Globální pandemie byla katalyzátorem okamžitých změn v reakci na krizi a urychlila přeměnu právního odvětví.

Jak ovlivnila právníky? Co se naučili a na co se zaměřují do budoucna? A co je možná nejdůležitější, co bude třeba udělat pro to, aby se jim dařilo v postpandemické době?

Průzkum Wolters Kluwer Future Ready Lawyer 2021: Jak dál po pandemii přináší poznatky od 700 právníků z Evropy a USA. Vyplývá z něj, že právní sektor považuje digitální transformaci a technologie za klíčové pro dosažení lepších výsledků, včetně zlepšení služeb, produktivity, efektivity a výkonnosti.

Zpráva zkoumá:

  • Přední trendy a připravenost napříč právnimi profesemi
  • Posilování vztahů mezi klienty a kancelářemi
  • Měnící se právní oddělení firem
  • Měnící se advokátní kancelář
  • Technologický pokrok a výhody
  • Dopad pandemie

Přečtěte si více o zjištěních průzkumu a stáhněte si kompletní zprávu v angličtině!

Globální pandemie byla katalyzátorem změn
Globální pandemie byla katalyzátorem okamžitých změn v reakci na krizi a urychlila přeměnu právního odvětví. Jak ovlivnila právníky? Co se naučili a na co se zaměřují do budoucna? A co je možná nejdůležitější, co bude třeba udělat pro to, aby se jim dařilo v postpandemické době? Průzkum Wolters Kluwer Future Ready Lawyer 2021: Jak dál po pandemii přináší poznatky od 700 právníků z Evropy a USA.

Přečtěte si více o zjištěních průzkumu a stáhněte si zprávu!

Klíčová zjištění

Průzkum Wolters Kluwer Future Ready Lawyer 2021: Jak dál po pandemii zkoumá otázky a trendy, které ovlivňují právní praxi, která se vzpamatovává z krize a připravuje se na vyšší výkonnost v budoucnu.

Průzkum odhalil řadu výkonnostních mezer - nedostatků v chápání a schopnostech - v rámci advokátních kanceláří i podnikových právních oddělení i mezi nimi navzájem, kterým je třeba věnovat pozornost a zlepšit je.

Tváří v tvář novým tlakům, které výplývají z pandemie, je čas pro transformaci organizací. Technologická řešení a schopnosti by měly být středobodem nového právního prostředí. Digitální transformace odvětví nabrala nebývalou dynamiku, která pokračuje i nyní. V uplynulém roce byly technologie pro právníky záchranným lanem při poskytování služeb klientům, navazování kontaktů s kolegy a zvyšování efektivity a produktivity. Vzhledem k tomu, že právní odvětví se zotavuje a vzniká nový normál", budou technologie hnací silou. Otázkou je, kdo bude na budoucnost připraven.


Hlavní trendy

Po mimořádně náročném roce právníci očekávají, že trendy, se kterými se již potýkají, se budou s přechodem po pandemii ještě zrychlovat, ale jen málo z nich je na to dobře připraveno.

Advokátní kanceláře a právní oddělení firem čelí rostoucím tlakům na mnoha frontách, protože dopad každého z trendů, které průzkum zkoumá, se zvýšil. Počet právníků, kteří uvádějí, že jejich organizace je na tyto trendy velmi dobře připravena, je stále nízký. Z toho vyplývá, že organizace mohou dále posílit schopnosti, které potřebují k tomu, aby mohly čelit rostoucím výzvám.

Nejdůležitejší trendy a připravenostVztahy s klienty

Právní oddělení firem více než kdy jindy očekávají, že jejich advokátní kanceláře budou využívat technologie ke zvýšení efektivity a produktivity. 

Právní oddělení jsou nucena být stale více efektivnější i přes omezené zdroje. Technologická řešení jsou stále důležitějším prostředkem, jak toho dosáhnout, a to jak v rámci právních oddělení, tak i ve firmách/kancelářích, s nimiž spolupracují. Právní oddělení používají při hodnocení advokátních kanceláří více kritérií a technologie jsou stále důležitější.

Do tří let bude 91 % právních oddělení žádat advokátní kanceláře, aby vysvělily, jaké technologie používají k vyšší produktivitě a efektivitě.

V současné době pouze 32 % advokátních kanceláří uvádí, že jsou velmi dobře připraveny používat technologie, které vedou k vyšší produktivitě.


Právní oddělení procházejí změnou

Pandemie zvýšila tlak na právní oddělení fírem, která se potýkala s větší pracovní zátěží a menšími rozpočty. Právní oddělení uvádějí, že mezi jejich hlavní výzvy patří:

  • Automatizace rutinních úkolů a využití technologií v pracovních procesech
  • Snižování/kontrola externích nákladů na právní služby
  • Zvládání rostoucích nároků na právní oddělení ve firmě

Aby mohly překonat tyto výzvy, plánují právní oddělení zvýšit investice do technologií. 84 % z nich uvedlo, že budou v budoucnu více využívat technologie ke zvýšení produktivity.

Mezi další změny patří větší spolupráce s advokátními kancelářemi, rostoucí inovace a vyšší využívání alternativních ujednání za ceny advokátních služeb.


Očekávané změny v advokátních kancelářích

Většina advokátních kanceláří očekává změny ve způsobu poskytování služeb. Advokátní kanceláře očekávají změny v oblastech praxe, technologií, vztahů s klienty a personálního zajištění.

Mezi hlavní změny, které advokátní kanceláře očekávají, patří:

 

Přestože mnoho advokátních kanceláří čelilo v důsledku pandemie zvýšenému finančnímu tlaku, nadále považují technologie za důležitou investici do své budoucí schopnosti prosperovat. Advokátní kanceláře si stále více uvědomují dopad těchto transformačních technologií: big data a prediktivní analýza, strojové učení, umělá inteligence a robotická automatizace procesů.


Technologicky nejzdatnější odolali dopadům pandemie nejlépe

Rostoucí význam právních technologií je jedním z hlavních trendů, které podle právníků ovlivňují jejich organizace. Ačkoli většina organizací tento fakt uznává, ne všechny plně využívají technologie k podpoře výkonnosti a kontinuity podnikání, jakož i konkurenční výhodu pro svou organizaci a klienty.

Průzkum zjistil, že ti, kteří již plně využívají technologie, byli nejlépe připraveni pomoci klientům na dálku, když pandemie začala. Důležité je, že také zaznamenali zvýšenou ziskovost v mnohem vyšší míře než ostatní.

Technologičtí lídři mají i nadále lepší výsledky než ostatní organizace. Po překonání globální pandemie technologičtí lídři jasně ukazují, proč jsou investice do správných technologií klíčem k vyšší výkonnosti.

Navzdory pandemii zaznamenalo výrazně více technologicky zdatných advokátních kanceláří zvýšení ziskovosti než kanceláře, které na digitální technologie teprve přecházejí nebo je vůbec nevyužívají.

47% Technologičtí lídři/Progresivní
28% Přecházející na nové technologie
13% Zaostávající

Průzkum Wolters Kluwer Future Ready Lawyer 2021

Názory předních právních osobností

Průzkum Future Ready Lawyer přináší názory osobností právního odvětví z Evropy a USA na dopad globální pandemie na právnická povolání a další informace.
Jeroen Zweers
Loňský rok byl sám o sobě nejrozsáhlejším digitálním workshopem v historii. Díky tomu se celá společnost stala digitálně zdatnou až o sedm let rychleji.
Jeroen Zweers
Sally Guyer
Vzhledem k tomu, že nejistota na trhu přetrvává a zvýšená volatilita a variabilita jsou považovány za "normální", musí organizace okamžitě zajistit, aby jejich smlouvy a smluvní procesy odpovídaly svému účelu.
Sally Guyer
Dean Sonderegger
… organizace orientované na budoucnost přemýšlejí o nových trendech a plánují, jak se v případě potřeby přizpůsobit, a jsou tak odolnější v okamžiku rychlejších změn.
Dean Sonderegger
Robert Ambrogi
Nemá smysl plakat nad rozlitým mlékem.... Pokud jde o zavádění technologií, není cesty zpět.
Robert Ambrogi
Katie DeBord
Technologie budou hrát stále důležitější roli při změně klientské zkušenosti. To zahrnuje zavedení většího počtu samoobslužných nástrojů a nástrojů pro spolupráci, jakož i zdokonalených online nástrojů, které klientům poskytují reporty a přehledy v reálném čase.
Katie DeBord
alt
Advokátní kanceláře jsou mnohem otevřenější důvěře v zabezpečení v cloudu - to bude následně podnětem k větším inovacím,
protože advokátní kanceláře mohou snadněji přejít na nový software, který lze nasadit do prostředí cloudu.
Jean O’Grady
Alt
… s tím, jak finanční ředitelé usilují o větší kontrolu nad výdaji na právní služby, mají interní právní týmy obrovskou příležitost skoncovat s minulostí a přijmout "nové způsoby právní produkce" - využití technologií ve velkém měřítku, lepší využití analýzy a řízení procesů a větší využití specializovaných právních talentů …
Richard Tromans
Průzkum Wolters Kluwer Future Ready Lawyer 2021

O průzkumu a Wolters Kluwer Legal and Regulatory

Průzkum Wolters Kluwer Future Ready Lawyer 2021: Jak po pandemii

 V rámci kvantitativních rozhovorů se 700 právníky v advokátních kancelářích, právních odděleních a firmách poskytujících obchodní služby v USA a devíti evropských zemích - Velké Británii, Německu, Nizozemsku, Itálii, Francii, Španělsku, Polsku, Belgii a Maďarsku se uskutečnil s cílem zjistit, jak očekávání klientů, technologie a další faktory, včetně pandemie, ovlivňují budoucnost práva ve všech hlavních oblastech a jak jsou právní organizace připraveny na jejich řešení. Průzkum byl pro Wolters Kluwer proveden online přední mezinárodní výzkumnou organizací ve dnech 4. až 18. března 2021.

Wolters Kluwer Legal & Regulatory je divize společnosti Wolters Kluwer, předního světového poskytovatele právních a compliance řešení, která umožňují odborníkům zvyšovat produktivitu a výkonnost, snižovat rizika a dosahovat lepších výsledků..

Společnost Wolters Kluwer (WKL) je celosvětovým lídrem v oblasti profesionálních informací, softwarových řešení a služeb pro zdravotnictví; daně a účetnictví; správu, rizika a dodržování předpisů a právní a regulační sektor. Našim zákazníkům pomáháme každý den činit zásadní rozhodnutí tím, že jim poskytujeme odborná řešení, která kombinují hluboké znalosti v dané oblasti s technologiemi a službami. Společnost Wolters Kluwer vykázala v roce 2020 roční tržby ve výši 4,6 miliardy eur. Skupina poskytuje služby zákazníkům ve více než 180 zemích, má vlastní pobočky ve více než 40 zemích a zaměstnává přibližně 19 200 lidí po celém světě. Společnost sídlí v nizozemském městě Alphen aan den Rijn.

Průzkum Wolters Kluwer Future Ready Lawyer 2021
Back To Top