Het oud Burgerlijk Wetboek telde zes artikelen die het gehele contentieux van de buitencontractuele aansprakelijkheid moeten regelen. Dat geringe aantal artikelen staat in schril contrast met het belang dat betwistingen over buitencontractuele aansprakelijkheid hebben gekregen. Gelet op de economische en maatschappelijke ontwikkelingen, is het evident dat het burgerlijk aansprakelijkheidsrecht moet worden gemoderniseerd.
Alle wijzigingen aan boek 6 vindt u in Jura

Nog geen klant?

Wat verandert er voor u?

Ongevallen, medische fouten, bouwblunders, beschadigde goederen, … buitencontractuele aansprakelijkheid is dagelijkse kost voor heel wat advocaten en juristen. Maar wat verandert er voor ú? Bekijk en vergelijk de wetshistoriek en het nieuw burgerlijk wetboek in Jura en adviseer uw cliënten snel en correct. Als (para)legal bespaart u zo tijd en opzoekwerk bij de transitie naar het Nieuw Burgerlijk Wetboek. Wetgeving in Jura is altijd up-to-date en geeft u zekerheid. Dankzij relevante rechtspraak en rechtsleer krijgt u ook inzicht in de interpretatie van de nieuwe wetgeving.

Meer informatie over Jura? Download hier de brochure.

Back To Top