Doktor nauk prawnych, radca prawny, członek zespołu Prawa Własności Intelektualnej i Nowych Technologii w kancelarii CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Sawicki sp.k. Specjalizuje się w prawie nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem prawnych aspektów IT oraz ochrony danych osobowych i informacji. Doradzał w sprawach z tego zakresu kilkudziesięciu dużym podmiotom gospodarczym, w tym z branży finansowej (m.in. bankom, zakładom ubezpieczeń, firmom windykacyjnym), operatorom telekomunikacyjnym, przedsiębiorcom internetowym i informatycznym, podmiotom z sektora publicznego, itd. Jako ekspert organizacji branżowych brał udział w pracach nad kolejnymi nowelizacjami ustawy o ochronie danych osobowych oraz w pracach nad projektem unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Prelegent na konferencjach, seminariach i szkoleniach, wykładowca w ramach studiów podyplomowych. Autor lub współautor ponad 30 pozycji naukowych i popularnonaukowych. Współautor przygotowywanych na zlecenie Komisji Rynek Wewnętrzny i Ochrona Konsumentów Parlamentu Europejskiego opracowań, w tym studium poświęconego projektowi rozporządzenia o ochronie danych osobowych "Reforming the Data Protection Reform".


No Related Media found.
Back To Top