Technologie en trends vinden sneller ingang in de juridische sector na pandemie
LegalCompliance15 juni, 2021

Technologie en trends vinden sneller ingang in de juridische sector na pandemie

Wolters Kluwer presenteert Future Ready Lawyer Survey rapport

COVID-19 heeft de transformatie van de juridische sector versneld, zo blijkt uit een nieuw rapport 2021 Future Ready Lawyer: Moving Beyond the Pandemic van Wolters Kluwer. Het onderzoek bevestigt dat een meerderheid van de juridische professionals digitale transformatie en technologie zien als de belangrijkste drivers van betere prestaties, meer efficiëntie en hogere productiviteit in de toekomst. Maar liefst 80% van de bevraagde advocaten geeft aan dat de nood aan technologische oplossingen is toegenomen als gevolg van de pandemie. Uit het onderzoek blijkt echter ook dat er hiaten zijn in de mate waarin juridische professionals voorbereid zijn op wat snel het nieuwe normaal aan het worden is.

"Het is duidelijk dat technologische oplossingen het afgelopen jaar essentieel waren voor de veerkracht van bedrijven, ook in de juridische sector. Het toegenomen gebruik van en investeringen in technologieoplossingen zullen volgens de respondenten dan ook aanhouden", zegt Martin O'Malley, Wolters Kluwer Legal & Regulatory Executive Vice President en Managing Director.

De belangrijkste trends uitgelicht

Na een uitzonderlijk uitdagend jaar verwachten juridische professionals dat de trends waarmee ze al te maken kregen, over de hele lijn sneller ingang zullen vinden. De trends die naar verwachting de meeste impact zullen hebben, zijn:

  • het toenemend belang van juridische technologie – 77%
  • het omgaan met de toegenomen hoeveelheid informatie en de complexiteit ervan – 77%
  • kunnen voldoen aan de veranderende verwachtingen van cliënten en leidinggevenden – 74%
  • het vinden en houden van talent – 76%
  • de nadruk op verbeterde efficiëntie / productiviteit – 75%.

Of die uitdagingen daadwerkelijk aangepakt kunnen worden is wel de vraag: slechts 36% van de advocaten zegt dat hun organisatie zeer goed voorbereid is om gelijke tred te houden met deze trends.

Wat de relatie tussen cliënten en hun advocatenkantoor betreft, onthult de Future Ready Lawyer Survey een kloof tussen de verwachtingen van juristen en het vermogen van advocatenkantoren om deze waar te maken. Die kloof kan de klanttevredenheid aanzienlijk beïnvloeden: slechts 30% van de juristen is zeer tevreden over hun advocatenkantoor en een toenemend aantal is van plan om van advocatenkantoor te veranderen: 24% zegt zeer waarschijnlijk van kantoor te zullen veranderen, vergeleken met slechts 13% in 2020.

Goed nieuws is er voor de Legal Tech-spelers in ons land, die volgens onze LegalTech map begin dit jaar in aantal verdubbeld waren ten opzichte van 2 jaar geleden. In de nieuwe Future Ready Lawyer Survey geeft 1 op de 3 respondenten geeft aan al eens met een Legal Tech-speler samengewerkt te hebben. Volgens onze juridische experts zullen we die trend enkel zien stijgen.

De juridische sector in België: een blik vooruit met Eve Vlemincx (Taskforce Overmorgen – OVB), Julie Dutordoir (IBJ) en Thomas Roukens (Telenet)

Om de algemene, internationale bevindingen van het Future Ready Lawyer Survey rapport te vertalen naar de Belgische context, vroegen we enkele lokale juridische experts naar hun professionele ervaringen tijdens de pandemie en hun verwachtingen voor de toekomst.

Eve Vlemincx, advocate in het ondernemingsrecht, lid van de Taskforce Overmorgen (Orde Vlaamse Balies) en bruggenbouwer tussen legal en business, gaat in de Belgische versie van het rapport dieper in op het belang van innovatie in een organisatie: “Staying the course can be challenging. Even more so if one never mapped a course to begin with. Tijdens een crisis wordt dit alles des te pertinenter. Een veerkrachtige organisatie gaat met haar tijd mee. Innovatie en Legal Tech krijgen daarin bijgevolg evident een plaats. (…) Als we beginnen met technologie in te zetten voor repetitieve zaken, dan zijn we op digitaal vlak al een stap vooruit. (…) Technologie ten dienste van de advocaat, de advocaat ten dienste van de cliënten, met dergelijke redenering worden we er allemaal beter van.”

Julie Dutordoir (IBJ) erkent het nut van technologie voor repetitieve activiteiten maar merkt dat bepaalde bedrijfsjuristen weinig meerwaarde zien in de automatisering van hun werk: “We stellen vast dat heel wat bedrijfsjuristen niet goed weten hoe technologie hen kan helpen. (…) Volgens ons is dat vaak ook te verklaren door de afwezigheid van een echte strategie. (…) Je mag je niet beperken tot de aankoop van Legal Tech tools, je moet ook op voorhand een langetermijnstrategie bepalen (…) en het werk van de juridische dienst – minstens gedeeltelijk – beschouwen als een geheel van activiteiten. Pas wanneer die juridische activiteiten in kaart zijn gebracht en in gedetailleerde processen zijn vertaald, kunnen management- en juridische tools een echte meerwaarde bieden.”

Toch ziet Thomas Roukens (jurist bij de Telenet Groep) ook in de toekomst door het gedeeltelijke telewerk de digitalisering versnellen: “Legal intelligence is een hulpmiddel om de massa aan informatie goed en met de nodige metadatering te digitaliseren. De pandemie heeft de nood aan automatisering vergroot maar ook onze flexibele manier van werken, waar we een aantal jaren geleden al mee gestart zijn, versneld. Onze teams bestaan uit experts van verschillende afdelingen die op projectbasis samenwerken. Voor onze juridische afdeling zorgt dit wel voor een uitdaging: hoe zorg je ervoor dat er voldoende aandacht is voor legal requirements, terwijl je uiteraard niet in elke werkgroep steeds aanwezig kan zijn? We zoeken naar oplossingen.”

Webinar op 17/6 om 15u: Wolters Kluwer 2021 Future Ready Lawyer - Moving Beyond the Pandemic

De Belgische versie met de uitgebreide inzichten van de lokal experts is vanaf 17/6 hier beschikbaar. Die dag bespreken we de resultaten tijdens een webinar met panelgesprek om 15u. Aan het panel nemen volgende experten deel:   

  • Jeroen Zweers – Eigenaar van NOUN.legal, co-founder van Dutch Legal Tech, Board Member van de European Legal Technology Association (ELTA)
  • Eve Vlemincx – Advocate in het ondernemingsrecht, lid van de Taskforce “Overmorgen” (Orde Vlaamse Balies)
  • Marcus Schmitt – General Manager European Company Lawyers Association (ECLA)
  • Elena Brambilla (moderator) – Strategy & Business Development Director voor de Legal Software Wolters Kluwer Legal & Regulatory

Inschrijven kan hier.

Over het onderzoek

De 2021 Wolters Kluwer Future Ready Lawyer Survey: Moving Beyond the Pandemic verzamelde de inzichten van 700 juristen uit de hele VS en negen Europese landen, waaronder België. De enquête onderzocht daarbij trends en ging na hoe goed organisaties voorbereid zijn om sterkere prestaties te leveren eenmaal de pandemie voorbij is. De onafhankelijke enquête, die in maart 2021 gehouden werd, biedt een uniek perspectief van juridische professionals post-pandemie met een beter begrip van de impact ervan en de implicaties voor de toekomst. Verder bevat het rapport ook vergelijkende gegevens voor 2020-2021 met de inzichten van professionals in de weken voordat de pandemie uitbrak, vergeleken met hun opvattingen nu.

Over Wolters Kluwer

Wolters Kluwer (EURONEXT: WKL) is een wereldwijde leider op het gebied van informatievoorziening, softwareoplossingen en diensten voor professionals in gezondheidszorg, fiscaliteit en accounting, financiële en zakelijke compliance, juridisch en regelgeving, en bedrijfsprestaties en ESG. Wij helpen onze klanten om elke dag kritische beslissingen te nemen door deskundige oplossingen te bieden die diepgaande domeinkennis combineren met technologie en diensten.

Contacten
Kathleen Iwens
Communications Manager
Back To Top