Handen die worden opgestoken om vragen te stellen over btw
Fiscaal en AccountingFinancieel25 maart, 2021

5 btw-vragen over zakelijke kosten die aftrekbaar zijn en meer

Zijn kosten voor eten en drinken voor klanten en personeel als zakelijke kosten aftrekbaar? Wat zijn de btw-gevolgen als je een auto overbrengt vanuit een eenmanszaak naar privé? En wanneer is btw aftrekbaar? Geldt dit bijvoorbeeld als je een werkkamer laat bouwen? We legden deze en andere btw-vragen voor aan Carola van ‘Van Vilsteren btw advies’.

1. Een btw-ondernemer koopt eten en drinken in, dat deels bestemd is voor klanten en deels voor personeel. Is de btw op deze inkopen als zakelijke kosten aftrekbaar?

“Btw op eten en drinken is niet als zakelijke kosten aftrekbaar als deze ter plaatse in een horecabedrijf is genuttigd. Dit geldt ook als een cateringbedrijf de verstrekking van spijzen en dranken in een speciaal daarvoor ingerichte ruimte heeft verzorgd. Denk bijvoorbeeld aan een restaurantruimte, of aan een ruimte die door de opdrachtgever ter beschikking is gesteld. Betaalde btw op eten en drinken, dat verstrekt is op de eigen locatie aan klanten en personeel, komt voor aftrek in aanmerking voor zover de verstrekking per persoon op jaarbasis niet meer dan €227 exclusief btw bedraagt.”

2. Wat zijn de btw-gevolgen bij overbrenging van een auto vanuit de eenmanszaak naar privé?

“Het komt vaak voor dat auto’s naar privé gaan en soms wordt er helemaal niets met de btw gedaan. Dat mag niet. Voor de btw is het namelijk een overbrenging en moet er btw worden berekend over de waarde van de auto op dat moment. Een taxateur moet de taxatiewaarde vaststellen en daar moet btw over worden betaald door de eenmanszaak.”

3. Hoe moet de btw bij privégebruik van de auto worden aangegeven, als er geen inkoop btw is betaald?

“De btw-correctie wordt in dat geval aan de hand van de kilometeradministratie als volgt berekend: privé kilometers/totale kilometers x btw op onderhoud en gebruik = btw-correctie. Dit dien je aan te geven bij vraag 1d van de btw-aangifte. Of, als geen kilometeradministratie is bijgehouden, wordt de btw-correctie als volgt berekend: 1,5% van de catalogusprijs van de auto inclusief btw en BPM = btw-correctie.”

4. Wat zijn de btw-gevolgen van het verlenen van een inkoopkorting of omzetbonus?

“Ook dit gaat in de praktijk niet altijd helemaal goed. Je kunt een inkoopkorting geven op producten, omdat een klant zoveel heeft gekocht in een jaar. Je wilt aan het einde van het jaar tien procent korting geven op alles wat hij bij je heeft gekocht. Deze korting achteraf is dus een korting op eerdere leveranties. Deze afnamekorting reken je af met een creditfactuur. Op deze creditfactuur moeten dan alle debet factuurnummers van dat jaar staan waarop de korting betrekking heeft. Geef je dus achteraf korting over een jaar waarin je elke maand hebt gefactureerd? Dan moet je op de creditfactuur twaalf debet factuurnummers zetten om de korting te verwerken. Het btw-tarief over de korting op de creditfactuur is dan hetzelfde als op de debetfacturen.

Stel het gaat over mineraalwater met 9% btw, dan zet je op de creditfactuur ook 9% btw. Daartegenover staat een afname (of omzet)bonus en dat is voor de btw heel wat anders. Een echte omzetbonus is eigenlijk een afnamevergoeding. Omdat de klant zo aardig is geweest om bij jou te kopen, geef je hem een bonus. Dat is een dienst. Dat kan nooit afgerekend worden met een creditfactuur. Waar we zagen dat een inkoopkorting met een creditfactuur gaat, gaat de omzetbonus (de afnamevergoeding) via een factuur van de klant (of via self-billing) door de leverancier. Omdat het een dienst is, is het btw-tarief 21%.”

5. Een btw-ondernemer laat een privéwoning met daarin een werkkamer bouwen. De werkkamer zal hij gebruiken voor btw-belaste activiteiten van zijn onderneming. Wat zijn de gevolgen voor btw-aftrek?

“Voor zover de woning voor btw-belaste prestaties wordt gebruikt, is er recht op btw-aftrek. Hierbij kan worden aangesloten bij het aantal m2 van de woning. Let op dat een herzieningstermijn geldt voor tien jaar met betrekking tot een onroerende zaak. Stopt het btw-belaste gebruik van de werkkamer? Of wordt de werkkamer in de toekomst ook deels voor btw-vrijgestelde prestaties of privé gebruikt? Dan dient een btw-correctie plaats te vinden (herziening).”

Meer lezen (over btw)?

Regelmatig informeren we jou over verschillende (btw)thema's, zoals hoe jij extra makkelijk btw-aangifte doet vanuit Twinfield Boekhouden, de impact van Brexit&btw en de Coronamaatregelen.

accountant controleert duurzaamheidsrapportage
Redactie Twinfield
Heb je vragen of tips voor de redactie, mail dan naar [email protected]
Gerelateerde onderwerpen bekijken
Twinfield Boekhouden

Btw aangifte doen direct vanuit je boekhouding? 

Gebruik Twinfield Boekhouden

Back To Top