Legal22 juni, 2018

Wat als uw werknemer niet komt opdagen om zijn opzeggingstermijn uit te doen?

Bij ontslag door opzegging neemt de arbeidsovereenkomst een einde na het verstrijken van de betekende opzeggingstermijn. Wat houdt die opzegging nu precies in en wat zijn de implicaties hiervan? Wat bijvoorbeeld als de werknemer niet komt opdagen om zijn termijn uit te doen?
Abonnees van SocialEye die niet onmiddellijk zelf het juiste antwoord vinden op hun vraag, kunnen bij hun opzoeking de hulp inroepen van onze medewerkers via de chatfunctie. Voor de lezers van LegalWorld lichten we geregeld één van deze interessante vragen toe.

Wat houdt de beëindiging met opzeggingstermijn in?

Wanneer de werkgever of werknemer de arbeidsovereenkomst wenst te beëindigen moet hij de andere partij hiervan op de hoogte brengen. Hiermee gaat de opzeggingstermijn van start. Het doel van deze termijn is het vermijden van een onmiddellijke beëindiging van de tewerkstelling.

Is de werknemer verplicht om tijdens de opzeggingstermijn te werken?

Aangezien de arbeidsovereenkomst blijft bestaan, kunnen de partijen ook tijdens de duur van de opzeggingstermijn bij onderlinge toestemming een einde maken aan de overeenkomst. De overeenkomst kan ook nog om dringende reden beëindigd worden tijdens deze periode.

Wat met ongewettigde afwezigheid?

Vanzelfsprekend is de werknemer verplicht verder te arbeiden tijdens de opzeggingstermijn. De werknemer die zonder toestemming van de werkgever zijn arbeidsprestaties staakt tijdens de opzeggingstermijn, beëindigt de arbeidsovereenkomst op een onregelmatige wijze en is een vergoeding verschuldigd aan de werkgever.
Meer informatie kan u vinden op SocialEye

Meer informatie kan u vinden in SocialEye, zie onder andere:

Zie voor een algemeen overzicht van de regels m.b.t. de opzegtermijn ook:

Legal

SocialEye

Betrouwbare databank voor uw HR-beleid