Asystent sędziego w Wydziale Gospodarczym dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, aplikant radcowski Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.


No Related Media found.
Back To Top