Risicoanalyse-medical
Compliance10 juni, 2021

Wat is een goede risicoanalyse volgens de arbeidsarts?

Dit artikel is onderdeel van een reeks waarin een jurist, een preventieadviseur-arbeidsarts en een preventieadviseur-arbeidsveiligheid zich buigen over de risicoanalyse.  Een toelichting van arbeidsarts Edelhart Kempeneers vanuit medisch standpunt.

De risicoanalyse is vanuit het wettelijk kader de basis van alles. De werkgever voert een risicoanalyse uit die alle taken en opdrachten omvat, en op basis daarvan wordt een welzijnsbeleid voor de werknemers uitgewerkt, waarbij zowel de veiligheid als de gezondheid van die werknemers zoveel mogelijk wordt gewaarborgd.
 

Is een risicoanalyse überhaupt nodig?

Deze vraag is me in de loop der jaren nogal eens gesteld, onder meer door werkgevers van kleine of middelgrote ondernemingen. Het leek hun een onnodige administratieve verplichting die geen inherente meerwaarde met zich meebracht. En ja, de aanwezigheid van een risicoanalyse gaat niet op automagische wijze alle mogelijke risico's tot nul reduceren. Een risicoanalyse is dan ook geen doel op zich. Het is een werkmiddel waarmee men een welzijnsbeleid opstelt met concrete maatregelen die de belangrijkste risico's beperken. 
 

Welke methode(s) moet je gebruiken voor een goede risicoanalyse? 

Hier is al veel inkt over gevloeid, want er bestaan tientallen methodes, en elk heeft de eigen voor- en nadelen. Nu, zoals dr. Leonard McCoy al aangaf tegen zijn kapitein James T. Kirk: "Dammit Jim! I'm a doctor, not an engineer". Eigenlijk boeit de gebruikte analyse me niet echt. En ik geef het alvast mee: de meeste werkgevers en werknemers ook niet. Dat is de grote frustratie van nogal wat interne preventieadviseurs: ze hebben met hart en ziel gewerkt aan minutieus uitgewerkte analyses. Maar geen kat die het leest, of er iets mee doet. En wel, sorry om het te moeten zeggen, dan is het geen goede risicoanalyse. Ik heb sowieso mijn bedenkingen bij de kwantificeerbaarheid van de verschillende risico's. Er moet in zulke gevallen gekeken worden op welke manier een risicoanalyse wél gebruikt zal worden om concrete acties te nemen. Dat is uiteindelijk het doel. Mijn advies is dus om zo pragmatisch mogelijk te werk te gaan.

 
Risicoanalyse als leidraad

Dus wat is voor mij een "goede" risicoanalyse? Diegene die ook daadwerkelijk gebruikt wordt. Die niet verheven wordt tot einddoel, maar dient als werkbare én wendbare leidraad, om de acties met de grootste impact op de veiligheid en de gezondheid van de werknemers snel en eenvoudig aan het licht te brengen.

Auteur: Edelhart Kempeneers, medisch directeur Attentia

Meer informatie

De uitgebreide versie van dit artikel vindt u op senTRAL, bij In de praktijk, met als titel: Risicoanalyse: een werkbare en wendbare leidraad
HSE

HSE Newsletter

Het recentste nieuws gratis in uw mailbox.
Back To Top