erfdienstbaarheden
Legal02 juni, 2021

Erfdienstbaarheden - belangrijkste wijzigingen na invoering Boek 3 BW

In het kader van de hervorming van het goederenrecht werden ook de bepalingen inzake erfdienstbaarheden gewijzigd. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen die Boek 3 inzake erfdienstbaarheden doorvoert.

Eén van die wijzigingen is het feit dat Boek 3 onder meer bevestigt dat erfdienstbaarheden niet enkel tussen twee percelen toebehorend aan een andere eigenaar kunnen worden gevestigd, maar ook tussen (i) twee onroerende goederen van dezelfde persoon indien het ene bezwaard is met een zakelijk gebruiksrecht toegekend aan een derde en tussen (ii) twee onroerende goederen waarvan het ene in eigendom en het andere in mede-eigendom aan dezelfde persoon toebehoort. Ook bevat Boek 3 een nieuwe wettelijke erfdienstbaarheid: behalve de wettelijke erfdienstbaarheden die in hoofdstuk 3 van Boek 3 zijn opgenomen, geniet de titularis van een zakelijk gebruiksrecht op een onroerend goed op grond van de wet van alle erfdienstbaarheden die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van zijn recht op het bezwaarde onroerend goed.

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen die Boek 3 inzake erfdienstbaarheden doorvoert.

erfdienstbaarheden

Het nieuwe boek 3 “Goederen” treedt in werking op 1 september 2021.

Raadpleeg de wetgeving in Jura: Wet van 4 februari 2020 houdende boek 3 "Goederen" van het Burgerlijk Wetboek
Auteur: Lien Bellinck
Sinds mei 2016 is Lien Senior Associate bij Loyens & Loeff te Brussel en lid van hun lid van de praktijkgroep Real Estate. De afgelopen 10 jaar heeft Lien een uitgebreide kennis en ervaring opgebouwd in alle aspecten van het privaat vastgoedrecht. Zij focust zich op het goederenrecht, in het bijzonder op complexe zakenrechtelijke structuren. Haar werkzaamheden variëren van adviesverlening tot procesvoering. Daarnaast staat Lien cliënten vaak bij in vastgoedtransacties en ontwikkelingsprojecten.
Zij is auteur van verschillende publicaties en geeft vaak presentaties aan cliënten of op hoog aangeschreven seminaries.
Legalworld
Legalworld Newsletter
Ontvang net als 7.500 andere experts maandelijks het meest recente nieuws en krachtige inzichten uit de juridische sector.
Back To Top