Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych; członek Rady Zamówień Publicznych przy prezesie UZP, biegły sądowy ds. zamówień publicznych, członek Rady Krajowej Izby Gospodarczej, reprezentant strony pozarządowej na posiedzeniach podkomisji sejmowych ds. zmian ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Back To Top