Onze waarden

Onze waarden staan ook centraal in onze benadering van de GDPR. We begrijpen heel goed hoe belangrijk gegevensbeschermingsnormen zijn voor onze klanten en zijn ons volledig bewust van onze verplichtingen ten aanzien van het opslaan en verwerken van persoonlijke gegevens. We verbinden ons ertoe deze privacyregels strikt na te leven.

Wat is GDPR?

De General Data Protection Regulation (GDPR) vervangt de huidige gegevensbeschermingsrichtlijn (95/46/EG) en is in werking getreden op 25 mei 2018. Deze nieuwe wetgeving inzake de bescherming van persoonlijke gegevens is van toepassing op alle organisaties die persoonsgegevens van Europese burgers opslaan of verwerken. De GDPR heeft als doel de rechten van Europese burgers ten aanzien van hun persoonsgegevens te versterken en uniforme privacyregels voor de hele Europese Unie in te voeren.

Hoe vertaalt dit zich bij Wolters Kluwer?

Voortbouwend op onze bestaande praktijken heeft Wolters Kluwer Legal & Regulatory een veelzijdig GDPR-programma opgezet, gericht op het nakomen van onze verplichtingen en het verankeren van de privacyregelgeving in onze dagelijkse activiteiten in lijn met onze klantgerichte bedrijfswaarden. Als vertrouwenspartner van professionals moeten onze klanten erop kunnen vertrouwen dat hun privacy en gegevens veilig en beschermd zijn.

Ons GDPR-programma omvat een aantal cruciale domeinen die deze vertrouwensbasis verder uitbouwen. Onder toezicht van een Global Corporate Privacy Officer zetten we volop in op een multidisciplinair GDPR-programma waarbij dataprocessen en -praktijken doorheen het bedrijf onder de loep worden genomen en aanpassingen worden doorgevoerd om de bescherming van gegevens verder te optimaliseren. We onderrichten onze medewerkers aangaande hun verantwoordelijkheden en nieuwe werkmethoden, werken samen met derden en leveranciers om erop toe te zien dat ze de regels naleven, en coöpereren met onze klanten om u te helpen aan de regelgeving te voldoen.

Verdere implementatie van GDPR

Naarmate we verdere stappen zetten, zullen we onze benaderingswijze en informatie verder met u blijven delen zodat u zich ervan kunt vergewissen dat Wolters Kluwer Legal & Regulatory alles in het werk stelt om uw persoonlijke gegevens te beschermen en uw verplichtingen tegenover uw klanten te ondersteunen.

Back To Top