Financial advisors and customers meeting at law firm.
Legal23 februari, 2022

De aandeelhoudersovereenkomst - model

Model opgesteld door Roeland Vereecken, juridisch adviseur bij Grant Thornton Belgium.
In de reeks Bijvoorbeeld – Modellen voor het Bedrijfsleven verscheen recent een update met betrekking tot het model van de aandeelhoudersovereenkomst. Roeland Vereecken paste dit model aan aan de wijzigingen en nieuwigheden die het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen introduceerde.
Bekijk het invulbare model in Jura →

Aandeelhouders voelen vaak de noodzaak om afspraken te maken die hen toelaten het leven van de vennootschap beter te regelen op verschillende aspecten, zoals de overdraagbaarheid van de aandelen, de stemrechten, de machtsverdeling binnen de raad van bestuur, enzovoort. Deze afspraken worden in een aandeelhoudersovereenkomst gegoten.

De aandeelhoudersovereenkomst is dus vaak een niet te onderschatten spin in het web van de vennootschap. Ze is steeds maatwerk en vaak het resultaat van urenlang onderhandelen tussen de partijen alvorens een finaal evenwicht in de afspraken wordt bereikt. 

Het model biedt aan de ondernemer of zijn bedrijfsadviseur een handige leidraad om voor bestaande of nieuwe partnerschappen een volledige en correcte aandeelhoudersovereenkomst op maat op te stellen. Het model bevat de meest voorkomende clausules waardoor de lezer snel en praktisch kan komen tot een eigen overeenkomst op maat. 

De aandeelhoudersovereenkomst kan zowel statutair als extra-statutair in een afzonderlijke overeenkomst worden vastgelegd. Voor zover de aard van de afspraak de keuze vrijlaat, zal het steeds een afweging van de concrete feitelijkheden zijn die de doorslag zal geven. 

In de praktijk wordt een aandeelhoudersovereenkomst meestal onderhands opgemaakt. Het model focust daarom enkel op deze procedure. De meeste van de in het model opgenomen typeclausules kunnen echter ook perfect worden gebruikt in een statutaire overeenkomst. 

Het model geeft de lezer eerst een algemeen theoretisch kader voor de aandeelhoudersovereenkomst. Daarnaast worden alle clausules afzonderlijk en in detail besproken. De lezer beschikt nu over de juiste tools om het model op maat aan te passen rekening houdend met zijn specifieke situatie. Tot slot worden ook een aantal relevante bronnen vermeld en krijgt de lezer een handige, uitgebreide checklist.

Het model is beschikbaar in 3 talen.

Legalworld
Legalworld Newsletter
Ontvang net als 7.500 andere experts maandelijks het meest recente nieuws en krachtige inzichten uit de juridische sector.
Legal

Jura

De meest complete juridische databank
Waarom zou u veel tijd besteden aan het uitpluizen van dossiers wanneer u ook Jura blindelings kan vertrouwen?
Back To Top