Pełnomocnik, doradca zarządów, kierownik projektów wdrożeniowych systemów zarządzania jakością w ochronie zdrowia.

Trener systemów zarządzania w placówkach ochrony zdrowia, hurtowniach farmaceutycznych i w podmiotach wytwarzających wyroby medyczne.

Wykładowca na studiach MBA w Ochronie Zdrowia (Uczelnia Łazarskiego oraz Śląski Uniwersytet Medyczny), programu Executive MBA w Sektorze Ochronie Zdrowia (konsorcjum GUM i Uczelni Łazarskiego) w obszarze zarządzania jakością w podmiotach leczniczych.

Autor książek: „Zarządzanie jakością w działalności leczniczej”, „Zarządzanie jakością w placówce medycznej”, „Jakość usług medycznych i bezpieczeństwo pacjentów - Trendy i dobre praktyki zarządzania”, jak również wielu publikacji poświęconych jakości, ryzyku i systemom zarządzania w ochronie zdrowia.

Ukończył interdyscyplinarne studia doktoranckie, menadżerskie studia - Executive MBA, podyplomowe studia - Menadżer Jakości oraz certyfikowane przez International Register of Certificated Auditors zaawansowane kursy audytora / audytora wiodącego systemów ISO 9001, ISO 14001 i ISO 27001.

Autor rozprawy doktorskiej pt. Model kultury jakości podmiotów leczniczych w Polsce.


No Related Media found.
Back To Top