Doktor nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Prawa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Wieloletni pracownik Naczelnego Sądu Administracyjnego, radca prawny.

Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa administracyjnego oraz teorii prawa.


Back To Top