ORCID 0000-0003-1527-0305

Doktor habilitowana, adiunkt w Katedrze Postępowania Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Uczestnik zespołu badawczego w projekcie MRJ. Autorka monografii, komentarzy i artykułów z zakresu prawa i postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego oraz publicznego prawa gospodarczego. Zajmuje się problemami modernizacji procedur administracyjnych, europeizacji prawa i mediacji.Back To Top