Legal04 januari, 2021

Belgische LegalTech markt blijft sterk

Het aantal LegalTech bedrijven bestendigt zich begin 2021

Wat is begin 2021 de stand van zaken van LegalTech in België? We maakten voor u een handig overzicht.

legaltech2021

Voor het derde opeenvolgende jaar brengt Wolters Kluwer België bij de start van het nieuwe jaar de Belgische LegalTech bedrijven, start-ups, producten en diensten in kaart. LegalTech bedrijven richten zich op innovatie binnen de juridische sector en trekken volop de digitale kaart om producten, diensten en handige tools te maken voor juridische beroepen zoals advocaten, magistraten, bedrijfsjuristen, notarissen enz. De belangrijkste doelstellingen van deze bedrijven zijn werkinstrumenten aan te bieden om processen en workflows te vereenvoudigen, om meer kwaliteit te brengen, om de waarde van een product of dienst te verhogen en ze focussen in fine op meer efficiëntie en tijdswinst voor de gebruiker.

Waar begin 2019 reeds 55 verschillende spelers werden geïdentificeerd, was er een sterke groei en verdubbelde het aantal spelers bijna begin 2020. Op de “Belgian LegalTech Map 2021” stabiliseert dit aantal zich tot ongeveer een honderdtal bedrijven, producten en diensten die op de markt actief zijn. De belangrijkste domeinen waarin deze bedrijven actief zijn blijven dezelfde, namelijk juridische beheersoftware voor advocatenkantoren of bedrijven, tools voor contract management of voor de automatisering van documenten en diverse online juridische diensten.

Het is nog onduidelijk of de coronacrisis de komende maanden een effect zal hebben op het aantal (nieuwe) spelers op de markt, maar wat wel vaststaat, is dat advocaten, magistraten en andere juridische beroepen zich bijzonder snel aangepast hebben en anders zijn gaan werken. Bijgevolg zien we dus ook een sterke stijging van het gebruik van digitale producten en diensten om juristen te ondersteunen bij hun werk. Het is geen verrassing dat in 2020 de investeringen in technologie ter ondersteuning van het juridische werk zijn gegroeid. Te verwachten valt dat investeringen in deze technologieën in de toekomst minstens gelijk zullen blijven of zelfs nog verder zullen groeien.  

Uit een onderzoeksrapport van Wolters Kluwer blijkt duidelijk dat de juridische sector een enorme ommezwaai heeft gemaakt en op enkele maanden tijd een digitale vooruitgang heeft geboekt die onder andere omstandigheden wellicht enkele jaren tijd had gevraagd. Flexibel thuiswerken is volledig ingeburgerd, virtuele en digitale communicatie onder collega’s, met partijen en cliënten werd de norm.

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne heeft sinds hij in functie is getreden begin oktober ingezet op meer videozittingen bij Justitie. De digitalisering van Justitie is dé topprioriteit voor de minister. Een volledig elektronisch dossier staat hoog op de agenda en daarnaast wordt ook geïnvesteerd in extra materiaal voor het personeel. Vanuit de advocatuur klinkt eenzelfde verhaal. Digitale research is een absolute houvast in deze Covid-19 crisis. Mr. Du Mongh, adjunctstafhouder bij Balie Provincie Antwerpen, bevestigt dat bedrijven en particulieren -ondanks de coronacrisis - een beroep blijven doen op de diensten van een advocaat. Mr. Wynant (partner Van Olmen & Wynant) ziet digitale research als een onderdeel van de digitale en flexibele werkomgeving van de advocaat.

Bekijk LegalTech Map 2021 → 
Back To Top