Corporate05 april, 2019

Wolters Kluwer en ULiège organiseren de eerste LegalTech Student Battle voor rechtenstudenten

Op woensdag 27 maart 2019 stonden drie teams van vier studenten van generatie Z (opleiding master in recht en bestuur, master in de rechten, bachelor in de rechten) in de ’Salle des Professeurs’ van de ULiège voor de uitdaging om binnen een uur twee praktijkgevallen inzake de beëindiging van een arbeidscontract op te lossen met uiteenlopende LegalTech-hulpmiddelen: Legal Insights, Jura en Google. Het team van de bachelors, gewapend met Jura, haalde de eerste prijs binnen en kan genieten van een dag Francofolies de Spa.

Ontstaan van het idee

Sinds 2018 maakt de Faculteit Rechten studenten in de rechten bewust van nieuwe technologieën door 4 uur van de cursus rechtsmethodologie te wijden aan kunstmatige intelligentie. Het doel hiervan is hen “de impact van kunstmatige intelligentie binnen literatuuronderzoek en rechtstoepassing” te laten zien.

François Desseilles, wetenschappelijk verantwoordelijke in de bibliotheek Léon Graulich (rechten en criminologie) nam bijgevolg contact op met Wolters Kluwer om Legal Insights – een instrument inzake artificiële intelligentie dat wordt toegepast op de rechtspraak met betrekking tot de beëindiging van arbeidscontracten – te komen voorstellen tijdens de cursus rechtsmethodologie.

In de loop van deze reeks bijeenkomsten ontstond het idee van een “Legal Tech Student Battle”, dat zeer enthousiast onthaald werd bij het academisch onderwijzend personeel. Sindsdien werken de heren François Desseilles en Quentin Cordier (assistent in het sociaal recht) nauw samen met Wolters Kluwer om deze competitie te organiseren. Ze deden ook een beroep op ELSA in Luik om hen bij de werving van 12 deelnemers te ondersteunen.

De op te lossen praktijkgevallen

De 3 teams van 4 studenten (master in recht en bestuur, master in de rechten, bachelor in de rechten) losten de 2 praktijkgevallen in een gezellige en ontspannen sfeer op:

  • Een onderneming verlaat haar Luikse kantoren om zich in Brussel te vestigen. Een werknemer weigert deze overstap te maken. Wat gebeurt er met zijn arbeidscontract?
  • Een werknemer bevindt zich in een zichtbare staat van dronkenschap op zijn werkplek. Zijn baas verneemt dit pas een week later en ontslaat hem de dag nadien zonder voorafgaande kennisgeving of vergoeding.

Voor elke oefening moesten ze juridische argumenten aanbrengen om het standpunt van de werknemer en/of de werkgever te verdedigen, door onderzoek te voeren via de verschillende LegalTech-instrumenten: Legal Insights, Jura en Google (inclusief de databanken met openbare toegang).

De jury bestond uit professor Fabienne Kéfer (ULiège), de heer Hugo Mormont (adviseur bij de Arbeidsrechtbank) en meester Rodrigue Capart (Elegis). Deze laatsten, evenals het academisch en wetenschappelijk personeel van de Université de Liège, studenten en Wolters Kluwer, konden het verloop van de onderzoeken rechtstreeks volgen.

Het team van de bachelors behaalt de eerste prijs

Na beraad wees de jury het team aan dat de praktijkgevallen met het beste juridisch betoog had opgelost. Het ging om het team van de bachelors dat Jura ter beschikking had. Van harte gefeliciteerd nog!

Université de Liège, François Desseilles en Quentin Cordier: “Voor de universiteit gaat het erom het belang van literatuuronderzoek en de verscheidenheid aan IT-instrumenten bij juridische redeneringen onder de aandacht te brengen. Bovendien zorgt deze proef ervoor dat veelbelovende studenten het tegen elkaar kunnen opnemen in een vriendschappelijke wedstrijd, zonder de formele stijl die noodzakelijk is bij juridische beoordelingen, en met een beloning voor iedereen. Dit wedstrijdspel lag in het verlengde van wat reeds werd onderzocht tijdens sessies rond literatuuronderzoek en artificiële intelligentie: een tipje van de sluier over IT-instrumenten oplichten door gebruikmaking van algoritmische procedures. “

Peter Walleghem, Directeur Strategie & Innovatie bij Wolters Kluwer: “Voor Wolters Kluwer is de LegalTech Student Battle een innovatief en leerrijk initiatief. Het zorgt ervoor dat we kunnen waarnemen hoe deze digitale autochtonen en toekomstige rechtsbeoefenaars gebruikmaken van de rechtsinstrumenten, en we deze waarnemingen kunnen integreren in onze toekomstige ontwikkelingen”

Hoe hebben de 12 studenten de verschillende gebruikte instrumenten ervaren

Het team dat Google als hoofdbron gebruikte: “We hebben gemerkt dat het gebrek aan nauwkeurigheid en relevantie van de resultaten, het gebrek aan betrouwbaarheid van de bronnen en de gedateerdheid van de verzamelde gegevens een obstakel vormden voor het onderzoek naar juridische argumenten. Wel zijn we interessante websites tegengekomen”.

Het team dat gebruikmaakte van Jura: “Aangezien we reeds vertrouwd waren met het gebruik ervan, konden we de waarde vaststellen van de verschillende zoekmogelijkheden en vooral het zoekveld, de juridische boomstructuur en de mogelijkheden om de resultaten te verfijnen. We betreuren daarentegen het feit dat bepaalde teksten van de rechtsleer niet integraal beschikbaar zijn”.

Het team dat met Legal Insights werkte, in combinatie met beperkte toegang tot Jura: “We hebben Legal insights leren kennen op het moment van de wedstrijd, en we waren tevreden over het intuïtieve karakter ervan, de snelheid waarmee zoekopdrachten worden uitgevoerd, de strategische oplossingen en de grafische vertaling van de resultaten die het mogelijk maakt een onderscheid te maken tussen de verschillende stromingen binnen de rechtspraak. Daarnaast nog kunnen beschikken over soortgelijke rechtspraak en de integrale versie van de rechtsinterpretatie zou een echte troef zijn”.

Talenten om in het oog te houden!

Een mooie ervaring met de generatie van de 4 C’s (Creativity, Collaboration, Confidence en Connectivity) en een vruchtbare samenwerking tussen Wolters Kluwer, een onderneming die gespecialiseerd is in inhoudelijke oplossingen voor juridische beroepen, en Université de Liège. Proficiat aan de 3 teams voor hun verdienstelijke prestatie en hun betrokkenheid bij dit wedstrijdspel!

Hun deskundigheid heeft aangetoond hoe belangrijk het is om doeltreffende en innovatieve digitale juridische instrumenten ter beschikking te stellen van rechtsbeoefenaars om hun juridische argumentatie op te stellen, ongeacht of het op basis van wetgeving, rechtsleer of rechtspraak is.

2019

Over Wolters Kluwer

Wolters Kluwer (EURONEXT: WKL) is een wereldwijde leider op het gebied van informatievoorziening, softwareoplossingen en diensten voor professionals in gezondheidszorg, fiscaliteit en accounting, financiële en zakelijke compliance, juridisch en regelgeving, en bedrijfsprestaties en ESG. Wij helpen onze klanten om elke dag kritische beslissingen te nemen door deskundige oplossingen te bieden die diepgaande domeinkennis combineren met technologie en diensten.

Contacten
Kathleen Iwens
Communications Manager
Back To Top