ORCID 0000-0002-4293-1917

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, kierownik Katedry Prawa Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych.

W latach 2013-2014 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Naukowej Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.



Back To Top