Corporate Governance
Legal14 december, 2022

De rol van juridische afdelingen in corporate governance

Wat is corporate governance?

Corporate governance verwijst naar de processen, structuren en mechanismen die van invloed zijn op hoe bedrijven zijn gecontroleerd, geleid en beheerd. Het geeft duidelijkheid over macht, autoriteit, verantwoordelijkheid en besluitvorming.

Om een goede corporate governance te waarborgen door middel van compliance en proactieve risicobeperking, is het belangrijk om te beschikken over een compleet overzicht van entiteitsinformatie en activiteiten en deze ook te kunnen volgen.

De governancestrategie van een organisatie wordt gevormd door de bestaande processen en praktijken voor entiteitsbeheer. Belangrijk is een duidelijke samenhang tussen beide. Corporate governance kan alleen bestaan met effectief entiteitsbeheer en vice versa.

Corporate governance – het bestuur en het management

Corporate governance helpt het management en het bestuur bij uitdagingen in het managen van de organisatie. Het zorgt ervoor dat bedrijven over effectieve processen en controlemechanismen beschikken om bedrijfsdoelstellingen te formuleren en na te streven op maatschappelijk en regulerend vlak en binnen de markt, en tegelijkertijd de belangen van de stakeholders te beschermen.

Hoewel het de rol is van het bestuur om het bedrijf in de juiste richting te leiden, is het management verantwoordelijk voor de dagelijkse activiteiten op het vlak van corporate governance. Eenvoudig gezegd stelt het bestuur het kader vast en voert het management het uit, waarbij het intern wordt gemonitord en geaudit, terwijl de rest van het bedrijf zich eraan.

De rol van juridische afdelingen in corporate governance is belangrijk

De rol van de juridische afdeling is gevormd door het toenemende belang van corporate governance. Van bedrijfsjuristen wordt verwacht dat ze een bijdrage leveren aan corporate governance door advies te geven over relevante complexe juridische kwesties en regelgeving en door risico’s te beperken die tot financiële verliezen en reputatieverlies kunnen leiden voor het bedrijf.

5 manieren waarop bedrijfsjuristen entiteiten managen
De rol van de juridische afdeling is gevormd door het toenemende belang van corporate governance. Van bedrijfsjuristen wordt verwacht dat ze een bijdrage leveren aan corporate governance door advies te geven over relevante complexe juridische kwesties en regelgeving en door risico’s te beperken die tot financiële verliezen en reputatieverlies kunnen leiden voor het bedrijf.
Back To Top