Laadpalen
Compliance27 maart, 2023

Laadstations en bescherming tegen kortsluiting

Wat staat hierover in hoofdstuk 7.22 van het AREI?

Het nieuwe hoofdstuk 7.22. van het AREI (boek 1) over de voeding van elektrische wegvoertuigen bevat specifieke voorschriften over de bescherming tegen overstroom. In dit hoofdstuk staat onder meer dat aan elk aansluitpunt een specifieke stroombaan moet worden toegekend. Onderafdeling 7.22.4.2. "Elektrische bescherming tegen overstroom" betekent ook dat elke toegekende stroombaan individueel wordt beschermd door een aangepaste beschermingsinrichting tegen overstroom.

We herinneren eraan dat de term 'overstroom' betrekking heeft op zowel overbelastingsstroom als kortsluitstroom.

Hierna buigen we ons specifiek over de bescherming tegen kortsluitstroom.

Individuele bescherming door een toegekende stroombaan

Vaak wordt de volgende vraag gesteld: "Kan ik bijvoorbeeld één kortsluitbeveiliging voorzien voor meerdere toegekende stroombanen, en dus voor meerdere aansluitpunten?"

We kunnen hier niet uitvoerig ingaan op de diverse voorschriften van boek 1, maar als de bescherming tegen kortsluiting zich buiten het laadstation bevindt, is het in bepaalde omstandigheden inderdaad mogelijk slechts één bescherming te plaatsen voor meerdere aansluitpunten.

Men moet er dan voor zorgen dat die bescherming tegen kortsluiting elk van de toegekende stroombanen correct beschermt. Dat kan bijvoorbeeld worden gecontroleerd met een berekeningsnota. Daarbij wordt onder meer rekening gehouden met de kenmerken van de laadstations en de eisen van de fabrikant, en met de doorsnede, het type en de lengte van de leidingen van alle betrokken toegekende circuits.

Ook andere aspecten moeten in aanmerking worden genomen. Denk maar aan de eventuele noodzaak om via deze bescherming de stroomtoevoer te onderbreken voor onderhoud of andere werken, of om er de bedrijfscontinuïteit mee te garanderen. Wanneer een bescherming tegen kortsluiting voor meerdere toegekende stroombanen wordt geactiveerd, worden alle aangesloten laadstations onbruikbaar, ongeacht of er een defect is dan wel de stroom werd onderbroken voor onderhoudswerken en dergelijke.

Wij raden dan ook aan dit in detail te onderzoeken op basis van alle bepalingen van het AREI, andere voorschriften of regels van het vak.

Zo kunt u met kennis van zaken beslissen om één dan wel meer beschermingen tegen kortsluiting te plaatsen voor een correcte bescherming van personen en goederen, maar ook met het oog op een oordeelkundige indeling van de elektrische installatie, een optimaal gebruik ervan enzovoort.

Meer in senTRAL:

Back To Top