Business people discussing in a boardroom
Fiscaliteit & Accounting08 juni, 2022

De meest belangrijke rulings? U vindt ze hier

Een ruling of een voorafgaande beslissing is een beslissing waarmee de FOD Financiën bepaalt hoe de belastingwetten zullen worden toegepast op een specifieke situatie of verrichting die op fiscaal vlak nog geen uitwerking heeft gehad. Deze ruling geeft rechtszekerheid aan de aanvrager.
Bron: monKEY – informatiesoort ‘rulings’
Nog geen abonnee van monKEY? Vraag uw gratis proefperiode aan

Een ruling aanvragen?

Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon -een vzw ook- kan een fiscale ruling aanvragen bij de dienst voorafgaande beslissingen. Dit geldt tevens voor buitenlandse natuurlijke personen of rechtspersonen met plannen om zich in België te vestigen of er te investeren.

De interventie van de rulingdienst (dienst voorafgaande beslissingen) is enkel bevoegd op federaal niveau. Voor Vlaanderen werd in de VCF een regeling ingevoerd m.b.t. het bekomen van een bindende voorafgaande beslissing over alle aanvragen die uitsluitend de toepassing van de bepalingen van de Vlaamse Codex Fiscaliteit betreffen. De termijn waarbinnen de voorafgaande beslissing wordt genomen, bedraagt in principe maximaal drie maanden. Vlabel en de aanvrager kunnen in onderlinge overeenstemming deze termijn wijzigen.

De regelgeving is identiek aan de federale regelgeving met het verschil dat het dossier bij de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie moet worden ingediend en niet bij de Dienst Voorafgaande beslissingen. De aanvraag van een voorafgaande beslissing wordt schriftelijk gericht aan de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie. Ze moet gemotiveerd zijn en volgende gegevens bevatten :

  • de identiteit van de aanvrager en, in voorkomend geval, die van de betrokken partijen en derden;
  • de volledige beschrijving van de bijzondere situatie of verrichting;
  • de verwijzing naar de wettelijke of reglementaire bepalingen waarop de beslissing moet slaan.

Een fiscale 'ruling' geldt in principe voor 5 jaar en bindt de Administraties ten opzichte van de belastingplichtige. Hierdoor verkrijgt de aanvrager dus meer rechtszekerheid. Over een aantal materies is de FOD Financiën en Vlabel echter niet gemachtigd om een ruling te geven, zoals onder meer over de belastingtarieven en de berekening van de belastingen, over de bepalingen die sancties, boetes en belastingverhogingen instellen, ...

Meest gezochte rulings op monKEY

Wil u graag deze rulings raadplegen, maar bent u nog geen abonnee van monKEY?

Samenvatting van bijna 5.000 rullings door PwC

Bijna 5.000 rulings in monKEY zijn sinds kort verrijkt met een samenvatting door PwC (PricewaterhouseCoopers). Hierin wordt extra gefocust op de reden(en) van de conclusie van de ruling.

Back To Top