jurisprudence
Legal31 januari, 2024

Schade en schadeloosstelling in het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht

Het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht is een belangrijk onderdeel van de dagelijkse juridische praktijk. Dit rechtsdomein wordt vooralsnog hoofdzakelijk vormgegeven door de rechtspraak. Dat geldt in het bijzonder voor haar twee centrale pijlers: schade en schadeherstel. 

Rechtspraak als basis voor toekomstig recht

Het nieuwe Belgische buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht staat voor de deur met het wetsvoorstel om boek 6 over buitencontractuele aansprakelijkheid in te voegen in het (nieuw) Burgerlijk Wetboek.

Deze nieuwe regels bouwen, ook voor schade en schadeherstel, in grote mate voort op de rechtspraak van de voorbije jaren, die het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht in grote mate vorm heeft gegeven en de principes ervan heeft gekleurd.

Het huidige rechtspraakoverzicht vormt daardoor niet alleen voor het huidige maar ook voor het toekomstige buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht een waardevol instrument voor de rechtspraktijk. Waar de wetgever bestaande principes en rechtspraak verankert, biedt het huidige rechtspraakoverzicht een waardevolle kijk op de uitwerking, grenzen en toepassingen hiervan.

Het huidige rechtspraakoverzicht vormt niet alleen voor het huidige maar ook voor het toekomstige buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht een waardevol instrument voor de rechtspraktijk.

Een overzicht in het Tijdschrift voor Privaatrecht biedt een waardevol inzicht in de rechtspraak van de voorbije jaren over schade en schadeloosstelling bij aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad. Het overzicht van rechtspraak beoogt de cassatie- en bodemrechtspraak op een bevattelijke en gestructureerde wijze weer te geven voor de omvangrijke periode 2007-2021. Daarbij gaan de auteurs in op zowel schade en schadeherstel in het algemeen als de bijzondere thema’s van samenloop van de gemeenrechtelijke schadeloosstelling met sociale uitkeringen en personenschade.

Abonnees vinden dit verzamelwerk in Jura

Auteurs: VAN OEVELEN, A., VAN REGENMORTEL, A., SAMOY, I., GILLAERTS, P., VAN PUYVELDE, I., SCHOUTEDEN, M., Overzicht van rechtspraak. Aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad. Schade en schadeloosstelling (2007-2021) TPR 2023, afl. 2-3, 475-1081, 2023, afl. 2-3, 479-491

Legalworld
Legalworld Newsletter
Ontvang net als 7.500 andere experts maandelijks het meest recente nieuws en krachtige inzichten uit de juridische sector.
Legal

Jura

De meest complete juridische databank
Waarom zou u veel tijd besteden aan het uitpluizen van dossiers wanneer u ook Jura blindelings kan vertrouwen?
Back To Top