of Counsel w Kancelarii Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy, doradca w prawnych i organizacyjnych zagadnieniach e-administracji oraz procesów paperless w organizacjach.

Specjalizuje się w prawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania (podpisy i pieczęcie elektroniczne, doręczenia elektroniczne, elektroniczne znaczniki czasu).


Back To Top