Auteursrecht en Disclaimer

Dit is de website van Wolters Kluwer Nederland B.V., gevestigd te Deventer. Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht.

Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten door het sturen van een e-mail. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Wolters Kluwer accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op de website of door onvolledigheid op welke manier dan ook. Voor de inhoud en omvang van het gebruiksrecht dat u door Wolters Kluwer is verstrekt en voor de volledige bepalingen betreffende de omvang van de aansprakelijkheid van Wolters Kluwer, wordt verwezen naar de Algemene Voorwaarden van Wolters Kluwer die op deze site van toepassing zijn.

Deze website bevat links naar websites van derden en Wolters Kluwer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

Auteursrecht

Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan Wolters Kluwer dan wel haar licentiegevers. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wolters Kluwer dan wel haar licentiegevers. Deze kunt u aanvragen door middel van het sturen van een e-mail.

Back To Top