Profesor doktor, prorektor w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu

Jako radca prawny obsługuje największy w Polsce związek międzygminny zajmujący się gospodarką odpadami.

Autor ponad stu publikacji, komentarzy i glos z zakresu prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego, egzekucyjnego, sądowoadministracyjnego oraz zagadnień samorządu terytorialnego; trener i wykładowca na szkoleniach kierowanych do sędziów, prokuratorów, radców prawnych, adwokatów.

Były starszy asystent sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu, przez 10 lat związany z sądownictwem administracyjnym; współautor programu LEX Navigator.


Back To Top