Wieloletni praktyk i specjalista w dziedzinie IT, przeszedł ścieżkę rozwoju od administratora systemu do architekta korporacyjnego IT, biorąc udział w licznych wdrożeniach nowych technologii. Ostatnie trzy lata poświęcił na łączenie dwóch światów: prawnego w obszarze RODO i technicznego IT. Skutkuje to umiejętnością budowania architektury danych oraz wymagań funkcjonalnych dla systemów, tak aby spełniały wymagania prawne RODO w skomplikowanej architekturze korporacyjnej, obejmującej dużą różnorodność biznesową i systemową. Obecnie kierownik zespołu ds. Ochrony Danych Osobowych w TAURON Polska Energia S.A.


No Related Media found.
Back To Top