Corporate26 augustus, 2020

De juridische sector is in transformatie. Technologie is de cruciale factor voor de jurist die klaar wil zijn voor de toekomst

Nieuw onderzoek van Wolters Kluwer Legal & Regulatory in verband met trends, technologie en verandering in het juridisch beroep

Mechelen, 3 april 2019 – De wereld van de juridische professionals verandert: meer en complexere informatie, veranderende verwachtingen van klanten en verschuivingen in de markt. De juristen richten zich tot technologie om hen te helpen betere resultaten te verkrijgen. Niet alle juristen doen dat echter aan hetzelfde tempo. Wie technologie nu al gebruikt, heeft het pioniersvoordeel, met onder meer een hogere winstgevendheid en de bereidheid om te veranderen, zo blijkt uit de 2019 Future Ready Lawyer Survey van Wolters Kluwer Legal & Regulatory.

“Na jaren van discussie over de transformatie van de juridische sector – over het of, wanneer en hoe – lijdt het geen twijfel dat er een nieuwe globale juridische toekomst aankomt en dat technologie een belangrijke motor voor verandering is,” volgens Stacey Caywood, CEO van Wolters Kluwer Legal & Regulatory.

“Juridische professionals wenden zich meer en meer tot toegankelijke en impactvolle technologieën die hen helpen betere resultaten te verkrijgen en een meerwaarde bieden dankzij datagestuurde analyses en inzichten, alsook een hogere efficiëntie en productiviteit,” vervolledigt Paul De Ridder, Managing Director van Wolters Kluwer Legal & Regulatory Belgium.

Het onderzoek richtte zich op drie kerngebieden en vroeg aan juristen een beoordeling te geven van hun huidige situatie, hun toekomstige prioriteiten en bereidheid om te bepalen wat er nodig is om klaar te zijn voor de toekomst in de volgende gebieden: Tools & Technologie; Klantbehoeften & -verwachtingen; en Organisatie & Talent.

In al deze categorieën stelde het onafhankelijk onderzoek bij 700 juristen uit Europa en de VS belangrijke verschillen vast tussen de organisaties die reeds technologie gebruiken (Technology Leaders) en de organisaties met een beperkt gebruik en weinig plannen om technologie in ruimere mate te gaan gebruiken (Transitioning organizations). Gedetailleerde bevindingen staan in het Survey rapport, dat hier kan worden gedownload.

Voorbereiden op verandering

Juristen voorzien druk van een aantal trends waarvan zij verwachten dat die de komende drie jaar een impact gaan hebben op hun organisatie. De top vijf van trends waarvan wordt verwacht dat ze de grootste impact gaan hebben, zijn volgens de Future Ready Lawyer Survey:

 • Omgaan met het grotere volume en de toegenomen complexiteit van informatie (72% meldden een verwachte invloed);
 • Nadruk op verbeterde efficiëntie en productiviteit (71%);
 • Inzien welke juridische technologieën de grootste meerwaarde bieden (69%);
 • Tegemoetkomen aan de veranderende verwachtingen van klant en leidinggevende (68%); en
 • Financiële kwesties, waaronder meer prijsconcurrentie, alternatieve tariefstructuren en kostenbeheersingsdruk (68%).

Er is echter een aanzienlijke kloof tussen deze krachten op korte termijn en de paraatheid om ze te beheersen. Minder dan een derde van de juristen geven aan dat hun organisaties in het algemeen goed voorbereid zijn om eender welke van deze trends aan te pakken.

Terwijl “Omgaan met het toegenomen volume en de complexiteit van informatie” een zorg is voor 72% van de juristen, geeft slechts 31% aan dat hun organisatie goed voorbereid is om dit aan te pakken. Daarnaast zeggen 71% van de juristen dat de “Nadruk op verbeterde efficiëntie en productiviteit” een invloed zal hebben op hun organisatie, maar zeggen slechts 31% dat hun organisatie goed voorbereid is om daarop in te spelen.

Andere belangrijke bevindingen van de 2019 Wolters Kluwer Future Ready Lawyer Survey zijn:

 • Ongeveer een derde van de juristen in het algemeen (34%) menen dat hun organisatie goed voorbereid is om gelijke tred te houden met veranderingen in de juridische markt. Technology Leading organisaties doen het echter beter, met 50% die goed voorbereid zijn om de verwachte veranderingen te volgen, vergeleken met slechts 19% van de Transitioning
 • 53% van de juristen geven aan dat de investering in technologie van hun organisatie de komende drie jaar zal toenemen, waarbij Technology Leaders vaker melding doen van meer toekomstige investeringen in technologie. Technology Leading bedrijven geven ook aan dat ze meer winstgevend zijn.
 • Het gebrek aan technologiekennis, -inzicht of -vaardigheden vormt de grootste struikelblok om nieuwe technologie in te voeren (36%), gevolgd door organisatorische problemen (34%) en financiële kwesties (30%).
 • Zowel in Europa als in de VS zijn juristen in advocatenkantoren en juridische afdelingen het ermee eens dat de twee grootste gebieden van verandering in de manier waarop advocatenkantoren en juridische afdelingen hun diensten verlenen, verband zullen houden met een toegenomen gebruik van technologie en een toegenomen specialisatie.
 • Advocatenkantoren zeggen dat ze voortaan beoordeeld zullen worden op onder andere: de bekwaamheid om klanten te begrijpen en ermee samen te werken, prijsvorming en specialisatie.
 • Topuitdagingen voor juridische afdelingen van ondernemingen zijn: verminderen en controleren van externe juridische kosten; verbeteren van het dossier- en contractmanagement; en het automatiseren van routinetaken en het gebruiken van technologie in werkprocessen.

“De Survey geeft aan dat de toekomst van het juridisch vakgebied werkelijk globaal is, met veel soortgelijke bevindingen in de VS en Europa en zelfs in organisatietypes,” zei Caywood. “Terwijl er enkele verschillen werden gevonden die gebaseerd waren op een specifieke geografie of een specifiek organisatietype, werden de belangrijkste verschillen in het algemeen gemeld tussen de Technology Leaders en de Transitioning en Trailing organisaties die nog altijd geen efficiënt gebruik van technologie maken.”

Versneld invoeren van technologie: van fundamentele tot transformationele technologieën

De Future Ready Lawyer Survey van Wolters Kluwer onderzocht welke technologieën juristen vandaag gebruiken en degene die ze in de komende drie jaar willen implementeren. Het aantal juristen dat transformationele technologieën gebruikt, met inbegrip van artificiële intelligentie (AI), big data, voorspellende analyses, machinaal leren, blockchain en beslissingsondersteunende tools, zal tegen 2022 naar verwachting ongeveer verdubbelen.

Technology Leaders verwachten over de hele lijn dat ze deze technologieën sneller zullen accepteren dan Transitioning organisaties. Meer dan de helft van de juristen verwacht in de komende drie jaar een impact te zien van deze transformationele technologieën – maar minder dan 24% zegt dat zij die technologieën goed begrijpen. Zoals te verwachten scoren millennials hoger, zowel voor het voorspellen van de impact van deze nieuwe technologieën als voor het inzicht in hoe die kunnen worden gebruikt.

Naast de bevindingen van de Survey over trends, technologieën en verandering, omvat het Future Ready Lawyer rapport ook inzichten van voorbeelden uit de juridische sector in de VS en Europa.

Over de Survey

De 2019 Future Ready Lawyer Survey van Wolters Kluwer Legal & Regulatory omvat kwantitatieve interviews met 700 juristen in advocatenkantoren, juridische afdelingen en zakelijke dienstverleningskantoren in de VS en 10 Europese landen: het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Nederland, Italië, Frankrijk, Spanje, Polen, België, Hongarije en de Tsjechische Republiek, om te onderzoeken hoe technologie en andere factoren de toekomstige rechtspraktijk in kerngebieden beïnvloeden en hoe juridische organisaties voorbereid zijn deze aan te pakken. De Survey werd voor Wolters Kluwer van 10 december 2018 tot 13 januari 2019 online gevoerd door een leidende internationale onderzoeksorganisatie.

Over Wolters Kluwer

Wolters Kluwer (EURONEXT: WKL) is een wereldwijde leider op het gebied van informatievoorziening, softwareoplossingen en diensten voor professionals in gezondheidszorg, fiscaliteit en accounting, financiële en zakelijke compliance, juridisch en regelgeving, en bedrijfsprestaties en ESG. Wij helpen onze klanten om elke dag kritische beslissingen te nemen door deskundige oplossingen te bieden die diepgaande domeinkennis combineren met technologie en diensten.

Contacten
Kathleen Iwens
Communications Manager
Back To Top