Prawnik, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.

Specjalista w dziedzinie zamówień publicznych – praktyk, posiadający wieloletnie doświadczenie w procesie udzielania zamówień publicznych finansowanych ze środków Unii Europejskiej na dostawy i usługi, wpisany na listę ekspertów zewnętrznych w obszarze zamówień publicznych Ministerstwa Gospodarki w zakresie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Innowacyjna Gospodarka, autor publikacji i poradników nt. interpretacji przepisów prawa zamówień publicznych.Back To Top