Doktor, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku oraz adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni.

Back To Top