Twin Seminars 2021
Fiscaliteit & Accounting30 juni, 2021

Twin Seminars 2021: de vijf meest gestelde vragen

De Twin Seminars 2021 zitten erop. Uw jaarlijkse afspraak met alle nieuwigheden in onze aangiftesoftware werd online massaal bekeken. Hartelijk dank aan alle kijkers. Kon u er niet bij zijn? Hieronder verzamelden we de vijf meest gestelde vragen bij de aanwezigen.

1. Hoe verwerken we de verrekening van Forfaitaire Buitenlandse Belasting op Franse dividenden in PB?

De Forfaitaire Buitenlandse Belasting (FBB) op Franse dividenden deed in het verleden heel wat stof opwaaien. Het meest recente arrest van Cassatie (15 oktober 2020) bevestigt dat de toepassing van het dubbelbelastingverdrag tussen België en Frankrijk, de verrekening van de FBB in België verrekend moet worden.

Op de aangifte worden de inkomsten van roerende goederen en kapitalen waarop een bijzonder aanslagstelsel van toepassing is, verwerkt in het vak VII onder de kenletter F.

In de software voorzien we deze verrekening FBB via de knop ‘Vervolledigen aangifte’. Indien er roerende inkomsten ingegeven zijn in het vak VII van de aangifte, waarop geen roerende voorheffing is ingehouden, en waarop een bijzonder aanslagstelsel van toepassing is, dan worden die verwerkt via Vervolledigen aangifteformulier – Vak VII. U bepaalt achtereenvolgens het land, de rubriek, de aard van de inkomsten en het bedrag. De software gaat desgevallend de verrekening van de FBB automatisch toepassen in de berekening.

2. Hoe verwerk ik de in buitenland gelegen onroerende goederen in PB nu die een KI toegewezen krijgen?

Het toewijzen van een KI aan een in buitenland gelegen onroerend goed is van toepassing vanaf aanslagjaar 2022. Voor de aangifte van aanslagjaar 2021, die u nu gaat invullen, verandert er niets. In de software van aanslagjaar 2022 wordt dit bij de verwerking van onroerende goederen via de hulpschermen automatisch toegepast, zoals u dat gewoon bent voor de in België gelegen onroerende goederen.

De belastingplichtige moet de eigendom van een in het buitenland gelegen onroerend goed meedelen in 2021 aan het AAPD. Afhankelijk van de datum dat het onroerend goed in bezit gekomen is, worden een andere termijn en procedure gevolgd. Belastingplichtigen die op 31 december 2020 al eigenaar waren van een onroerend goed in het buitenland, krijgen automatisch een schrijven.

Over welke klanten van u dit gaat? Dit kan u achterhalen via de software PB. Via het menu Bestand kunt u kiezen voor dossierselectie. Vervolgens duidt u aan dat u een selectie wil van de dossiers waarbij enkel ‘Buitenlandse onroerende goederen’ aangevinkt is. U krijgt dan een overzicht van uw klanten met een in het buitenland gelegen onroerend goed en u kunt deze klanten laten weten dat zij dit onroerend goed later in het jaar 2021 dienen te melden.

3. De wetgeving rond autokosten is met ingang van aanslagjaar 2021 met toepassing van fase 3 van het Zomerakkoord gewijzigd. Hoe verwerk ik de autokosten in de aangifte?

De verwerking van de autokosten in de aangifte is afhankelijk van het boekhoudpakket dat u gebruikt en de wijze waarop u de autokosten in de boekhouding verwerkt.

Voor de gebruikers van Adsolut Boekhouding (en Expert M inclusief voorraadbeheer en Adsolut Expres) is er het wagenparkbeheer voorzien, waarbij op basis van de CO2-uitstoot de verworpen uitgaven automatisch gekoppeld zijn aan dit wagenparkbeheer, zodat de kosten meteen voor het juiste percentage in de rubriek komen.

Indien u een ander boekhoudpakket gebruikt en u boekt de autokosten voor elke wagen op een afzonderlijke rekening, kunt u elke rekening individueel koppelen aan de rubriek van de verworpen uitgaven. U dient voor elke rekening het percentage van de verworpen uitgaven ( = 100 – percentage aftrekbaarheid) in te vullen in het veld ‘Percentage’ waarbij u de 100% wijzigt naar het percentage verworpen uitgaven voor deze wagen.

Indien u echter de kosten van meerdere wagens op één rekening boekt, dient u heel voorzichtig te zijn met het koppelen van rekeningen. U mag die rekening niet blindelings koppelen en het percentage aanpassen naar een gemiddelde van percentages verworpen uitgaven van de diverse wagens. Wij raden u aan om in dat geval het totaalbedrag van de verworpen uitgaven dat opgenomen dient te worden, in te vullen en het percentage op 100% te zetten. Het bedrag van de verworpen uitgaven berekent u in dat geval manueel of via een andere rekentool.

4. Hoe verwerk ik de kwijtschelding van de huur in de software?

De kwijtschelding huur in het kader van COVID-19 van toepassing ten vroegste vanaf maart 2021 heeft mogelijk gevolgen op fiscaal vlak, indien aan de voorwaarden voldaan is.

Voor de PB is de kwijtschelding van de huur materie voor aanslagjaar 2022 en vanzelfsprekend niet van toepassing voor de aangiftes die we nu invullen.

Voor de Vennootschapsbelasting echter kunt u de kwijtschelding van de huur wel al tegenkomen, in die dossiers met een gebroken boekjaar waarvan de afsluitingsdatum boekjaar gelegen is na 1 maart 2021 (maar vóór 31 december 2021). De verhuurder kan, mits voldaan is aan de voorwaarden, in aanmerking komen voor een belastingkrediet van 30%. Dit belastingkrediet vult u in de software in bij de verrekenbare voorheffingen – Andere verrekenbare voorheffingen – Andere verrekenbare bestanddelen – rubriek 1835. De software doet dan de nodige verrekening.

5. De uitkeringen vrijgestelde liquidatiereserves, komt stilaan op kruissnelheid. Hoe verwerk ik dit in de software?

De Algemene Vergadering kan in 2021 beslissen tot een uitkering van een vroeger aangelegde liquidatiereserve. Deze uitkering kan fiscaal vriendelijk (tegen 5% roerende voorheffing) voor de liquidatiereserves die aangelegd zijn in aj 2015 (indien nog niet uitgekeerd); aj 2016 maar ook de bijzondere liquidatiereserve aj 2013 (en mogelijk aj 2014 , indien ze betaald is in hetzelfde jaar als deze van aj 2013).

Hoe verwerkt u deze uitkering het meest efficiënt? De uitkering is opgenomen in de boekhouding, dus de afname van de rubriek 1012 liquidatiereserve wordt overgenomen uit de boekhouding (door de koppeling van de rekening liquidatiereserve aan de rubriek liquidatiereserve).

De dividenduitkering gebeurt ook op basis van een koppeling van de rekening aan de rubriek.

Voor de verwerking van de fiscale bijlage 275 A klikt u op Fiscale bijlage 275 A – Details vorige jaren, waar u in het verleden per jaar de aangroei ingegeven heeft en op Afname vorige jaren, waar u per jaar van aanleg het bedrag van de uitkering ingeeft en het bedrag dat onderworpen is aan de roerende voorheffing.

Is er voor aanslagjaar 2021 ook een aanleg van de vrijgestelde liquidatierekening? Dan verwerkt u deze aanleg traditioneel via de Resultaatverwerking (en u denkt eraan voor de toekomst deze rekening te koppelen aan de rubriek 1012).

Personenbelasting

Fiscalc en Superfisc

Optimale berekening, efficiënte indiening
Vennootschapsbelasting

Superfisc

Bereken en optimaliseer
Gerelateerde onderwerpen bekijken
product in de kijker

Interesse in onze fiscale software?

Ontdek Adsolut Fiscaal Dossier, een unieke tool die tal van voordelen biedt bij het afsluiten van het boekjaar.

Of bekijk onze fiscale softwarepakketten:

Back To Top