  • a külső jogi költségek csökkentése/kordában tartása
  • a vállalati jogi osztállyal szemben megfogalmazott növekvő igények kezelése.

E kihívások leküzdése érdekében a jogi osztályok növelni tervezik a technológiai beruházásaikat: 84%-uk jelezte, hogy jobban kihasználja majd a technológiát a produktivitás javítása érdekében.

A további változások között említendő az irodákkal folytatandó szorosabb együttműködés és az alternatív díjszabályozás nagyobb mértékű használata.


Az ügyvédi irodáknál várható változások

Az ügyvédi irodák többsége arra számít, hogy megváltozik majd, ahogy szolgáltatásokat nyújtanak. Az irodák a praxisok szakterületein, a technológiában, az ügyfélkapcsolatokban és személyzeti ügyekben várnak változásokat.

Az ügyvédi irodák által várt legfontosabb változások:

 

A világjárvány miatt ugyan sok esetben megnövekedett a rájuk nehezedő nyomás, az ügyvédi irodák azonban változatlanul fontos beruházásnak tekintik a technológiát ahhoz, hogy a továbbiakban erősödhessenek. Egyre több irodánál ismerik fel olyan, átalakulást hozó technológiák hatásait, mint a Big Data és a prediktív elemzés, a gépi tanulás, a mesterséges intelligencia és a robotizált folyamatautomatizáció.


A technológiában élenjárók voltak leginkább alkalmazkodóképesek a világjárvány alatt

A jogi technológia növekvő jelentősége azon vezető trendek közé tartozik, amelyek a jogászok szerint hatással vannak a munkahelyükre. A legtöbb szervezet ugyan tisztában van ezzel, mégsem mindegyik használja ki maradéktalanul a technológiát arra, hogy megerősítse az üzleti teljesítményt és az üzletmenet folytonosságát, illetve versenyelőnyt szerezzen önmaga és ügyfelei számára.

A felmérésből kiderült, hogy a pandémia kezdetén azok voltak a legjobban felkészülve ügyfeleik távkommunikációs támogatására, akik már maradéktalanul kihasználják a technológiát. Kiemelendő, hogy másokhoz képest jóval nagyobb ütemben növekedett a jövedelmezőségük.

A technológiában élenjárók teljesítménye továbbra is felülmúlja a többi szervezetét. A világjárványból kilábalva a technológiában élenjárók egyértelműen megmutatták, miért elengedhetetlen a megfelelő technológiákba beruházni a jobb teljesítmény érdekében.

A pandémia ellenére jóval több technológiailag élenjáró ügyvédi iroda növelte jövedelmezőségét, mint átalakuló vagy lemaradó iroda.

47% a technológiában élenjárók körében
28% az átalakulók körében
13% a lemaradók körében

A 2021 Wolters Kluwer Future Ready Lawyer felmérés

Vezető jogi gondolkodók meglátásai

A Future Ready Lawyer jelentés a jogi ágazat vezető európai és egyesült államokbeli gondolkodóinak meglátásait ismerteti a világjárvány jogi szakmára gyakorolt hatásával kapcsolatos és egyéb kérdésekben.
Jeroen Zweers
Az elmúlt év minden idők legnagyobb digitális műhelyének tekinthető. Az egész társadalomnak hét évvel hamarabb kellett szert tennie digitális jártasságra.
Jeroen Zweers
Sally Guyer
Mivel továbbra is vannak piaci bizonytalanságok, és „normalizálódik” a nagyobb bizonytalanság és változékonyság, a szervezeteknek mielőbb gondoskodniuk kell arról, hogy szerződéseik és szerződéskötési eljárásaik célravezetők legyenek.
 
Sally Guyer
Dean Sonderegger
... a haladó szellemiségű szervezetek mérlegelik a kialakuló trendeket, és szükség szerint megtervezik, hogyan igazodjanak hozzájuk, így alkalmazkodóképesebbek a változások felgyorsulása esetén.
Dean Sonderegger
Robert Ambrogi
A szellemet már nem lehet visszazárni a palackba, ezzel próbálkozni sem érdemes. A technológia bevezetésében már nem lehet visszakozni.
Robert Ambrogi
Dean Sonderegger
A technológia egyre jelentősebb szerepet játszik az ügyfélélmény átalakításában. Ez egyebek mellett több önkiszolgáló és együttműködési eszköz, valamint az ügyfeleknek valós idejű jelentésekkel és meglátásokkal szolgáló, fejlett online eszközök bevezetésével jár.
Katie DeBord
alt
Az ügyvédi irodák a felhő biztonságosságába vetett bizalmukat tekintve egyre nyitottabbá válnak, ennek köszönhetően pedig fokozhatják az innovációt, mivel könnyebben átállhatnak a felhőalapú asztali alkalmazáson keresztül bevezethető új szoftverekre.
Jean O’Grady
Alt
... mivel a pénzügyi igazgatók nagyobb kontrollt kívánnak gyakorolni a szokványos üzletmenethez kapcsolódó jogi kiadások felett, a vállalati jogászok számára hatalmas lehetőség kínálkozik arra, hogy új lapot nyissanak, és meghonosítsák a jogi munka új eszközeit azzal, hogy igénybe veszik a megfelelő léptékű technológiát, jobban alkalmazzák a folyamatelemzést és -menedzsmentet, valamint nagyobb mértékben támaszkodnak a tehetséges szakjogászokra ...
Richard Tromans
A 2021 Wolters Kluwer Future Ready Lawyer felmérés

A felmérésről és a Wolters Kluwer Legal & Regulatory vállalatról dióhéjban

A Wolters Kluwer Legal & Regulatory „A jövő jogásza – Szakmánk a járvány után” című 2021. évi felmérése során 700 jogásszal készítettünk kvantitatív interjút ügyvédi irodákban, a jogi osztályokon és az üzleti szolgáltató cégeknél az Egyesült Államokban és kilenc európai országban – az Egyesült Királyságban, Németországban, Hollandiában, Olaszországban, Franciaországban, Spanyolországban, Lengyelországban, Belgiumban és Magyarországon –, melyek során azt vizsgáltuk, hogy az ügyfelek elvárásai, a technológia és más tényezők, köztük a világjárvány milyen hatással vannak a jog jövőjére a legfontosabb területeken és hogyan készülnek fel a jogi szervezetek ezen változásokra. A felmérést a Wolters Kluwer online folytatta le egy vezető kutatóvállalat segítségével 2021. március 4. és 18. között.

A Wolters Kluwer Legal & Regulatory a jogi és compliance megoldások egyik globális vezető szolgáltatója. E megoldásokkal a szakemberek javíthatják termelékenységüket és teljesítményüket, csökkenthetik a kockázatokat és jobb eredményeket érhetnek el.

A Wolters Kluwer világszinten vezető szerepet tölt be az egészségügyi, adózási és pénzügyi, irányítási, kockázatkezelési és compliance, valamint a jogi és szabályozási szektor számára nyújtott szakmai információk és tartalmak, szoftvermegoldások és szolgáltatások piacán. Nap mint nap támogatjuk ügyfeleinket a kritikus döntések meghozatalában olyan szakértői megoldásokkal, amelyekben az ágazat beható ismerete technológiákkal és szolgáltatásokkal ötvöződik. A Wolters Kluwer 2020-ban 4,6 milliárd eurós éves bevételt ért el. A csoport több mint 180 országban van jelen, 40 országban tart fenn irodákat és körülbelül 19 200 embert foglalkoztat szerte a világon. A vállalat székhelye a hollandiai Alphen aan den Rijnben található.

A 2021 Wolters Kluwer Future Ready Lawyer felmérés
Back To Top