Juridisch14 september, 2022

Nieuw Future Ready Lawyer-onderzoek wijst op toenemende druk op juridische professionals door toenemend tempo van verandering, toenemende complexiteit van compliance en toenemende talentuitdagingen

Meer dan ooit wenden advocaten zich tot juridische technologie voor hulp

De toenemende complexiteit van compliance, nieuwe verwachtingen van cliënten, uitdagingen rondom talentmanagement en productiviteitseisen zetten juridische professionals als nooit tevoren onder druk, zo blijkt uit de bevindingen van de nieuwe wereldwijde Future Ready Lawyer Survey 2022 van Wolters Kluwer. Uit het onderzoek blijkt ook dat er meer vooruitgang nodig is, aangezien de meeste juridische professionals zeggen dat ze niet goed voorbereid zijn om de belangrijkste uitdagingen en kansen aan te pakken.

Juridische professionals staan voor de uitdaging om de opkomende trends bij te benen en aan de steeds hogere eisen te voldoen, en wenden zich steeds vaker tot juridische technologie voor hulp. In heel Europa en de VS zijn de investeringen in en de vraag naar juridische technologie-oplossingen toegenomen, waarbij technologie nu een centrale plaats inneemt bij het verbeteren van prestaties, productiviteit, relaties tussen klanten en kantoren en verwachtingen ten aanzien van talent. Uit het onderzoek blijkt dat:

 • 91% van de bedrijfsjuridische afdelingen verwacht dat hun advocatenkantoren volledig gebruik maken van technologie.
 • Meer dan 80% van de advocaten zegt dat het voor hen van groot belang is om te werken voor een advocatenkantoor of juridische afdeling die technologie onder de knie heeft.
 • Het toenemend belang van juridische technologie een toptrend is voor 79% van de advocaten.
 • 64% van de juridische afdelingen en 63% van de advocatenkantoren hun investeringen in software het komende jaar zullen verhogen.

"Advocaten werken al in een omgeving met hoge druk, en uit de Future Ready Lawyer Survey 2022 blijkt dat de eisen toenemen nu de trends die van invloed zijn op de advocatuur blijven versnellen," aldus Martin O'Malley, Wolters Kluwer Legal & Regulatory CEO. "De druk neemt verder toe nu slechts ongeveer een derde van de advocaten zegt dat ze zeer goed voorbereid zijn om deze trends aan te pakken. Terwijl juridische professionals hun capaciteiten willen versterken, blijkt uit het onderzoek dat organisaties zich - meer dan ooit - wenden tot technologie als hefboom om prestaties te verbeteren."

De Wolters Kluwer Future Ready Lawyer Survey 2022 bevat inzichten van 751 juridische professionals in de VS en 10 Europese landen. De enquête, die voor het vierde opeenvolgende jaar wordt gehouden, biedt een actueel perspectief met benchmarkgegevens van voor en na de COVID-crisis over trends, capaciteiten en veranderingen in de beroepsgroep en onderzoekt hoe goed organisaties voorbereid zijn om betere prestaties te leveren.

Belangrijkste bevindingen

Top trends

De toptrends die naar verwachting de komende drie jaar de meeste impact zullen hebben op de juridische sector zijn:

 • Toenemend belang van juridische technologie - 79%
 • Omgaan met het toegenomen volume en de complexiteit van informatie - 79%
 • Voldoen aan de veranderende verwachtingen van cliënten en leidinggevenden - 79%.

Slechts 36% of minder advocaten zeggen dat hun organisatie zeer goed voorbereid is om gelijke tred te houden met deze trends.

Nieuwe en groeiende gebieden in het recht zijn een andere grote trend die advocaten beïnvloeden:

 • 77% geeft aan dat het omgaan met opkomende en groeiende compliancegebieden, zoals Environmental, Social and Governance (ESG) en dataprivacy, een belangrijke trend is.
 • 56% van de bedrijfsjuristen en 45% van de advocaten van advocatenkantoren melden een toegenomen vraag naar ESG-advies in het afgelopen jaar. De meesten zeggen dat hun organisatie niet goed voorbereid is om bij te blijven.

In 2022 is ook duidelijk de trend te zien van veranderingen in de manier waarop juridisch werk wordt gedaan en wie het werk uitvoert, waarbij elk gebied een toename laat zien ten opzichte van voorgaande jaren:

 • Voor juridische afdelingen van bedrijven: 84% meldt een groter gebruik van contractors; een groter gebruik van niet-juridisch personeel om werkzaamheden uit te voeren; en een groter gebruik van alternatieve juridische dienstverleners.
 • Voor advocatenkantoren: 81% meldt een groter gebruik van externe of uitbestede middelen; 78% meldt een groter gebruik van niet-juridisch personeel om werkzaamheden uit te voeren en een groter gebruik van contractors; en 77% meldt meer zelfbediening door de cliënt.

De bevindingen voor 2022 bouwen ook voort op de enquêteresultaten van voorgaande jaren met betrekking tot prestatietrends, waaruit blijkt dat juridische organisaties die technologie ten volle benutten, op een groot aantal gebieden beter presteren dan organisaties die dat niet doen.

 • Advocatenkantoren die technologie volledig omarmen zijn opnieuw winstgevender dan kantoren die dat niet doen: 63% van de Technology Leading kantoren melden dat hun winstgevendheid in het afgelopen jaar is toegenomen, vergeleken met 46% van de andere kantoren.

Problemen met talentmanagement in het vooruitzicht

Juridische organisaties hebben het afgelopen jaar de impact gevoeld van de ‘great resignation’, en op basis van de bevindingen van het onderzoek komen er nog meer problemen met talentmanagement aan:

 • 86% van de bedrijfsjuristen en 70% van de advocaten van advocatenkantoren zegt dat  de ‘great resignation’ een zeer of enigszins grote impact heeft gehad op hun organisatie.
 • 70% van de bedrijfsjuristen en 58% van de advocaten in advocatenkantoren zegt dat ze het komende jaar zeer of enigszins geneigd zijn hun huidige functie te verlaten.

Organisaties zijn niet goed voorbereid op de wisseling van talent. Slechts:

 • 33% van de juridische afdelingen is zeer goed voorbereid op het werven/behouden van juridisch personeel; 36% is zeer goed voorbereid op het werven/behouden van technologisch personeel.
 • 28% van de advocatenkantoren is zeer goed voorbereid op het werven/behouden van juridisch personeel; 33% op het werven/behouden van technologisch personeel.

Technologie is van cruciaal belang voor talent:

 • 87% van de bedrijfsjuristen en 83% van de advocaten in advocatenkantoren zegt dat het uiterst of zeer belangrijk is om te werken voor een juridische organisatie die gebruik maakt van technologie.

Relaties tussen cliënten en kantoren verbeteren

De technologische mogelijkheden staan centraal bij de evaluatie door cliënten van zowel bestaande als toekomstige kantoorrelaties:

 • 91% van de juridische afdelingen zegt dat het belangrijk zal zijn dat de advocatenkantoren waarop zij een beroep doen, technologie ten volle benutten.
 • 97% van de juridische afdelingen vraagt advocatenkantoren die zij overwegen om te beschrijven welke technologie zij gebruiken om productiever en efficiënter te zijn, of zal dit doen.
 • De belangrijkste reden voor juridische afdelingen om van advocatenkantoor te veranderen is als het kantoor niet aantoont efficiënt en productief te zijn. Slechts 38% van de bedrijfsjuristen zegt dat hun huidige kantoor technologie gebruikt om de productiviteit/efficiëntie zeer goed te verhogen.

Over het algemeen zijn de relaties tussen cliënten en kantoren verbeterd, maar toch lopen ’kantoren meer risico om ontslagen te worden:

 • 55% van de juridische afdelingen zegt dat de relatie met hun bedrijf is verbeterd sinds voor de pandemie.
 • Bovendien zegt 43% van de juridische afdelingen vandaag zeer tevreden te zijn met hun bedrijf, tegenover 30% in 2021.
 • Tegelijkertijd geeft echter 32% van de bedrijfsjuridische afdelingen aan dat zij het komende jaar zeer waarschijnlijk van kantoor zullen veranderen, tegenover 24% in 2021.

Het volledige onderzoeksrapport, met verdere bevindingen over advocatenkantoren, bedrijfsjuridische afdelingen, technologie, talent en trends, evenals speciale secties over de impact van ESG en inzichten van prominenten uit de juridische sector, kan worden gedownload op Wolters Kluwer Future Ready Lawyer 2022.

Over de Wolters Kluwer Future Ready Lawyer Survey 2022

De Future Ready Lawyer Survey 2022 van Wolters Kluwer Legal & Regulatory omvatte kwantitatieve interviews met 751 juristen in advocatenkantoren, juridische afdelingen en zakelijke dienstverleners in de VS en 10 Europese landen - het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Nederland, Italië, Frankrijk, Spanje, Polen, België, Zweden en Hongarije - om te onderzoeken hoe de verwachtingen van cliënten, technologie en andere factoren de toekomst van het recht in alle kerngebieden beïnvloeden en hoe juridische organisaties voorbereid zijn om deze aan te pakken. Het onderzoek werd online uitgevoerd voor Wolters Kluwer door een toonaangevende internationale onderzoeksorganisatie van 16 mei tot 3 juni 2022.

Over Wolters Kluwer

Wolters Kluwer (EURONEXT: WKL) is een wereldwijde leider op het gebied van informatievoorziening, softwareoplossingen en diensten voor professionals in de sectoren gezondheidszorg, fiscaal en accountancy, financiële en zakelijke compliance, juridisch en regelgeving en bedrijfsprestaties en ESG. Wij helpen onze klanten elke dag bij het nemen van kritische beslissingen door deskundige oplossingen te bieden die diepgaande domeinkennis combineren met technologie en diensten.

Contacten

Michelle Smith

Communications Manager
Legal & Regulatory Netherlands
Back To Top