Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Były członek Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych oraz Grupy Roboczej ds. Rejestrów Rozproszonych i Blockchain ochrony danych osobowych w zespole do spraw administracji w Ministerstwie Cyfryzacji.

Inspektor Ochrony Danych w jednostkach sektora publicznego oraz prywatnego.

W pracy naukowej i zawodowej łączy zagadnienia prawne dotyczące ochrony danych osobowych, prawa nowych technologii ze szczególnym uwzględnieniem kwestii IT (m.in. cyberbezpieczeństwa).


No Related Media found.
Back To Top