ORCID https://orcid.org/0000-0002-4293-1917

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, kierownik Katedry Prawa Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych na tym uniwersytecie, w latach 2013-2014 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Naukowej Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.


No Related Media found.
Back To Top