feestdag
Legal22 december, 2020

Recht op een feestdag na de uitdiensttreding?

Heeft een werknemer nog recht op loon voor feestdagen die vallen na het einde van de arbeidsovereenkomst?

Hr-professional? Test de SocialEye-database en volg wijzigingen rond deze wetgeving op de voet.

In sommige gevallen is dit inderdaad zo, en dit ongeacht of de overeenkomst voor onbepaalde of bepaalde tijd of voor een duidelijk omschreven werk is gesloten.

De werkgever zal meer bepaald in de volgende gevallen loon moeten betalen voor de feestdag(en) na de beëindiging van de arbeidsrelatie:

  • de duur van tewerkstelling van de werknemer is een periode tussen 15 kalenderdagen en 1 maand zonder een onderbreking die aan hem is toe te schrijven: recht op loon voor 1 feestdag die valt binnen 14 kalenderdagen na het einde van de arbeidsovereenkomst;
  • de duur van tewerkstelling van de werknemer is langer dan een maand zonder een onderbreking die aan hem is toe te schrijven: recht op loon voor de feestdag(en) die vallen binnen 30 dagen na het einde van de arbeidsovereenkomst.

Een werknemer die minder dan 15 kalenderdagen in dienst geweest is, zal dus geen recht hebben op loon voor feestdagen na het einde van de overeenkomst!

Uitzondering

Er is toch geen recht op loon voor deze feestdagen indien:

  • de werknemer zelf een einde gemaakt heeft aan zijn overeenkomst (ontslag), zonder dat er sprake was van een dringende reden in hoofde van de werkgever, tenzij dit gebeurde na een staking;
  • de werknemer om dringende reden werd ontslagen;
  • de werknemer intussen bij een nieuwe werkgever is beginnen werken.

Uitzendkrachten

Voor uitzendkrachten geldt een specifieke regeling.

Back To Top