Radca prawny, członek Kolegium RIO w Gdańsku oraz członek RKO przy RIO w Gdańsku. Specjalizuje się w prawie publicznym, w tym z zakresu finansów publicznych, podatków samorządowych, zamówień publicznych, KPA oraz gospodarki nieruchomościami.


No Related Media found.
Back To Top