Polonistka i teatrolog. Rzecznik SANITAS Stowarzyszenia na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi. Wcześniej Rzecznik Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych, członek Krajowej Rady Onkologii. Jest pomysłodawczynią kampanii profilaktyki nowotworów prowadzonych przez organizacje pacjentów onkologicznych WCZESNE WYKRYCIE TO ŻYCIE oraz RODZINA PROFILAKTYCZNYCH. Szczególnie bliskie są jej zagadnienia związane z kompleksową opieką onkologiczną, której ważnym elementem jest szeroko pojęta rehabilitacja i wsparcie. Otrzymała wyróżnienia i nagrody dla dziennikarzy medycznych: dwukrotnie wyróżnienie wydawnictwa TERMEDIA za GŁOS PACJENTA ONKOLOGICZNEGO, nagrodę w konkursie RAK TO SIĘ LECZY za artykuł o muzykoterapii, nagrodę w konkursie Letniej Akademii Onkologii dla Dziennikarzy za artykuł o diagnostyce molekularnej oraz tytuł Osobowości Roku 2018 przyznawanej w konkursie Onkologicznej Top Dziesiątki portalu Zwrotnik Raka.


Back To Top