Lachende dame
Juridisch23 juni, 2022

Van bedrijfsjurist tot strategisch adviseur, wat is daarvoor nodig? In gesprek met Anton-Pieter van Logtestijn

“De bedrijfsjurist wordt steeds proactiever betrokken bij de bedrijfsvoering, er wordt gevraagd om mee te denken over bredere thema’s dan alleen de juridische vraagstukken. Deze nieuwe rol vraagt om andere vaardigheden van de bedrijfsjurist.” We spraken met Anton-Pieter van Logtestijn, voormalig general counsel bij a.s.r. Nederland en sinds tien jaar trainer, consultant en interim manager in de juridische sector, over de vaardigheden die de bedrijfsjurist nodig heeft om partner te worden van de gehele organisatie, hoe er ingezet kan worden op risicobeheersing en het belang van het reflecteren op het eigen handelen.

Anton-Pieter van Logtestijn was één van de experts van de talkshow “Legal: What’s Next?!”. Samen met Martijn Lesterhuis, Partner Venturis Consulting, en Bas Kniphorst, Managing Director Wolters Kluwer LR Benelux, sprak hij over het werven en behouden van talent, de veranderingen in het operationele model van bedrijfsjuristen en de samenwerking tussen advocaat en bedrijfsjurist. Het webinar is via deze link terug te kijken.

De nieuwe rol van de bedrijfsjurist
De rol van de bedrijfsjurist verschuift van juridisch specialist naar strategisch adviseur, maar dit is volgens Anton-Pieter geen abrupte verandering. “Het gaat niet om een rolverandering die van vandaag op morgen wordt doorgevoerd, het is ook niet revolutionair anders dan gisteren, het is een gradueel proces. Daarnaast is de rol van de bedrijfsjurist een afgeleide van de organisatie waarin hij werkt. Als de organisatie verandert, zou ook de rol van de bedrijfsjurist moeten meeveranderen. Een van de redenen waarom veel organisaties in beweging zijn, is omdat de ontwikkeling van diensten en producten steeds sneller gaat. Het tempo van zakendoen neemt toe. Als bedrijfsjuristen niet meegaan in de ontwikkelingen binnen het bedrijf, remmen zij de business af en zijn ze niet relevant meer in de optiek van de business. Bedrijfsjuristen zouden zich continu de vraag moeten stellen wat de business van hen nodig heeft en hoe zij de organisatie beter kunnen bedienen.”

Bedrijfsjuristen kunnen zich nu al de vraag gaan stellen wat de business van hen nodig heeft en hoe zij de organisatie beter kunnen bedienen.

Risicoafweging maken als risicomijdende bedrijfsjurist
Om tijd vrij te maken voor het aanleren van nieuwe vaardigheden en het sneller kunnen inspringen op vragen uit de business, is het volgens Anton-Pieter belangrijk om in te zetten op risicobeheersing. “Een gedegen risicobeheersing begint bij het in kaart brengen van de strategie van de organisatie. Vervolgens is het de vraag hoe die strategie zich vertaalt naar de bedrijfsjuridische afdeling, wat de key risks zijn en hoe de afdeling zich daar voldoende op kan richten. Ik denk dat de eerste vraag bij ieder dossier of binnenkomende vraag is, of het de key risks en/of de strategie van de organisatie raakt. Is dat niet het geval, ga dan na of het dossier wel belangrijk is genoeg om er tijd voor vrij te maken.”

Vaardigheden op het gebied van risk management zorgen ervoor dat de bedrijfsjurist gezien wordt als volwaardige gesprekspartner van het bedrijf.

De bedrijfsjurist als partner van de gehele organisatie 
Er wordt van de bedrijfsjurist verwacht dat hij een betere partner voor de organisatie wordt. Anton-Pieter denkt dat affiniteit met de producten van de organisatie daarvoor essentieel is. “Als je bij een techbedrijf werkt, is enige mate van technisch inzicht belangrijk. Om goed en adequaat te adviseren, is het belangrijk dat je weet wat het bedrijf doet en dat je inzicht hebt in zowel de bestuurlijke kant van de organisatie als de achterkant van het bedrijf. Onlangs sprak ik met een aantal bedrijfsjuristen van een levensverzekeringsmaatschappij. Zij wisten alles van het product, tot op detailniveau. Die kennis heb je wel nodig om goed te kunnen adviseren. Tegelijkertijd is het zaak niet tot op detailniveau alles te willen vastzetten, het is zaak goede balans te vinden. Mijn advies aan bedrijfsjuristen is om zowel de organisatie als de producten goed te leren kennen. Anders loop je het risico dat je niet de gewenste volgende stap kan zetten richting de business advisor.” 

Reflecteren op het werkproces 
De nieuwe rol van de bedrijfsjurist vraagt om een andere manier van werken. Tijdens de talkshow werd door Martijn Lesterhuis opgemerkt dat bedrijfsjuristen steeds vaker proactief nagaan hoe zij het bedrijf beter kunnen helpen. Zij onderzoeken of het werk geautomatiseerd kan worden met behulp van legal tech, bijvoorbeeld door de inzet van een systeem dat verkoopcontracten kan produceren. Anton-Pieter beaamt dit: “Men vraagt zich steeds vaker af hoe het werk op een efficiëntere manier gedaan kan worden en legal tech speelt daar een belangrijke rol in. Een manier om efficiënter te gaan werken is door te analyseren welke werkprocessen veel tijd besteed wordt. Bespreek de bevindingen met de business: is dit inderdaad de juiste invulling van onze tijd of zou de prioritering anders gezet moeten worden?” Daarnaast adviseert Anton-Pieter juristen op regelmatige tijden te reflecteren op de eigen rol en de manier waarop dit gaat. “Ga hier periodiek met anderen over in gesprek. Vraag na wat goed gaat, wat beter zou kunnen en wat je elkaar zou toewensen. Dit soort gesprekken leveren vaak nuttige inzichten op, daarnaast verbetert het de samenwerking en ga je er effectiever en efficienter van werken.” 

Juridische vraagstukken vanuit de business sneller, beter en gemakkelijker beantwoorden? Met InView Legal kom je snel tot de essentie van een zaak en sta je sterker in je schoenen als je business adviseert. Meer weten? Probeer InView Legal zelf of neem contact met ons op. 

Gerelateerde onderwerpen bekijken
InView Legal
Met InView bespaar je 20-50% tijd op je jurisprudentie-onderzoek en 10-30% tijd op het bepalen van de juiste zaakstrategie.
Wil je zien hoe je met InView tijd kan besparen?
Back To Top