Doktor habilitowany, wieloletni pracownik Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Członek zespołu autorskiego Lex Navigator Postępowanie Administracyjne.

Autor ponad 90 publikacji naukowych z dziedziny prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego, a także postępowania egzekucyjnego w administracji.


Back To Top